fbpx

Democratische Republiek Congo: “Geweld blijft escaleren”

donderdag, 05 november 2020
Nieuws
Pater José Arieira de Carvalho, een Portugese Comboni pater die al meer dan tien jaar in de Democratische Republiek Congo woont, laat Kerk in Nood weten dat de situatie in het noordoosten van het land, waar rebellengroepen plunderend en moordend over de hele regio zwerven, kritiek is.
ACN-20170926-61677 RDC Congo geweld

Door Paulo Aido

Op vrijdag 30 oktober was Lisasa nog het toneel van gewelddadigheden. Een aanval op het dorp in de provincie Noord-Kivu door gewapende groepen eiste minstens 21 levens, waaronder die van catechist Richard Kisusi. “Er zijn berichten dat de katholieke kerk werd verontreinigd, verschillende huizen werden platgebrand en een medische post werd geplunderd.” Mgr. Sikuli Paluku, bisschop van Butembo-Beni, riep in de regio gestationeerde strijdkrachten van de Verenigde Naties op om de burgerbevolking te beschermen tegen aanvallen. Met het oog op het escalerende geweld wordt de behoefte aan die bescherming steeds dringender. De reden dat enkele regio’s in het land een strijdtoneel vormen voor gewelddadige groeperingen, zijn de grondstoffen die in de Democratische Republiek Congo te vinden zijn.

Vorig jaar hebben de bisschoppen van de kerkelijke provincie Bukavu, die bestaat uit zes bisdommen in deze regio’s, hun bezorgdheid geuit over de omstandigheden. Ook waarschuwden zij voor te eenvoudige interpretaties. “Wij [zijn] van mening dat de gevechten tussen gemeenschappen op nationaal niveau mogelijk als voorwendsel worden gebruikt om een samenzwering tussen interne en externe spelers te verbergen om daarmee de meedogenloze exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, zoals mijnbouw, olie, bos en land, te verdoezelen.

De aartsbisschop van Kinshasa, Mgr. Fridolin Ambongo, onlangs benoemd tot lid van het College van Kardinalen, sprak tijdens een evenement van Kerk in Nood in Parijs in 2019 reeds over het dagelijkse geweld en de onrechtvaardige verdeling van rijkdom in de Democratische Republiek Congo: “Ik ben hier als getuige van de kwelling van een volk, mijn volk, dat alleen maar vraagt om het recht op een waardig leven. Helaas is deze situatie al jaren aan de gang.” Ambongo stelde toen dat Congo, een “immens rijk land” is “overgeleverd aan het kwade hart van de mensheid. Grote bedrijven gedragen zich als roofdieren.”

“De Kerk heeft besloten om degenen die lijden te steunen. En de Heer hoort de kreten van hen die lijden beter dan de mooiste muziek van de machtigen.” Zijn pleidooi voor solidariteit met zijn volk is nog steeds actueel. “Ik ben hier onder u om u te vragen ons te blijven steunen in onze strijd voor meer waardigheid voor het Congolese volk. Ik smeek u om voor de hele mensheid te bidden, want ik weet dat wat er in Congo gebeurt vergelijkbaar is met de situatie in veel andere landen van de wereld, met name in Afrika.”

Kerk in Nood ondersteunt veel projecten de Democratische Republiek Congo, waaronder al meer dan 25 jaar de priester- en seminarieopleiding in het bisdom Butembo-Beni. Helpt u pater De Carvalho en bisschop Ambongo om steun te verlenen aan de mensen die worden getroffen door conflicten? Doneer dan via deze website of maak uw gift over onder vermelding van Noodhulp Congo. Uw gift gaat naar dit project of soortgelijke projecten in de regio.