fbpx

Duits rapport bevestigt: godsdienstvrijheid almaar meer beknot

dinsdag, 03 november 2020
Nieuws
Afgelopen week werd in de Bondsdag een rapport over godsdienstvrijheid voorgesteld. Volgens Markus Grübel, de gezant voor godsdienstvrijheid van de Duitse Bondsdag, wordt de godsdienstvrijheid wereldwijd almaar sterker beknot.
ACN-20180524-71658-Nigeria-protest-Fulani-attacks

Dat is het geval voor Christenen, maar volgens zijn rapport geldt het net zo goed voor Moslims, Joden en Jezidi’s. In zijn rapport spreekt hij niet alleen zijn bezorgdheid uit over de evoluties in sommige Afrikaanse en Aziatische landen, maar ook over de godsdienstvrijheid in Brazilië en Oekraïne.

Grübel beklemtoonde bij de voorstelling van zijn rapport in de Bondsdag dat de godsdienstvrijheid een fundamenteel mensenrecht is. Maar drie op vier mensen leven in een land waar de vrijheid van religie of levensbeschouwing beperkt wordt. Slachtoffers worden vervolgd, gediscrimineerd of lijden onder vele vormen van geweld.

Markus Grübel wees ook op het groeiende aantal landen dat strenge wetten invoert tegen godslastering en bekering. In een honderdtal landen riskeren mensen gevangenisstraf als zij andere proberen bekeren of daarvan verdacht worden. In een dozijn landen riskeren mensen zelfs de doodstraf als zij zich van hun geloof afkeren. Erg verontrustend is het lot van Oeigoeren in China. Maar ook in Irak is het lot van religieuze minderheden, en vooral van de Christenen en Jezidi’s die altijd in kampen verblijven, heel precair. In Soedan is er wel een positieve evolutie. Daar werd de doodstraf voor geloofsafval afgeschaft.

Bron: Kathpress.at