fbpx

Dringende oproep tot gebed voor vrede in het Heilige Land

maandag, 09 oktober 2023
Nieuws
De internationale voorzitter van stichting Kerk in Nood (ACN), Regina Lynch, spreekt haar diepe bezorgdheid en spijt uit over de escalatie van het geweld in het Heilige Land. Daardoor zijn al meer dan duizend mensen omgekomen en nog eens duizenden gewond geraakt. Ze roept op tot gebed.
Feature David Neuhaus

“Als christenen geloven wij dat gebed een krachtig wapen is tegen het kwaad en een bron van hoop en genezing. Daarom nodigen wij u uit om samen met ons te bidden voor vrede in het Heilige Land.”, aldus Regina Lynch.

De uitvoerend president van Kerk in Nood (ACN) Internationaal zegt diep ontzet en bedroefd te zijn door de uitbraak van geweld die het Heilige Land sinds zaterdag 7 oktober 2023 heeft geschokt. “Wij sluiten ons aan bij de oproep van de Heilige Vader, paus Franciscus, en de patriarchen en hoofden van de kerken in Jeruzalem om de vijandelijkheden onmiddellijk te staken.”

“We delen het verdriet van de families die hun geliefden hebben verloren en het leed van degenen die gewond zijn of gevaar lopen. We bidden tot God om hen zijn troost, zijn moed en zijn hoop te geven. We bidden voor de genezing en troost van allen die lijden onder geweld, angst en verdriet.”

Kerk in Nood roept ook op om te bidden voor christenen die in het Heilige Land wonen, die ook lijden onder het geweld van extremisten. “Deze vicieuze cirkel van haat en moord brengt dit heilige land terug naar de donkerste tijden van zijn recente geschiedenis en dreigt elke hoop op vrede en stabiliteit voor de christenen in deze regio te vernietigen”, aldus Lynch.

“Laten we bidden met geloof en vertrouwen, dat God onze gebeden zal verhoren en ons zijn vrede zal schenken. Laten we met liefde en medeleven bidden dat onze gebeden de harten van de betrokkenen in het conflict zullen raken en hen zullen inspireren om vreedzame wegen te zoeken. Laten we met hoop en volharding bidden dat onze gebeden zullen bijdragen aan de opbouw van een betere toekomst voor het Heilige Land, waar gerechtigheid, vrede en verzoening zullen zegevieren.”

Heer Jezus Christus,

Het Heilige Land wordt opnieuw getroffen door geweld, haat en dood.
Heer, kijk met genade naar het land dat uw aardse thuis was.

Ontvang de overledenen in uw aanwezigheid.
Troost hen die rouwen, gewond zijn of moeten vluchten.
Wees allen nabij die vol angst en wanhoop zijn.

U bent onze vrede en het licht van de naties,
maak een einde aan de spiraal van terreur en lijden
in het Heilige Land en in het hele Midden-Oosten!

Laat vrede en gerechtigheid bloeien op de heilige plaatsen.
U bent ons toevluchtsoord.
Laat de mensen veilig zijn in uw Liefde.

Wees ons en onze tijd genadig.
Amen.