fbpx

Ethiopische charismatische gelovigen een plaats geven in de Katholieke Kerk

dinsdag, 17 juli 2018
Nieuws
Naar aanleiding van het groeiend enthousiasme voor Pinsterkerken in Ethiopië, is de Katholieke Kerk in dat land begonnen met charismatische gelovigen terug te laten keren tot de katholieke Kerk. Bisschop Lesane-Christos Matheos, hulpbisschop van Addis Abe
ethiopie01

Naar aanleiding van het groeiend enthousiasme voor Pinsterkerken in Ethiopië, is de Katholieke Kerk in dat land begonnen met charismatische gelovigen terug te laten keren tot de katholieke Kerk. Bisschop Lesane-Christos Matheos, hulpbisschop van Addis Abeba, heeft Kerk in Nood ervan op de hoogte gesteld dat de charismatische vernieuwing explosief groeit onder jongeren, vooral in de Ethiopische hoofdstad.

De liturgie binnen de Pinsterkerken trekt jongeren meer aan dan de traditionele liturgie, die in Ethiopië al meer dan 1500 jaar bestaat. Dit heeft geleid tot een afname van kerkbezoek bij de Ethiopische Orthodoxe Kerk. Deze grootste christelijke Kerk in het land heeft geen antwoord gegeven op pleidooien om de charismatische beweging in haar rijen op te nemen. De Ethiopische katholieke Kerk, die 800.000 gelovigen telt, heeft daarentegen door tal van nieuwe initiatieven de hand gereikt aan charismatische jongeren. Mgr. Lesane is blij met de steun van Kerk in Nood aan jeugdprogramma’s in het aartsbisdom Addis Abeba. Hij noemt tevens nieuwe plannen zoals het onderbouwen van charismatische praktijk met klassieke katholieke leer, inclusief Mariale devotie en nadruk op de eucharistie en biecht.

Met hulp van Kerk in Nood zal de Kerk een programma opzetten om leiders van de charismatische beweging te trainen en groepen een beter begrip te geven van de katholieke leer. Volgens mgr. Lesane heeft de meerderheid hun orthodoxe geloof gedeeltelijk behouden en zijn niet lid geweest van de protestante Pinksterbewegingen. Dergelijke groepen worden aangeduid als "orthopente". Ethiopisch-orthodoxe priesters werfden een tijd lang onder charismatische gelovigen, totdat hun bisschoppen betrokkenheid met de nieuwe beweging wilden beperken.

Mgr. Lesone was niettemin onder de indruk van de manier waarop de Ethiopisch-orthodoxe Kerk omging met de charismatisch gelovigen. "Het was erg dynamisch en gebaseerd op een sterk geloof, waarbij priesters en diakens zich betrokken voelden. Volgens mgr. Lesane staan sommige priesters in de katholiek Kerk argwanend tegenover de charismatische vernieuwing omdat ze lijkt op Pinkstergroepen. "Maar we kunnen er niet aan voorbijgaan," meent hij, "dat zou een grote negatieve invloed hebben. We zullen ze ruimte moeten geven." Vervolgens beschrijft hij de stappen die genomen moeten worden "om deze groep tot een echte katholieke beweging te maken".

De bedoeling is dat het aartsbisdom leiders naar India en Oeganda stuurt waar ze kennis kunnen nemen van "de authentieke charismatische beweging" en charismatische groepen van elders zullen uitgenodigd worden om de leiders te leren hoe ze "ongezonde spiritualiteit" moeten uitbannen die volgens de bisschop kan voorkomen in de beweging. Zo is er het probleem van superemotionaliteit. "Emotie is niet slecht, ook God communiceert door emotie. Maar we willen niet alleen emotie, we hebben ook behoefte aan verstand. Bovendien hebben sommige mensen het idee dat alleen charismatici gered zijn. Een extreem verkeerde gedachte. De charismatische vernieuwingsbeweging mag geen getto worden."

‘Soms openbaart de Heilige Geest zich op charismatische manier, maar hij werkt ook op andere manieren, "aldus mgr. Lesane. "Ze zullen hun ogen moeten openen om te zien dat de Geest de Kerk ook door andere bewegingen leidt.