Kritiek op ‘ongrondwettelijke’ antibekeringwet India

donderdag, 12 september 2019
Nieuws
Volgens mensenrechtenorganisatie Christian Solidarity is de nieuwe antibekeringswet in Himachal Pradesh zo vaag dat misbruik quasi onvermijdelijk is.
20180417-Aanvallen-Kerala

Directeur Mervyn Thomas van Christian Solidarity Worldwide (CSW), een mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor de godsdienstvrijheid wereldwijd, is erg kritisch voor de nieuwe antibekeringwet in de Noord-Indiase deelstaat Himachal Pradesh. Die werd op 30 augustus, ondanks erg veel protest, goedgekeurd. Volgens tegenstanders is de wet ongrondwettelijk en zijn de opgelegde straffen buiten proportie. Ze worden verhoogd van 3 tot 7 jaar.

In 2006 werd een wet gestemd die bekering door fraude, geweld en aanmoediging strafbaar stelde. Daar wordt nu dwang aan toegevoegd. In de nieuwe wet wordt aanmoediging geherdefinieerd als elk aanbod of elke poging om iemand door geschenken, materiële voordelen zowel financieel, in natura als in loondienst, gratis onderwijs op een prestigieuze school van een religieuze organisatie, snelle financiële winst, betere levensstijl of een andere vorm van voordeel te overhalen zich te bekeren. Door de nieuwe wet worden ook huwelijken, waar de bekering vlak voor of na het huwelijk heeft plaatsgevonden, niet langer erkend.

Volgens Thomas is het manifest duidelijk dat de nieuwe wet de godsdienstvrijheid aan banden wil leggen. Maar India is een multi-etnische staat. Dat impliceert dat het de gewetens- en godsdienstvrijheid van al zijn burgers moet respecteren. Dat omvat ook het recht om van godsdienst te veranderen. Wij roepen de wetgevers in Himachal Pradesh op om deze wet te herbekijken en aan te passen.

Bron: CSW/Premier Christian radio/Kerknet