fbpx

Kenia: “Maar liefst 81 seminaristen in bisdom Eldoret”

Project
Het bisdom Eldoret ligt in West-Kenia aan de grens met Oeganda. Op dit moment zijn er 81 jonge mannen uit Eldoret in opleiding voor het priesterschap, allemaal buiten hun eigen bisdom dat bijzonder arm is en geen eigen seminarie heeft. Zij hebben uw hulp hard nodig.
Formation of  80 major seminarians, Eldoret Diocese - 2019

Meer dan een half miljoen van de ongeveer 2,2 miljoen inwoners van het bisdom zijn katholiek. Toch is een grote zorg van de lokale Kerk de vraag hoe diep het geloof en de katholieke leer er geworteld zijn. Zo wordt de regio geconfronteerd met een gebrek aan godsdienstonderwijs onder de gelovigen en is de praktijk van polygamie wijdverbreid. De armoede leidt er bovendien toe dat de Kerk weinig financiële middelen heeft.

De priesters staan dan ook voor vele ernstige uitdagingen. Om deze aan te gaan, is een solide vorming van priesters nodig. Op dit moment zijn er 81 jongemannen uit het bisdom in opleiding voor het priesterschap. Zij studeren in verschillende seminaries binnen Kenia, aangezien het bisdom Eldoret geen eigen seminarie heeft. Ook dit jaar was het weer een gelegenheid van grote vreugde voor het bisdom toen negen jongemannen diaken werden gewijd en nog eens negen priester. En er zijn nog steeds nieuwe roepingen. Aan het begin van het huidige studiejaar begonnen nog eens zestien jongemannen met hun opleiding tot priester.

Naast de studie theologie en filosofie doen de seminaristen ook praktische ervaring op met pastoraal werk in de parochies. Tijdens de drie maanden van de zomervakantie lopen ze allen stage in lokale parochies. Ze bezoeken er de katholieke gelovigen thuis, delen hun vreugde en verdriet met hen en bidden met hen. Ook zijn ze actief in het jeugdwerk, ze bezoeken ouderen en zieken en brengen vaak de Heilige Communie, luisteren naar hen en troosten hen. Daarnaast treffen ze in de plaatselijke kerken de nodige voorbereidingen voor de viering van de heilige Mis waarin ze de priester bijstaan. Tot slot geven ze catechese.

Hun vorming kost echter geld. Zo zijn er kosten voor het lesmateriaal, reiskosten, de aanschaf van gebedenboeken en brevieren, soutanes en andere geschikte kleding, en natuurlijk de meer dagelijkse noodzakelijkheden zoals voedsel, elektriciteit en medische zorg.

Helpt u de seminaristen in dit arme bisdom te vormen tot priesters die hun gemeenschappen dienen? Doneer dan online via deze website of maak uw gift over onder vermelding van code: 130-02-79. Uw gift gaat naar dit project of soortgelijke projecten in de regio.