fbpx

Discriminatie Belgische Christenen ondergerapporteerd

woensdag, 26 juni 2019
Nieuws
De discriminatie en stigmatisering van christenen wordt in België nauwelijks geregistreerd. Het Belgische Kerknet spreekt dan ook van onderrapportage.

Unia, een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert, heeft volgens zijn jaarrapport in 2018 307 dossiers geopend over discriminatie op basis van religieuze of filosofische overtuiging. Daarvan hadden er 278 betrekking op de Islam (en vooral in verband met het dragen van een hoofddoek), 12 op het Jodendom, 4 waren niet-confessioneel en slechts 3 hadden te maken met Christenen. 37,1% van de dossiers heeft betrekking op media en internet, waarvan iets minder dan de helft over Facebook. Daarna volgen de sectoren werk (18,2 %), onderwijs (16 %) en goederen en diensten (12,7 %). 90,6 procent van de geopende dossiers slaat op de Islam.

Ondergerapporteerd
De resultaten maken duidelijk dat de discriminatie, bespotting en stigmatisering van christenen en gevallen van christenhaat in België manifest ondergerapporteerd zijn. Dat is mede een gevolg van het feit dat slachtoffers vaak niet de reflex hebben daarover klacht in te dienen. Soms ook is onduidelijk wie de klacht dan precies moet indienen. Volgens het Observatory on Intolerance and discrimination (OID, het Observatorium voor Onverdraagzaamheid en Discriminatie van Christenen) in Wenen zijn de voorbeelden ook in een land als België nochtans legio. In zijn jaarrapport van 2018 wordt onder meer verwezen naar verschillende gevallen van brandstichting en vandalisme in Belgische kerken en kapellen, het aanbrengen van graffiti, vernielingen aan kerststallen of vandalisme op kerkhoven. Het centrum in Wenen wijst ook op subtiele vormen van christenhaat bij organisaties en overheden, onder meer door het verbieden van kerststallen, religieuze symbolen en in Wallonië zelfs het uitsluiten van godsdienstleerkrachten uit het onderwijssysteem.

Naast fysieke aanvallen, en vandalisme van kerken en begraafplaatsen zijn er ook meer subtiele vormen die betrekking hebben op inmenging in de religieuze vrijheid, rechten van ouders, vrijheid van mening en gewetensvrijheid. Christenen worden almaar vaker gedwongen om te kiezen tussen hun morele waarden en hun beroep, christelijke studentengroepen wordt het zwijgen opgelegd of regeringen mengen zich er overmatig in en proberen zo de godsdienstvrijheid almaar sterker te beknotten en te regulariseren, zegt de uitvoerende directeur van het waarnemingscentrum.

Bron: Kerknet