Hulp aan vluchtelingen en getraumatiseerde mensen in Marawi

Project
Kerk in Nood bood toen hulp en biedt nu hulp aan projecten van het plaatselijke bisdom.
ACN-20180605-72114-bisdom-Fillippijnen

In Mei 2017 zijn enkele honderden islamitische strijders erin geslaagd de stad Marawi in de Filippijnen te veroveren en te bezetten. Zij doodden daarbij veel mensen, namen krijgsgevangenen en verwoestten de Katholieke Kathedraal van Onze Lieve Vrouw. De meeste krijgsgevangenen die zij maakten waren Christenen. Kerk in Nood bood toen hulp en biedt nu hulp aan projecten van het plaatselijke bisdom.

De Jihadisten hielden Marawi vijf maanden bezet maar uiteindelijk werd de stad door het regeringsleger bevrijd, wel na nog veel meer verwoestingen aangericht te hebben. Duizenden inwoners werden gedwongen de stad te verlaten en de meesten van hen leven nog steeds in tenten of zijn bij familieleden ingetrokken.

Tijdens het conflict al voorzag Kerk in Nood in hulp voor de vluchtelingen. Momenteel moet er op de allereerste plaats hulp komen voor de, door het conflict, getraumatiseerden. Kerk in Nood steunt nu een project, wat geleid wordt door het bisdom, dat hulp biedt aan zo’n 200 mannen, vrouwen en kinderen, die maandenlang gevangen werden gehouden en lichamelijke en psychische martelingen ondergingen. Daar zijn veel vrouwen en ook jonge meisjes bij die verkracht werden. Er wordt zowel hulp verleent aan Moslims als aan Christenen. Dank zij onze weldoeners hebben we € 15.000 aan dit project kunnen geven.

Een ander initiatief wat genomen is door het plaatselijke bisdom is ‘Jeugd voor Vrede’ waarbij 184 Christelijke alsook Moslim studenten vluchtelingenkampen gaan bezoeken waar tienduizenden mensen, die de stad uit moesten vluchten, nog steeds verblijven. De studenten bieden hulp aan de vluchtelingen ongeacht hun geloof en op die manier proberen zij aan te tonen dat vreedzaam samenleven nog steeds mogelijk is ook na de verschrikkelijke gebeurtenissen van 2017. Voor de plaatselijke bisschop Edwin de la Penja is onderling overleg en het weer opbouwen van een vreedzame samenleving tussen Christenen en Moslims van het grootste belang. Kerk in Nood steunt ook dit project met € 60.000.

Globaal genomen is 80% van de bevolking van de Filippijnen Katholiek. Alleen op de eilandengroep van Mindanao in het zuiden leeft een relatief groot aantal Moslims. Al jaren proberen islamitische terreurgroepen daar een ‘Islamitische Staat’ te vestigen. Marawi was eigenlijk al een centrum voor de Moslims. Zij waren bij de aanval ook van plan de bisschop van Marawi, Edwin de la Penja, gevangen te nemen maar die bevond zich toen net niet in de stad. In zijn plaats hebben zij de vicaris generaal, Teresito Suganob en nog andere Katholieke gelovigen meegenomen. Zij namen ook een aantal Moslims gevangen, die zij beschuldigden van samenwerking met de Christenen.

Wilt u deze projecten van het bisdom steunen? Doneer dan online via deze website of maak uw gift over onder vermelding van code: 329-09-59. Uw gift wordt gebruikt voor dit project of soortgelijke projecten in de regio.