fbpx

Ethiopië: “Nooit zo’n droogte gezien”

dinsdag, 17 juli 2018
Nieuws
Hongersnood is voor de mensen in Ethiopië niets nieuws. Steeds opnieuw worden gedeelten van het land getroffen door droogte. Toch was de situatie nooit eerder zo precair als nu.
ACN-20160301-37279

 Ongeveer 18 miljoen mensen zijn getroffen door de droogte. Kerk in Nood helpt via het uitgebreide netwerk van catecheten in Ethiopië. Helpt u mee?

Hongersnood
De gevolgen zijn overduidelijk. Het vee sterft, mensen verlaten hun dorp om in minder erg getroffen gebieden aan eten te komen. Nomaden trekken, op zoek naar weilanden voor hun vee, naar andere gebieden, waar conflicten ontstaan met de lokale bevolking. Bovendien kunnen veel kinderen niet meer naar school omdat ze te zwak zijn om de vaak lange weg naar school af te leggen. Daardoor is niet alleen vandaag hun gezondheid en leven in gevaar, maar wordt ook hun toekomst op het spel gezet.

Hagosa Gebru is de moeder in een gezin van negen personen. Ze zegt: “Mijn familie moest het aantal en de hoeveelheid eten van onze dagelijkse maaltijden verminderen. Daardoor gaat één van mijn kinderen niet meer naar school, omdat hij die afstand niet meer redt. We hebben voedsel nodig, zodat onze kinderen naar school kunnen blijven gaan.”

Tsega Aregawi heeft acht kinderen. Eén ervan krijgt nog de borst. Ze zegt: “Ik heb mijn hele leven nog nooit zo’n erge droogte meegemaakt. Van wat we gezaaid hebben, is niets gaan groeien. Tot nog toe konden we overleven door cactusvruchten te eten en met het overschot daarvan ons vee te voeren. Maar nu is ook deze bron van voedsel op. Ik ben bang voor wat zou gebeuren als de regering en hulporganisaties ons niet te hulp zouden komen.”

Het water wordt steeds schaarser en de bronnen drogen langzaam op. Vaak moet er water per vrachtwagen worden ingevoerd. De prijs stijgt explosief.

Jongeren naar buitenland
De katholieke bisschoppenconferentie in Ethiopië waarschuwde onlangs in een verklaring dat steeds meer jongeren alles zullen riskeren om illegaal naar het buitenland te emigreren, om daar aan werk te komen. “Ouderen van dagen zullen zonder kinderen achterblijven, vrouwen zonder hun mannen, die in veel gevallen kostwinner van hun familie zijn. Bovendien zullen vrouwen en meisjes worden blootgesteld aan verschillende vormen van geweld en misbruik. De droogte brengt dus ook de maatschappij en toekomst van de mensen in gevaar.” 

Catecheten
De Katholieke Kerk in Ethiopië heeft een noodplan gemaakt waarmee de noodlijdenden snel kunnen worden bereikt. Het leven van de Kerk wordt echter ook beïnvloed. Veel gelovigen kunnen niet eens meer naar de kerk gaan, omdat het vaak drie tot vier uur lopen is. Het is vooral hard nodig om de catecheten te helpen, die in Ethiopië erg belangrijk zijn. De parochies zijn er namelijk groot en het komt te vaak voor dat de priester niet elk dorp kan bezoeken. Daarom leren de catecheten de mensen in de dorpen over het geloof, bereiden ze op de ontvangst van de sacramenten voor en bidden met hen. Ze neen een groot gedeelte van de zielzorg op zich, maar ontvangen niets of maar weinig voor hun diensten. Ze verdienen de kost voor hun meestal grote families door de landbouw. Als de oogst echter mislukt, bestaat het gevaar dat zij ook zullen wegtrekken, om ergens anders aan werk te komen. Dan zouden de gelovigen in veel dorpen echter zonder pastorale hulp achterblijven. Daarom is het voor het leven van de gemeentes bijzonder belangrijk dat het levensonderhoud van de catecheten wordt gewaarborgd.

Kerk in Nood biedt daarom noodhulp aan 1415 catecheten in 13 bisdommen die onder de hongersnood hebben te lijden. Het gaat om een bedrag van 460.000 euro, wat overeenkomt met 325 euro per familie per jaar. Het nieuws over deze hulp werd enthousiast ontvangen. Pater Seyoum Fransua, de plaatsvervangende vicaris generaal van het Ethiopische Katholieke Secretariaat. Hij bedankte de instantie in een brief voor het “gulle, levensreddende antwoord.”

In het evangelie zegt Jezus “Want ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven” (Mattheüs 25,35). In Ethiopië roept Jezus ons nu door 18 miljoen mensen hiertoe op. Welk antwoord gaat de wereld aan Hem geven?