fbpx

Een kerk in het Apostolische Vicariaat Jimma-Bonga (Ethiopië)

Project
Het Apostolische Vicariaat Jimma-Bonga in het Westen van Ethiopië is met een oppervlakte van meer dan 50.000 km² groter dan Nederland en bijna tweemaal zo groot als België. Een groot deel van de bevolking hangt de traditionele religies aan. Velen van hen
ACN-20141205Ethiopia16892

Het Apostolische Vicariaat Jimma-Bonga in het Westen van Ethiopië is met een oppervlakte van meer dan 50.000 km² groter dan Nederland en bijna tweemaal zo groot als België. Een groot deel van de bevolking hangt de traditionele religies aan. Velen van hen zijn bosbewoners, jagers en verzamelaars. Maar het aantal katholieken stijgt. In 2010 waren hier 22.000 katholieken, maar elk jaar worden het er meer. Tegenwoordig zijn er al ongeveer 30.000 katholieken. Als de bisschop naar de parochies komt om het vormsel toe te dienen, staan de vormelingen in een bijna eindeloze rij.

 

Kerken werden verwoest
Maar niet overal is het katholieke geloof iets nieuws. In Araba waren al in de eerste helft van de 20e eeuw Europese missionarissen werkzaam, die daar een missiepost stichtten en er tientallen jaren zegenrijk werk hebben verricht. Zij werden echter tijdens de dictatuur van Mengistu Haile Mariam het land uit gezet. In deze periode werden alle godsdiensten in Ethiopië vervolgd, kerken werden verwoest, het eigendom van de religieuze gemeenschappen werd geconfisqueerd, bisschoppen, priesters en gelovigen werden gevangen gezet en zelfs gedood. Het terreur verspreidende regime heeft volgens Amnesty International tussen 1974 en 1991 naar schatting 2, 5 miljoen mensen het leven gekost.

 

Positieve invloed op het geestelijke leven
Intussen is de Kerk er in geslaagd, een deel van haar eigendommen weer terug te krijgen, de gelovigen weer te verzamelen en het kerkelijk leven weer op te bouwen. Maar in Araba staat er tot nu toe alleen maar een kleine houten kapel met een strooien dak, veel te klein voor de omvang van de huidige gemeenschap. Eerlijk gezegd, het is eigenlijk niet meer dan een strooien hut. Pater Zecharias Dejece en zijn congregatie willen nu een echte kerk bouwen en zij rekenen op onze hulp om dat te kunnen doen. Pater Zecharias schrijft, "De bouw van een waardig kerkgebouw zal een positieve invloed hebben op het geestelijk leven van deze devote, spirituele christenen. God zal dan op gepaste wijze kunnen worden aanbeden en geprezen. Het Allerheiligst Sacrament zal devoot worden aanbeden en een waardige plaats krijgen in het Tabernakel. Het zal ertoe bijdragen om de eenheid onder de christenen te bevorderen en een gevoel van wederzijdse liefde en bij-elkaar-horen te stimuleren. De Katholieke Kerk zal meer zichtbaar te herkennen zijn als de familie van God. In de kerk zullen de katholieke gelovigen samenkomen met één hart en één geest om te bidden, gezamenlijk naar het woord van God te luisteren en de sacramenten te ontvangen."

 

zoveel actief betrokken jonge mensen
Pater Zecharias is ervan op de hoogte dat een groot aantal mensen wel geïnteresseerd is in het katholieke geloof, maar die als ze de kapel zien, worden afgeschrikt, want dat is niet meer dan een simpele, arme hut, en dan komen ze niet meer terug. Hij hoopt dat in de toekomst veel meer mensen het katholieke geloof zullen omarmen en tegelijkertijd, dat steeds meer van hen die al gedoopt zijn, een actieve rol zullen willen spelen in het parochieleven, in het bijzonder de jonge mensen. Hij is heel blij dat al zoveel jonge mensen actief betrokken zijn bij de Kerk en hij hoopt dat dat er steeds meer zullen zijn. Wij hebben hem 25.000 euro beloofd, zodat hij een nieuwe kerk kan bouwen.

 

Projectcode: 118-01-19

 

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/