fbpx

Coronapandemie lijkt religieuze onverdraagzaamheid te versterken

dinsdag, 02 juni 2020
Nieuws
De vertegenwoordiger van het Vaticaan roept de OVSE-staten op tot meer moed om de godsdienstvrijheid te beschermen.

De permanente vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), mgr. Janusz Urbanczyk, heeft op een onlineconferentie over mensenrechten gewaarschuwd voor een groeiende intolerantie en ongelijkheid door de coronapandemie. “Nog vaak bestaat het misverstand dat religies een negatieve impact kunnen hebben op of een bedreiging vormen voor het welzijn van mensen. Gelovigen wordt dan verteld dat gebed en religieuze overtuigingen een ‘privéaangelegenheid’ zijn.”

“Spot en sociale onverdraagzaamheid zijn het begin van een hellend vlak, waarbij discriminatie van gelovigen vaak resulteert in geweld en haatmisdrijven”, waarschuwt de vertegenwoordiger van het Vaticaan, verwijzend naar de dreigementen en gewelddadige aanvallen tegen gelovigen, moorden en de ontwijding van kerken en gebedshuizen, begraafplaatsen en andere religieuze goederen op verschillende plaatsen wereldwijd. “Zo wordt niet alleen de godsdienstvrijheid, maar ook de mensenrechten ondergraven.”

Met betrekking tot de coronapandemie stelt mgr. Urbanczyk vast dat gelovigen in bijna alle OVSE-landen de facto discriminerend worden behandeld door de eenzijdige sluiting van kerken en het beknotten van de liturgische diensten. De OVSE moet erover waken dat godsdienstvrijheid een fundamenteel recht blijft in alle landen van de OVSE.

Bron: Kathpress.at, KerkNet