Gaza: 30 christenen overleden door slechtere humanitaire situatie

donderdag, 15 februari 2024
Nieuws
Volgens bronnen van Kerk in Nood (ACN) zijn de humanitaire situatie en de leefomstandigheden voor de kleine christelijke gemeenschap die nog in de Gazastrook is, de afgelopen tijd sterk verslechterd. In de vier maanden sinds het begin van het conflict zijn er dertig christenen omgekomen in Gaza.
ACN-20231218-157749 Gaza

De situatie in Gaza wordt steeds uitzichtlozer: het vinden van voedsel en brandstof blijft erg moeilijk in het noorden. Exorbitante prijzen maken het leven voor de bewoners daar nog moeilijker. “Twintig liter diesel kost bijvoorbeeld € 200 en levert maar twee uur energie voor de generatoren”, vertelt George Akroush, van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, aan Kerk in Nood (ACN).

Priester en religieuzen blijven
Ondanks de moeilijkheden blijven een priester en zeven religieuze zusters van drie verschillende congregaties de christenen steunen die hun toevlucht hebben gevonden in de katholieke parochie van de Heilige Familie. Op een bepaald moment waren er 700 mensen verzameld in deze compound, die toebehoort aan het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem, maar dat aantal is de afgelopen weken gedaald door migratie en sterfgevallen. Op dit moment zijn er 184 families – in totaal 560 christenen. Onder hen 140 kinderen onder de 18 jaar (waarvan 60 met een handicap) en 84 mensen boven de 65 jaar. De meesten van hen zijn katholiek of orthodox.

30 christenen omgekomen
Volgens Akroush zijn er sinds het begin van het conflict in totaal 30 christenen omgekomen. Hiertoe behoren de 17 slachtoffers van de aanval op de Grieks-orthodoxe parochiekern in oktober 2023 en de twee vrouwen die door sluipschutters werden gedood in de katholieke parochie van de Heilige Familie. Nog eens 11 mensen zijn gestorven aan chronische ziekten die niet adequaat behandeld konden worden.

Ver van vrouw en kinderen gestorven
Een van de meest aangrijpende gevallen is dat van Hani Abu Daud, een 48-jarige man die regelmatig dialyse nodig had. Omdat de ziekenhuizen in het noorden niet langer functioneerden, moest hij naar het zuiden verhuizen op zoek naar behandeling. Door de vele aanvallen konden ziekenhuizen in dat deel van Gaza echter ook geen behandelingen meer bieden. Hanni stierf alleen, ver van zijn vrouw en kinderen. Hij mocht niet terugkeren om afscheid te nemen van zijn familie en werd begraven in het zuiden, waar geen geestelijken of zelfs maar een christelijke begraafplaats zijn.

Door een gebrek aan brandstof en elektriciteit werken de pompen niet meer, waardoor de bewoners handmatig water uit de putten moeten halen. “Hygiëne is een ernstig probleem geworden, vooral voor de kinderen, die ziek worden door gebrek aan water, meel en luiers”, zegt de projectpartner van Kerk in Nood (ACN).

Paus bijna dagelijks aan telefoon
Ook de medische zorg heeft een kritiek niveau bereikt. Nog eens tien mensen dreigen te sterven door gebrek aan adequate behandeling. Akroush voegt eraan toe dat communicatie erg moeilijk is omdat het moeilijk is om mobiele telefoons op te laden. Desondanks blijft Paus Franciscus bijna dagelijks contact houden met de priester en de religieuze zusters die voor de vluchtelingen zorgen.

Inwoners die toevallig een tweede nationaliteit hebben, hebben ervoor gekozen om de Gazastrook te verlaten en veiligheid te zoeken in landen als Egypte, Canada en Jordanië. Aanvankelijk verzetten ze zich tegen hun vertrek, maar de situatie van de afgelopen vier maanden dwong velen om die beslissing te nemen.

Velen moe en ziek
De situatie in het noorden van de Gazastrook is erg gespannen sinds het volledig onder controle van het Israëlische leger is gekomen. De ontheemde christenen kunnen de compound wel verlaten, maar met de nodige voorzichtigheid, want de situatie kan elk moment escaleren. “Elke verdachte of gevaarlijke beweging brengt je leven in gevaar en kan je laatste zijn. Na vier maanden belegering zijn ze moe en velen zijn ziek”, legt Akroush uit.

Met de hulp van organisaties zoals Kerk in Nood (ACN) heeft het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem medicijnen en voedsel kunnen verstrekken en enkele medische behandelingen kunnen financieren. Het patriarchaat blijft ook de salarissen betalen van schoolmeesters en anderen die voor religieuze instellingen werken, zodat zij voor hun gezinnen kunnen blijven zorgen.

Toekomst na vernietiging
Voor de projectpartner van Kerk in Nood (ACN) maakt de massale vernietiging van huizen en infrastructuur de toekomst van de christenen in de regio onzeker. “Ze zeggen dat 62% van de huizen totaal verwoest is en dat de wederopbouw volgens sommige internationale en VN-organisaties die ter plaatse actief zijn, tot 2093 zal duren. Met dit alles moet men zich afvragen welke toekomst er is voor de christenen in dit land? Wat gaat er gebeuren? Niemand weet het. Bidt alstublieft voor ons, vergeet het lijden van de christenen in dit deel van de wereld niet.”

Foto: Parochie Heilige Familie