fbpx

DR Congo: “Risico op humanitaire crisis na vulkaanuitbarsting”

zaterdag, 29 mei 2021
Nieuws
Na de recente uitbarsting van de vulkaan Mount Nyirangongo aan de oostgrens van de Democratische Republiek Congo en nabevingen die wijzen op een mogelijke nieuwe uitbarsting, bestaat er reële vrees voor een nog verslechterende humanitaire situatie. Een katholieke zuster uit de stad Goma spreekt haar bezorgdheid uit over de huidige situatie van de bevolking en het risico op een humanitaire crisis na een massale uittocht uit de stad met 2 miljoen inwoners.
ACN-20210528-113485 Congo

Moeder Florida Bugagara, een katholieke religieuze en priorin van de congregatie van de Dochters van de Verrijzenis, sprak met Kerk in Nood (ACN) over de huidige massale uittocht uit Goma. “De mensen zijn in gevaar en verkeren in nood. We bereiden ons voor op het ergste. Ik vrees dat het kan uitgroeien tot een humanitaire crisis. Mensen zijn nu van Goma naar het omliggende platteland gevlucht. Velen kamperen langs de kant van de weg of in de heuvels en bergen. Ze hebben geen onderdak en geen extra kleding. Ook er is een gebrek aan voedsel en water. Ik maak me zorgen over een mogelijke uitbraak van ziekten, als gevolg van de precaire hygiënische omstandigheden onder de mensen die op de vlucht zijn.”

Kinderen gescheiden van ouders
Officiële bronnen bereiden zich nu ook voor op mogelijke nieuwe uitbarstingen en lavastromen van Nyirangongo, een van de meest actieve vulkanen ter wereld. Nu een bevel tot gedeeltelijke evacuatie van de stad Goma, aan de oevers van het Kivumeer en op de grens met Rwanda, is gegeven, verkeren volgens Moeder Florida veel mensen in grote onveiligheid. Zij hoopt dat de autoriteiten de mensen regelmatig op de hoogte zullen blijven houden van de werkelijke omvang van het gevaar. “De gouverneur heeft opgeroepen om waakzaam te zijn en heeft de mensen in de meest bedreigde districten bevolen om te evacueren. Maar niemand weet waar de lava nu weer tevoorschijn kan komen, en iedereen rent chaotisch heen en weer. Het is geen goede situatie.”

“In de paniek en chaos zijn veel ouders gescheiden van hun kinderen. Ze weten niet wat er met hen is gebeurd. Sommige van onze zusters werden ook gedwongen te vluchten”, zei ze. “Maar als religieuze gemeenschap zijn we vooral bezorgd over hoe we de mensen kunnen helpen. Sommige van onze zusters zijn al aan het helpen in de vluchtelingenkampen. De mensen hebben echt niets.” Ook het Johannes Paulus II seminarie is getroffen door de evacuatie, volgens informatie die Kerk in Nood heeft verkregen van lokale bronnen.

Oproep voor gebed en steun
Moeder Florida doet een beroep op de weldoeners van ACN International voor hun gebeden en materiële steun. “Wij doen een beroep op de weldoeners om Kerk in Nood te blijven steunen, zodat we de behoeftige en achtergestelde mensen kunnen helpen. En we bidden tot de Heer dat Hij zijn volk mag blijven beschermen en medelijden met hen mag hebben. Ik vraag uw weldoeners over de hele wereld om voor ons land te bidden. Bovenop alle bloedbaden in onze provincie Noord-Kivu, worden we nu ook geconfronteerd met deze natuurramp’, vertelt ze, verwijzend naar het voortdurende terrorisme dat nu al vele jaren wordt aangericht door gewapende milities in de oostelijke provincies van Congo. “Verheft u alstublieft uw stem tot de Heer en vraag Hem om deze catastrofe af te wenden, ter wille van zijn grote glorie.”