Kardinaal (90) tegen ontvoerders: “Ik predik wat waarheid is”

maandag, 16 november 2020
Nieuws
Toen de 90-jarige kardinaal Christian Tumi vorige week in gevangenschap werd ondervraagd door gewapende separatisten in Kameroen, vertelde hij zijn ontvoerders rustig dat hij door God was geroepen om alleen te prediken wat waar is.
Ontvoerde aartsbisschop Tumi in Kameroen

Een video gepubliceerd op sociale media onthult een gesprek dat plaatsvond toen kardinaal Tumi ‘s nachts door separatistische milities werd vastgehouden tijdens een reis door noordwest Kameroen. In de video confronteerde een van Tumi’s ontvoerders de kardinaal met zijn oproep aan vechters in Kameroen om de wapens neer te leggen. Toen hij de kardinaal vervolgens opdroeg om een boodschap van de separatisten met het publiek te delen, reageerde de kardinaal met de volgende woorden: “Ik zal de waarheid prediken met pastorale overtuiging en Bijbelse overtuiging. Niemand heeft het recht mij te vertellen dat ik het tegendeel moet prediken, omdat ik door God geroepen ben. Als ik spreek, spreek ik als een priester en dat kan ik nooit stoppen. Als ik daarmee ophoud, dan zal ik niet trouw zijn aan God, de Almachtige.”

Tumi was op 5 november met 12 anderen, waaronder plaatselijke leider Fon Sehm Mbinglo I, op reis in het noordwesten van Kameroen toen ze werden gestopt door gewapende separatistische milities. Hij werd de volgende dag vrijgelaten. De ontvoering van de emeritus aartsbisschop van Douala is gerelateerd aan een conflict tussen separatisten en regeringstroepen in de Engelstalige gebieden in Kameroen. Spanningen escaleerden nadat Franstalige leraren en rechters in 2016 naar de historisch gemarginaliseerde gebieden werden gestuurd om daar te werken.

Kardinaal Tumi sinds zijn emeritaat actief in het zoeken naar een vreedzame oplossing voor de crisis door middel van een dialoog. In de video vertelt hij de separatisten: “We vechten allemaal voor de vrede… zelfs jij.” Tumi hielp de Anglophone General Conference te creëren, een platform voor dialoog tussen alle partijen in het conflict. De crisis in Kameroen is geworteld in het conflict tussen de Engels- en Franstalige gebieden van Kameroen. Het gebied was eind 19e eeuw een Duitse kolonie, maar na de nederlaag van het Duitse Rijk in de Eerste Wereldoorlog werd het gebied verdeeld in Britse en Franse mandaten. Het geweld escaleerde in oktober toen schutters een meertalige school in Kumba aanvielen en het vuur openden op studenten in een klaslokaal. Zeven leerlingen in de leeftijd van 12 tot 14 jaar werden gedood.

Terwijl hij werd ontvoerd, instrueerde een van de separatisten Tumi in de video om het publiek en de regering van Kameroen te vertellen dat “we nooit onze wapens zullen neerleggen totdat we vrij zijn, omdat we vechten voor onze rechten.” De kardinaal reageerde daarop: “Ik ben een Kameroense burger zoals jij. Ik maak geen deel uit van de regering. Ik ben volledig onafhankelijk. Ik ben niet de spreekbuis van de regering en ik ben niet in dienst van de regering. Als je fout hebt gedaan, zal ik je zeggen dat je een fout hebt begaan; als de regering een fout heeft begaan, zal ik zeggen dat ze een fout hebben begaan.”