fbpx

Hulp voor catechisten 72 Ethiopische dorpen

vrijdag, 09 februari 2018
Nieuws
In de parochie Fullasa, in het zuiden van Ethiopië, zijn slechts twee priesters beschikbaar voor de pastorale zorg over 39.000 Katholieke gelovigen. De parochie, gesticht in 1960, is de oudste in het apostolisch vicariaat Awasa en tevens de grootste.
ACN-20171218-65811

Omdat de afstanden tot de parochiekerk groot zijn, beschikken maar liefst 72 dorpen over een eigen kapel. In de meeste van deze kapellen is het slechts mogelijk de Heilige Mis één keer in de twee maanden te vieren. Wel beschikt ieder dorp over een catechist die gebedsbijeenkomsten organiseert en godsdienstonderricht geeft aan de kinderen, jeugd en volwassenen.

Om het geloof goed over te kunnen brengen is het noodzakelijk dat de catechisten zelf goed gevormd zijn. Alleen zo kunnen zij jonge mensen inspireren en wapenen tegen de verlokkingen van de vele sekten die in het gebied actief zijn. Doordat veel ervaren catechisten ophouden vanwege hun leeftijd, zijn veel van de werkzame catechisten tamelijk onervaren.

Kerk in Nood wil hen graag voorzien van lesmaterialen, zoals boeken, bijbels, educatieve video’s en projectieschermen. Misschien nog belangrijker voor hun vorming is het dat zij andere parochies bezoeken om ervaring op te doen met de praktijk van de pastorale zorg. Dit alles brengt kosten met zich mee voor vervoer, maaltijden en overnachtingen.

Helpt u mee, zodat we voor € 15.000 de basisopleiding en vorming van de 72 catechisten kunnen garanderen? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van code 118-07-49.