fbpx

Kardinaal over 60 jaar Congo: “Land heeft gefaald”

vrijdag, 03 juli 2020
Nieuws
Terwijl de democratische republiek Congo 60 jaar onafhankelijkheid van België viert, betreurt Fridolin kardinaal Ambongo van Kinshasa het dat de "grote dromen" van het volk door opeenvolgende regimes zijn verblind.

“We hebben opeenvolgende autocratische regimes gekend die aan de macht zijn gekomen zoals de kolonialisten, zonder enige zorg voor de wil van het volk, en dit gaat vandaag nog steeds door: met geweld, oorlog of fraude”, aldus kardinaal Ambongo in een preek op 30 juni. Hij herinnerde de mensen er aan om desondanks de onafhankelijkheid te vieren.

Uitbuiting
Volgens de kardinaal zijn de burgers zoveel armer dan voorheen dat ze door sommigen als de meest ellendige op aarde worden geclassificeerd. “De uitbuiting van de minerale rijkdommen in het land, die de bevolking geenszins ten goede komt, gebeurt op klaarlichte dag.” Duidelijk zichtbaar is volgens de kardinaal ook het bezettingsbeleid door negen buurlanden, “die aanwezig zijn in Congo, hetzij als legers, hetzij als migranten.” We moeten dit erkennen: na 60 jaar onafhankelijkheid hebben we op beschamende wijze gefaald. We zijn er niet in geslaagd om van Congo een mooier land te maken dan voorheen,” aldus kardinaal Ambongo.

Eigen verantwoordelijkheid
“Het Evangelie van vandaag nodigt ons uit om onze verantwoordelijkheid te nemen, want ieder van ons zal voor God moeten verantwoorden wat hij met zijn talenten voor dit mooie land heeft gedaan. We moeten uit de mentaliteit geraken zoals we die vaak horen in de stad: dat de president of de regering dit of dat zal komen doen.” Een grote zorg hierbij is volgens de kardinaal het groeiende wantrouwen en de rivaliteit binnen de regeringscoalitie, die het land terug in chaos dreigt te duwen. “De regering is volledig verlamd en de dienst aan het volk wordt daarbij opgeofferd. In plaats van samen te werken op gemeenschappelijke programma’s, vertrouwen de leden elkaar niet meer. Zolang deze coalitie er is, is er niets te hopen van onze regeerders.”

Kerk lijdt onder coronacrisis
De kritische woorden komen op een moment dat ook de Kerk zelf in Congo lijdt onder de coronacrisis. In het land, dat zwaar steunt op de inzet van de Kerk in de gezondheidszorg en het onderwijs, biedt Kerk in Nood momenteel noodhulp aan 70 gemeenschappen van religieuze zusters die zwaar lijden onder de impact van het coronavirus. Zonder patiënten en scholieren hebben velen geen inkomen meer. De lonen worden al niet meer betaald sinds de president van de Democratische Republiek Congo op 24 maart de noodtoestand afkondigde. Bovendien worden medische hulpverleners, een groep waartoe veel religieuze zusters behoren, betaald afhankelijk van het aantal patiënten dat zij behandelen. “Uit angst om besmet te raken met het coronavirus, zijn veel mensen op dit moment echter niet bereid om naar de ziekenhuizen te gaan voor verzorging. Dit betekent dat de religieuzen drastische bezuinigingen hebben doorgevoerd of zelfs een volledig verlies aan inkomsten hebben geleden. De religieuzen die in de scholen werken, zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van de bijdragen die zij normaal gesproken van de ouders van hun leerlingen ontvangen. Nu scholen als gevolg van de pandemie zijn gesloten, is ook deze bijdrage niet meer aan de orde”, legt Du Coudray, referent voor projecten in Congo bij Kerk in Nood uit.

Bron: Catholic Herald, Kerk in Nood