fbpx

Internationale Path for Peaceprijs uitgereikt aan Kerk in Nood

dinsdag, 28 mei 2019
Nieuws
Bij de overhandiging van de prijs was er vooral lof voor het zogenaamde Marshallplan voor de wederopbouw van de Ninevevlakte in Irak.
ACN-20160104-34076

Op het Jaarlijkse gala in New York heeft de Path for Peacestichting haar jaarlijkse vredesprijs toegekend aan de Katholieke hulporganisatie Kerk in Nood. Aartsbisschop Bernardito Auza, de permanente vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties en president van de stichting Path to Peace, had lof voor de winnaar als een leidinggevende organisatie die spreekbuis is voor christenen die op sommige plaatsen worden vervolgd en omwille van de grote daadkracht en efficiëntie van de hulporganisatie. Niet zelden is Kerk in Nood als een stem die roept in de woestijn en die de stem laat weerklinken van christenen die om hulp roepen.

Rapport van belang
Mgr. Auza bestempelde het tweejaarlijkse rapport van Kerk in Nood over de godsdienstvrijheid als het beste rapport dat er bestaat over de vervolging van christenen wereldwijd. Het belang van de inhoud van dat rapport kan nooit voldoende worden onderstreept. Hij herinnerde terloops eraan dat hij als jongere een studiebeurs kreeg van Kerk in Nood, waardoor hij in Rome kon studeren en uiteindelijk ook apostolische nuntius en vertegenwoordiger kon worden van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties.

De stichting Path to Peace ondersteunt diverse domeinen van het werk van de missie van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties. Ze financiert eveneens humanitaire projecten in ontwikkelingslanden. Tot eerdere laureaten van de prijs van Path to Peace behoren kardinaal Mario Zenari, pauselijke nuntius in Syrië, prins Hendrik van Luxemburg en koningin Sofia van Spanje.

Eerbetoon aan donateurs
Eerder al noemde Joris van Voorst tot Voorst, directeur van kerk in Nood Nederland het een grote eer voor Kerk in Nood om deze prestigieuze prijs te ontvangen: "De erkenning van ons werk ten behoeve van de vervolgde Kerk over de hele wereld is een eerbetoon aan de vrijgevigheid en trouw van onze donateurs."

Bron: Kerk in Nood