Evangelisatiecentrum voor jongeren zegen voor Benin

Project
Voor de plaatselijke Kerk van Benin is geloofsonderricht vanwege de populariteit van traditionele godsdiensten en gebruiken van groot belang. Een school voor Evangelisatie werpt nu al vruchten af.
ACN-20190312-85026

Ofschoon de bevolking in het noorden van Benin grotendeels uit Moslims bestaat, wordt het zuiden van dit West-Afrikaanse land hoofdzakelijk bevolkt door een kleine minderheid van christenen. Aanhangers van traditionele Afrikaanse godsdiensten zoals het populaire Vadou tref je overal aan, zelfs onder de christenen. Belangrijk is het dus dat er gezorgd wordt voor meer geloofskennis.

Voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar werd in 2014 een ‘missieschool voor religieuze vorming’ opgericht in de stad Cotonou; het economisch centrum en de stad waar ook de regering van het land zetelt. Het centrum “Geluk voor de jeugd” is door Kerk in Nood gefinancierd. Gedurende een jaar beleven de deelnemers hun geloof tezamen, verdiepen zij zich en leren ze het geloof met veel plezier door te geven. De jonge deelnemers bezoeken daartoe scholen en gezinnen, maar ook gevangenen en ouderen. Met hen spreken en getuigen ze over hoe belangrijk het geloof voor hen is.

Met deze school voor evangelisatie heeft de Kerk van Benin een primeur in Afrika. De vruchten van de school zijn voor de plaatselijke Kerk nu al zichtbaar: van de jongeren die hebben deelgenomen, zijn er twaalf naar het seminarie gegaan en zijn er vijf ingetreden in een religieuze orde. Anderen hebben een christelijk gezin gesticht en weer anderen hebben werk binnen de Kerk gevonden.

Deze school voor Evangelisatie is met veel moeite van de grond gekomen. Nu het enthousiasme van de deelnemers en hun aantal toeneemt, moeten er geschikte lokalen komen zodat meer jongeren – ook uit andere landen in de regio – worden toegelaten. Voor een nieuw gebouw zoeken we steun van onze donateurs.

Helpt u mee? Doneer dan via onze website of maak uw gift over onder vermelding van code: 117-00-49. Uw gift gaat naar dit project of soortgelijke projecten in de regio.