“Katholieke scholen rechterhand Kerk”

donderdag, 01 december 2022
Nieuws
Pater Youssef Nasr is voorzitter van het secretariaat van de katholieke scholen in Libanon. Hij sprak onlangs met Kerk in Nood (ACN) over de uitdagingen waarvoor de scholen staan nu de ernstige economische crisis van het land, die leidde tot massale inflatie en de devaluatie van het Libanese pond, aanhoudt.
Fr. Raymond Abdo is praying the rosary with children in Lebanon August 2021

Hoeveel katholieke scholen zijn er in Libanon? En wat is de verhouding tussen moslim- en christelijke leerlingen?

Er zijn drie soorten katholieke scholen: 211 katholieke academische scholen die afhankelijk zijn van schoolgeld; 90 semi-vrije scholen die tot 2017 gedeeltelijk door de staat werden gesteund in de vorm van een jaarlijkse toelage – deze scholen worden het meest bedreigd – en 19 technische scholen.

Op deze scholen zitten ongeveer 200.000 leerlingen; 27 procent is Moslim en 73 procent is Christen. Ons doel is de aanwezigheid van Christenen in Libanon te bevorderen. Dit is een bijzondere uitdaging voor christelijke scholen in regio’s die overwegend islamitisch zijn en waar slechts een klein percentage Christenen woont. Wij geven om deze leerlingen en helpen hen, net zoals wij Christenen steunen in regio’s waar zij de meerderheid vormen. Bovendien behouden we onze identiteit, terwijl we openstaan voor het verwelkomen van alle gemeenschappen.

Wat is de rol van de scholen bij het bevorderen van de interreligieuze harmonie?

Particuliere scholen in Libanon zijn meestal afhankelijk van religieuze instellingen. In deze context spelen katholieke scholen de rol van coördinator, wat betekent dat katholieke scholen het bewustzijn onder leerlingen van verschillende religies verspreiden en hen samenbrengen. Wij behandelen echter iedereen op dezelfde manier wat betreft het verspreiden van de boodschap van de katholieke kerk.

Natuurlijk bevorderen wij de harmonie en dringen wij aan op openheid. Wij proberen samen te werken met moslimscholen om ervaringen uit te wisselen en openheid tussen instellingen tot stand te brengen, om de harmonie tussen de christelijke en de moslimscholen te bevorderen, allemaal om een samenleving te vormen die openstaat voor alle religies in Libanon.

Wat is de rol van de scholen bij de overdracht van het geloof?

De katholieke school is de rechterhand van de Kerk en belichaamt haar missie. Dit is duidelijk en manifest: wij hebben onze identiteit, missie en visie. De sfeer in onze scholen is doordrongen van christelijke waarden. Wij zetten ons in voor de missie van de Kerk en getuigen van ons geloof tegenover leerlingen, personeel en ouders.

Waarom is toegang tot kwaliteitsonderwijs zo belangrijk om ouders hoop en een reden te geven om in Libanon te blijven in plaats van te emigreren om aan de economische crisis te ontsnappen?

Ouders willen vooruitkijken naar de best mogelijke toekomst, ondanks de huidige uitdagingen. Zij vragen om kwaliteitsonderwijs voor hun kinderen, en dat is wat wij bieden. Daarom moeten we dit onderwijs handhaven om mensen in Libanon te houden en te voorkomen dat ze emigreren, vooral gezien de huidige moeilijke situatie.

We moeten de ouders een positieve boodschap geven en laten zien dat we ons best doen om ons onderwijssysteem in stand te houden. Daar werken we aan.

Wordt het christelijke aspect van het onderwijs goed ontvangen door moslimgezinnen?

Moslimgezinnen voeden hun kinderen uit vrije wil op in christelijke scholen. Wij voeren onze missie niet alleen uit met de christelijke leerling, maar ook met de Moslim leerling. Wij belijden dat het profiel van de leerlingen die aan onze scholen afstuderen is opgebouwd op openheid en erkenning van anderen, als gevolg van de invloed van het christelijk onderwijs.

Wat zijn de grootste behoeften en uitdagingen van de scholen?

Ten eerste zijn de salarissen van de leraren grotendeels waardeloos geworden sinds de nationale munt begon in te storten, dus werken wij eraan om hen te beschermen en te behouden door te proberen hen elke maand een klein bedrag in Amerikaanse dollars te geven. Dat is ons doel, en we hopen dat we dat kunnen bereiken met de hulp die we ontvangen.

De tweede behoefte betreft onze schooluitgaven zoals elektriciteit en verwarming, die 40% van al onze uitgaven uitmaken. Terwijl al deze kosten in Amerikaanse dollars worden betaald, wordt het schoolgeld nog steeds voornamelijk betaald in Libanese ponden, die hun waarde hebben verloren en bijna waardeloos zijn geworden. We kunnen niet verder zonder de hulp die we krijgen – die hebben we hard nodig.

Kerk in Nood helpt ouders het schoolgeld te betalen en subsidieert de salarissen van leerkrachten op 200 scholen. Wat is de impact van deze hulp?

Zonder Kerk in Nood zouden we nooit door kunnen gaan en al onze uitgaven aankunnen. We hebben uw hulp, die erg belangrijk voor ons is, nodig om uitdagingen te overwinnen.

Wat is uw boodschap aan de weldoeners van Kerk in Nood?

Ik wil elke donateur bedanken en zeggen dat het heel moeilijk – misschien wel onmogelijk – is om zonder u door te gaan. Wij rekenen op uw hulp bij onze christelijke missie, zonder welke wij ons bestaan in gevaar zouden brengen. U voert een evangelische en cruciale missie uit.