Ethiopië: “Honger en angst in Tigray”

dinsdag, 04 mei 2021
Nieuws
In de regio Tigray, in het noorden van Ethiopië, is sprake van een ernstige humanitaire noodsituatie als gevolg van het politieke conflict tussen de nationale regering en het Tigray People's Liberation Front (TPLF). “Honger en angst tieren welig”, aldus een Ethiopische katholieke priester tegenover Kerk in Nood (ACN).
Projekt of Fr. Dr Andrzej Halemba and Magdalena Wolnik

Afgelopen november liep een brute en bloedige militaire interventie in de regio door troepen van het Ethiopische federale leger en geallieerde troepen van Ethiopië’s noordelijke buur, Eritrea, uit op een bloedbad. De priester, wiens naam we omwille van zijn veiligheid niet kunnen noemen, beschreef de huidige situatie als een verwoestende oorlog die in bijna de gehele regio Tigray woedt. “De grootste uitdaging voor de mensen – zelfs voor degenen die niet direct getroffen zijn door de gevechten – is dat er geen vrij verkeer is”, legde de priester uit aan Kerk in Nood. Als gevolg daarvan “zijn er geen officiële openbare diensten, is er niet genoeg voedsel, geen medicijnen, geen veiligheid en geen vertrouwen.”

Tijdens het telefoongesprek met Kerk in Nood, na vijf maanden volledig afgesneden te zijn van de buitenwereld, benadrukt hij dat de situatie met het moment verslechtert. “De mensen zijn aan het eind van hun krachten. Vooral kinderen en wezen lijden onder honger en verwaarlozing. Ik heb moeders ontmoet die om hulp komen vragen, omdat ze hun kinderen kwijt zijn en niet weten waar ze zijn. Ik heb geen woorden om hun lijden te beschrijven; er is grote wanhoop en de mensen zijn getraumatiseerd.” Ook de elektriciteitsvoorziening laat het regelmatig afweten – zijn telefoongesprek met Kerk in Nood werd daardoor meerdere malen onderbroken. “Het merendeel van Tigray heeft geen internetverbinding en waar die er wel is, is het slechts met tussenpozen”, legde de priester uit.

Zonder zijn exacte locatie bekend te maken, om represailles te voorkomen, bevestigt de priester dat in zijn eigen gebied “drie parochiepriesters zijn bedreigd en geslagen” en dat alle eigendommen van de parochies zijn meegenomen door de soldaten. “Honderden mensen zijn gedood”, voegde hij eraan toe. Ondanks het grote lijden en de angst die het volk van Tigray moet doorstaan, blijft de priester zijn gelovigen eraan herinneren dat “God trouw is aan zijn beloften, aan zijn heilige woorden en aan zijn oneindige liefde voor de mensheid, die Hij naar zijn eigen beeld en gelijkenis heeft geschapen”.

De Ethiopische priester leerde Kerk in Nood kennen toen hij als missionaris werkte in afgelegen gebieden van het land. Tijdens zijn jaren als missionaris in het zuiden van het land werkte hij aan verzoening tussen verschillende etnische groepen die tegenover elkaar stonden. Ook nu, in het noorden van Ethiopië, na alle verschrikkingen die de mensen sinds november 2020 hebben ondergaan, vindt hij het nog steeds nodig om te spreken over verzoening en vergeving. “God is liefde en gaat ons begrip te boven in zijn mysterieuze wegen. Wat voor de mensheid duisternis is, kan voor Hem licht zijn. Wat voor ons de dood lijkt, kan voor Hem het eeuwige leven betekenen.”

Hij wijst erop dat de oorzaken van het conflict en het geweld wel totaal verschillend zijn. “In het zuiden waren de omgeving, mentaliteit, cultuur en status van de mensen totaal verschillend. De mensen daar zijn veehouders die nooit de kans hebben gekregen om formeel onderwijs te volgen, nog nooit van Jezus Christus hadden gehoord en afgoden vereerden die in overeenstemming waren met hun voorouderlijke culturele overtuigingen. Door Christus te leren kennen, waren ze in staat elkaar beter te begrijpen. Tigray, in het noorden, is juist een van de meer ontwikkelde regio’s van het land, met een geschiedenis van bijna tweeduizend jaar christendom. “Ons probleem in het noorden is dat we van onszelf afhankelijk zijn geworden en de ware God zijn vergeten. Als we God uit ons leven bannen, komt de dood binnen en dat is precies wat er nu gebeurt. Het is een totaal andere weg. We moeten ons wenden tot de ware God die ons heeft liefgehad en zichzelf voor ons heeft gegeven.” De priester hoop met de jeugd te beginnen. “Want de jeugd is de ruggengraat voor de transformatie van de hele samenleving, zowel geestelijk als economisch. De her-evangelisatie begint in het gezin, zodat het van vitaal belang is bij de jeugd te beginnen.”

Vanwege grote moeilijkheden om toegang te verkrijgen tot het conflictgebied, verleent Kerk in Nood vooral hulp in de vorm van Misintenties voor de priesters in de regio Tigray (de eparchie van Adigrat bedient het hele grondgebied van de regio Tigray). De geïnterviewde priester is de weldoeners van Kerk in Nood dankbaar voor deze steun en vraagt om gebed: “Blijf alstublieft voor ons bidden en steun ons. We hebben uw hulp nodig, zowel materieel als geestelijk. Gezien de moeilijke situatie waarin we verkeren, is de Kerk geroepen om harder dan ooit te werken in deze kritieke periode. Hartelijk dank voor uw solidariteit en oprechte bezorgdheid in deze dramatische tijden.”

Foto: Magdalena Wolnik/Kerk in Nood