fbpx

Ghana: “Corona toont beeld Kerk als familie God”

vrijdag, 22 mei 2020
Nieuws
“Corona heeft gezinnen aangemoedigd om samen te komen en samen te bidden, waardoor het beeld van de Kerk als familie in Afrika wordt getoond”, zegt pr. Isaac Ebo-Blay, nationaal directeur van de Pauselijke Missie Sociëteit (PMS) van Ghana.

“Het heeft het beeld van de mensen van de Kerk als een plaats voor alleen gedoopten naar dat van de tempel van de Heilige Geest en daarmee het beeld van de Kerk, de huiskerk.” De nationaal directeur van de PMS benadrukt dat de opschorting van de vieringen als gevolg van de pandemie “de Kerk in Ghana in haar missie aanmoedigt om sociale media meer te gebruiken om het Evangelie onder de gelovigen te verspreiden, wat tot nu toe niet veel werd gebruikt.”

“Het sacramentele leven van de mensen is zwaar getroffen omdat ze niet naar de Eucharistieviering kunnen gaan. Hoewel ze de Eucharistieviering online en op de TV bekijken en bidden voor geestelijke communie, is het niet hetzelfde”, aldus pater Ebo-Blay. “Bovendien is het pastorale leven zwaar getroffen. Veel bezoeken aan huizen, ziekenhuizen, gevangenissen enz. zijn in de wacht gezet. Ouderen en zieken ontvangen de communie niet.”

De terugval in de activiteiten van de Kerk kan aanleiding geven tot “een toename van de invloed van groepen binnen de kerk, waarbinnen de leken over het algemeen meer tijd geven aan missiewerk dan andere katholieken en met meer vurigheid evangeliseren”, aldus de priester. Ook ziet hij een toename in het ontstaan van kleine hechte geloofsgemeenschappen binnen de parochies die regelmatig bijeenkomen in huiselijke kring in plaats van in grote parochie-evenementen.

Vanuit economisch oogpunt bekeken is de nationale directeur van de PMS somber: “De pandemie heeft zijn tol geëist in de bijdragen van de mensen. Hoewel er elektronische en digitale betalingen door sommige gelovigen worden gedaan, betaalt een groter percentage van de gelovigen nu niets. Dit heeft een negatieve invloed op de missie van de Kerk in Ghana”.

“In deze moeilijke situatie moet de kerk in Ghana worden geprezen voor het tonen van compassie en liefde aan mensen die in de sloppenwijken van onze steden en dorpen wonen”, vertelt pater Ebo-Blay. “Jeugdleiders in de Kerk helpen om gekookt en ongekookt voedsel uit te delen. In het kader van de missie moet de Kerk in Ghana juist nu meer aandacht besteden aan de armen in de Kerk en de samenleving, waarvan het aantal is toegenomen”. De PMS-directeur noemt als voorbeeld de actie van de Kerk in de sloppenwijken van de ‘City of God’ in Accra, waar ruim 150.000 inwoners, veelal armen en kwetsbaren, leven. Het Aartsbisdom Accra heeft er in opdracht van Aartsbisschop John Bonaventure Kwofie (CSSp) voedselartikelen en beschermingsmiddelen gegeven. “De neergang kan ook een nieuwe ijver en gelegenheid tot evangelisatie bieden, nu mensen, geschokt door de pandemie en de naweeën ervan, op zoek zijn naar betekenis”, aldus Ebo-Blay.

Bron: Fides