Kerken Heilig Land alert op toename antichristelijke incidenten

woensdag, 05 april 2023
Nieuws
Aanvallen op kerken, scholen en begraafplaatsen door fundamentalistische moslims, joden en zelfs overheidsinstanties baren de christenen in het Heilige Land zorgen. In hun Paasboodschap waarschuwen de patriarchen en hoofden van kerken in Jeruzalem voor een toename van antichristelijke incidenten
ACN-20200217-97188 Heilig Land - Ismael Sanchez

In de gezamenlijke verklaring van de patriarchen en hoofden van de kerken, die door Kerk in Nood (ACN) is verkregen, wensen de christelijke leiders een gezegend Pasen. Wel betreuren zij de “tegenslagen” die het leven van de gelovigen in deze tumultueuze tijden beïnvloeden. “Zoals we de afgelopen maanden allemaal hebben kunnen zien, wordt het Heilig Land in toenemende mate overspoeld door geweld. Vooral lokale christenen hebben steeds meer te lijden.”

“In het afgelopen jaar zijn sommige van onze kerken, begrafenisstoeten en plaatsen van samenkomst doelwit geworden van aanvallen; sommige van onze heilige plaatsen en begraafplaatsen zijn ontheiligd. Sommige van onze oude liturgieën, zoals de processie met Palmpasen en de Heilig Vuur-ceremonie, zijn niet toegankelijk voor duizenden gelovigen. Dit ondanks onze afspraken om met de autoriteiten samen te werken en alle redelijke verzoeken van de autoriteiten in te willigen”, aldus de patriarchen en hoofden van kerken.

Volgens het rapport Vervolgd en Vergeten 2022 van Kerk in Nood (ACN) leefden er in 2021 zo’n 182.000 christenen in Israël. De meesten van hen (ongeveer 60%) behoren tot de Melkitische Grieks-Katholieke Kerk. Hoewel de totale christelijke bevolking van Israël groeit – met 1,4 procent in 2021 – blijven de historische christelijke gemeenschappen in de Palestijnse gebieden afnemen. Voordat de staat Israël in 1948 werd opgericht, vormden Christenen 18% van de bevolking van de Westelijke Jordaanoever. Hun aandeel is nu minder dan 1%. Er zijn verschillende redenen voor emigratie, waaronder bezorgdheid over discriminatie op de arbeidsmarkt, militante groeperingen en bewegingsbeperkingen als gevolg van de afsluiting van de Westelijke Jordaanoever, die tot grote economische problemen leidt.

Ondanks de moeilijkheden die de christelijke kerken de laatste tijd doorstaan, eindigt de gezamenlijke verklaring van de patriarchen en hoofden van de kerken in Jeruzalem met een hoopvolle noot. “Terwijl we te goeder trouw zullen volharden in deze inspanningen, vragen we de toezichthoudende ambtenaren om met ons samen te werken. Ondertussen roepen we de internationale gemeenschap en lokale inwoners van goede wil op om namens ons te pleiten voor hulp bij de veiligheid, toegang en godsdienstvrijheid van de lokale christelijke gemeenschap en de miljoenen christelijke pelgrims die jaarlijks het Heilige Land bezoeken.”

“Door deze steun te verwelkomen, plaatsen wij onze uiteindelijke hoop niet in de handen van een menselijke bron. Wij vestigen onze uiteindelijke hoop alleen op God. Want door de opstanding van Christus hebben wij de gezegende zekerheid van de genadige voorzienigheid van de Almachtige door de Heilige Geest, een bron van goddelijke kracht die ons vandaag kan ondersteunen, net zoals het de eerste christenen van Jeruzalem vele eeuwen geleden ondersteunde”, aldus de patriarchen en hoofden van Kerken in hun verklaring.