fbpx

Christelijke leiders in Jeruzalem geschokt door vandalisme van kolonisten

vrijdag, 25 mei 2018
Nieuws
Kerkelijke leiders stellen dat het noodzakelijk is dat Christenen aanwezig zijn in de Oude Stad Jeruzalem, waar enkelen van hen rapporteren over vandalisme, verbaal geweld en het zich op een aggressieve manier toeëigenen van bezittingen.
20180525b_ACN-20151027-31058

“De Kerk heeft momenteel te maken met ernstige bedreigingen van de kant van Joodse kolonisten. Deze zijn vastberaden in hun pogingen de aanwezigheid van de Christelijke gemeenschap in Jeruzalem ongedaan te maken,” aldus de Grieks-Orthodoxe Patriarch van Jeruzalem, Theofilus III.

“Deze radicale kolonisten zijn heel goed georganiseerd. De laatste jaren waren we getuige van ontheiliging en opzettelijke vernieling van een ongekend aantal kerken en andere heilige plaatsen en we ontvangen steeds meer verslagen van priesters en plaatselijke gelovigen die zijn aangevallen,” vervolgde hij.

Volgens de in Jeruzalem gevestigde Katholieke priester David Neuhaus, verbonden aan het Pauselijke Bijbelinstituut, zijn ook Katholieke instellingen en personen slachtoffer van dergelijke aanvallen.

“Wat patriarch Theofilus zegt is juist. Kerkelijke eigendommen en Christenen zijn inderdaad aangevallen,” zo vertelde pater Neuhaus aan CNA.

“De aanvallers maken geen onderscheid tussen de verschillende Christelijke denominaties,” legt pater Neuhaus uit. “Uiteraard zijn Katholieke instellingen en personen mede de dupe geweest van deze aanvallen.”

De meeste Christenen in Israël zijn Arabieren en behoren tot de Grieks-Katholieke, de Grieks-Orthodoxe, ofwel de Rooms-Katholieke Kerk.

De Benedictijnse ‘Dormitio Mariae’-abdij is de laatste jaren wel vijf keer opzettelijk met anti-Christelijke graffiti in het Hebreeuws besmeurd.

In september 2017 gooiden vandalen glas-in-lood ramen in en vernielden een Mariabeeld in de kerk van de H. Stefanus van het Beit Jamal klooster van de Salesianen, zo’n 40 km ten westen van Jeruzalem.

De Ridderorde van het H. Graf van Jeruzalem heeft onlangs mede de plaatsing gefinancierd van een hekwerk rond een andere vernielde kerk, in Nazareth, 154 km ten noorden van Jeruzalem, om deze tegen toekomstige aanvallen te beschermen.

Pater Neuhaus zei trouwens dat we moeten bedenken dat “deze aanvallen even zo goed tegen Moslims zijn gericht” en “dat er veel meer moskeeën dan kerken het doelwit zijn.” Hij zegt dat het geweld van de kolonisten gericht is tegen alle niet-Joden.

“De kolonisten en rechtse burgerwachten zijn een belangrijk verschijnsel in de Israelische samenleving. Dit heeft een enorme invloed op Christenen en Moslims,” aldus pater Neuhaus.

De directeur van “In defence of Christians”, Philippe Nassif, vertelde aan CNA dat hij “zich zorgen maakt om de heilige plaatsen in Jeruzalem, welke van alle kanten door extremisten worden aangepakt.”

“Christenen moeten zich vrij kunnen voelen om hun geloof te belijden en om te leven en werken in Israël zonder vrees voor een handjevol extremisten en wij dringen er bij de Israëlische regering op aan om degenen die zulke misdaden begaan voor de rechter te brengen,” vervolgt Nassif.

Het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem benadrukte kort geleden eveneens het belang van de Christelijke gemeenschap in deze stad.

“Jeruzalem zou Jeruzalem niet zijn zónder de levendige aanwezigheid van Christenen in de stad. De heilige plaatsen en de vele pelgrims zijn niet voldoende om het Christelijke karakter van de stad te waarborgen. Zonder de aanwezigheid van een levendige en actieve plaatselijke Christengemeenschap kan er geen Kerk zijn,” zo schreef Aartsbisschop Pierbattista Pizzaballa, apostolisch administrator van het patriarchaat, in een brief aan de Latijnse parochie in Jeruzalem

Aartsbisschop Pizzaballa zei dat de Kerk overweegt om in Jeruzalem een tweede parochie te stichten, om zo de christelijke aanwezigheid te versterken.

“We moeten niet slechts aanwézig zijn in Jeruzalem, maar méér nog onze aanwezigheid versterken en daarmee het Christelijke karakter van de stad zien te behouden. Dát heeft prioriteit en dit is van fundamenteel belang,” schrijft de aartsbisschop.

Deze maand hebben de Verenigde Staten hun nieuwe ambassade in Jeruzalem geopend. Daarmee is de V.S. het eerste land dat Jeruzalem erkent als de hoofdstad van de staat Israël sinds de geboorte ervan in 1948.

Nadat president Trump deze verandering vorig jaar december had aangekondigd, heeft paus Franciscus zijn “diepe bezorgdheid” uitgesproken en deed hij een beroep op de internationale gemeenschap om ervoor te zorgen dat “iedereen de status quo van de stad respecteert, overeenkomstig de daartoe relevante resoluties van de Verenigde Naties.”

Paus Franciscus benadrukte het behoud van de status quo eveneens in zijn ontmoeting met Theofilus III, in oktober 2017. De twee leiders spraken toen met elkaar over de zorgen van de patriarch voor de Christelijke gemeenschap temidden van aggressieve Joodse kolonisten.

De paus zei dat “elk soort geweld, discriminatie of vertoon van onverdraagzaamheid tegen Joodse, Christelijke en Moslimgelovigen, elke plaats ook waar gebeden wordt, nadrukkelijk moet worden afgewezen. De Heilige Stad, waarvan de status quo moet worden geëerbiedigd en verdedigd, hoort een plek te zijn waar allen in vrede met elkaar kunnen leven. Zo niet, dan zal de eindeloze spiraal van lijden voor iedereen doorgaan.”

bron: CNA
foto: ACN
vertaling: Ruud Karsten