Godsdienstvrijheid verder verslechterd

woensdag, 27 november 2019
Nieuws
Het Westen is bezorgd, maar doet weinig om de verslechtering van de godsdienstvrijheid wereldwijd tegen te gaan. Dat blijkt uit het rapport dat Kerk in Nood eind november 2018 in de Tweede Kamer presenteerde.
VP-samenvatting-RFR-2018

In veel landen wereldwijd is godsdienstvrijheid geen begrip, maar een kwestie van overleven. Talloze mensen zijn vermoord, verdwenen of voor onbepaalde tijd gevangen gezet, alleen omdat ze tot de verkeerde godsdienst behoren of niet tot een godsdienst willen behoren.

Alle geloven en landen
Kerk in Nood is één van de slechts drie instituten wereldwijd die de vrijheid voor álle godsdiensten in alle landen analyseert. Sinds 1999 werpt Kerk in Nood iedere twee jaar licht op gebieden waar vervolging de rechten van individuen op vrijheid van godsdienst beperkt. Het rapport laat zien dat in 38 van de 196 landen sprake is van aanzienlijke schendingen van godsdienstvrijheid, van onderdrukking door een stijgend aantal dictatoriale overheden en van het fenomeen ultra-nationalisme. De dreiging van de fundamentalistische Islam is in de onderzochte periode uitgebreid naar andere landen. De golf van terroristische aanslagen vanuit deze hoek op anders- en niet-gelovigen in Afrika én in het westen, vooral in Europa, laat zien dat het gevaar van extremisme nu universeel, dreigend en altijd aanwezig is.

Oproep tot handelen
Hoewel internationaal bezorgdheid wordt geuit, blijft een plan voor de bescherming van het recht op vrijheid van godsdienst uit. De feiten in het rapport wijzen op een barrière van onverschilligheid waarachter het lijden van religieuze minderheden grotendeels onopgemerkt blijft. Zeventig jaar na het ondertekenen van de Verklaring van de Rechten van de Mens is aandacht voor het fundamentele mensenrecht op vrijheid van godsdienst daarom nog steeds hard nodig. Het volledige verslag van alle 196 landen vindt u op onze internationale site: http://religious-freedom-report.org.

Klik hier om een samenvatting van het rapport te ontvangen.