Dankzij uw gift blijven Karmelietessen in Zomba bidden

Project
Sinds 2003 is er een karmelietessenklooster in het bisdom Zomba in het zuiden van Malawi. Op dit moment wonen er al elf zusters, die hun leven geheel wijden aan een leven van gebed en contemplatie. Zij bidden voor het heil van de hele wereld en in het bijzonder voor de heiliging van de priesters. En er zijn een aantal jonge vrouwen die zich bij hen willen aansluiten.
ACN-20210112-108870 Malawi

De plaatselijke katholieke gelovigen zijn verheugd over de aanwezigheid van de zusters en steunen hen ook graag, voor zover dat binnen hun mogelijkheden ligt. Maar ze zijn erg arm. Het droge seizoen duurt hier acht maanden per jaar. Het zijn dan ook vaak de zusters zelf die het weinige dat ze hebben, delen met de armen die bij hen aankloppen. En dat doen ze graag.

Bescheiden inkomsten
De zusters zijn er tot nu toe in geslaagd om hun bescheiden inkomen vooral te verdienen met het bakken van hosties voor het bisdom. Aanvankelijk waren er weinig klanten, maar de vraag is sindsdien gestaag toegenomen en inmiddels doen zij niet alleen bestellingen uit hun eigen bisdom, maar ook uit naburige bisdommen in het land. Maar er was één probleem. Zij hadden geen voertuig om de zware zakken meel die zij nodig hadden te vervoeren. Soms konden zij iemand vinden om hen te helpen met het vervoer, maar alleen als noodoplossing. Voorheen bezaten zij een zeer oud voertuig, dat in de loop der jaren echter steeds onbetrouwbaarder en duurder werd in reparatie en onderhoud en niet langer geschikt was voor zijn doel.

Vervoer ingrediënten noodzakelijk
Dankzij de hulp van onze gulle weldoeners kon Kerk in Nood (ACN) een bijdrage leveren van 25.570 euro. Daarmee konden ze een gloednieuw voertuig kopen, waarmee ze nu het meel en alle andere materialen die ze nodig hebben kunnen vervoeren. Gezien de toestand van de wegen in Malawi, net als in veel andere delen van Afrika, was het natuurlijk van essentieel belang om een robuust en stevig voertuig te hebben dat het terrein aankan, omdat het anders snel verslijt en onbruikbaar wordt.

De zusters zijn zeer dankbaar voor uw hulp. Zij schrijven: “Wij zijn zeer gelukkig met deze auto. Moge God u zegenen en u een miljoen maal belonen! Hij die alle harten kan lezen, kan zien hoe dankbaar wij zijn!”

De zusters in Zomba kunnen doorgaan met hun werk en hun gebed. Wilt u projecten steunen van andere contemplatieve congregaties in de regio? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van code: 135-06-29.