fbpx

Bouw van onderkomen priester in moeilijk bereikbare Itang (Ethiopië)

Project
Het apostolische vicariaat Gambella ligt in het uiterste Westen van Ethiopië aan de grens met Zuid-Soedan. Het is een onderontwikkeld gebied, waar grote armoede heerst. Veel kinderen zijn er zichtbaar ondervoed. De katholieke Kerk is hier in dit gebied we
20120625ethiopia019

Het apostolische vicariaat Gambella ligt in het uiterste Westen van Ethiopië aan de grens met Zuid-Soedan. Het is een onderontwikkeld gebied, waar grote armoede heerst. Veel kinderen zijn er zichtbaar ondervoed. De katholieke Kerk is hier in dit gebied welkom. Veel mensen zeggen tegen de priesters: "als de katholieke Kerk komt, wordt alles vruchtbaar." En met verbazing zeggen ze ook: "Waar de Kerk is, is water. De regering geeft ons slecht water, maar de Kerk brengt goed water. Wij houden van jullie God, kom alstublieft ook naar ons toe."! De Kerk brengt niet alleen water, maar ook graanmolens, kleuterscholen en hulp bij de ontwikkeling van de landbouw. Zij zou ook graag voor verzoening zorgen tussen de stammen, want altijd weer komt het tot bloedige vetes, vooral tussen de stammen die akkerbouw bedrijven, en die welke vee houden. Het vee vreet de oogst op, en de boeren nemen de herders hun grasweiden af.
Ook de inwoners van het dorp Puol wilden dat de Kerk naar hen toekomt. Het dorp ligt echter bijna letterlijk aan het einde van de wereld. De "weg" is wat sommige stukken betreft ook al in de droge tijd moeilijk begaanbaar. Als de rivier de Baro in de regentijd buiten zijn oevers treedt, is het dorp vier maanden lang volledig van de buitenwereld afgesloten. De inwoners kunnen dan niet eens hun naaste buurdorpen bereiken. Pastoor Desalegn Desale kan in deze periode alleen met een motorboot hierheen komen.
Met behulp van Kerk in Nood is in het dorp een kapel gebouwd, die begin 2013 werd ingewijd. Hier treffen de gelovigen elkaar voor de H. Mis, gebed, catechese, vormingsprogramma’s en andere activiteiten. Meer dan 120 mensen bereiden zich hier voor op het doopsel. Vroeger zaten ze eenvoudig onder de bomen als de priester kwam.
Pastoor Desalegn Desale vaart vanaf de stad Itang naar de afgelegen gebieden om daar de mensen pastorale zorg te bieden. Omdat de wegen zo slecht zijn, zou het fijn zijn als hij in Puol een onderkomen zou hebben, zodat hij daar telkens enkele dagen kan blijven en de mensen in Puol en de omliggende dorpen kan bedienen. Daarom heeft hij ons om hulp gevraagd. Het is in de regio traditie om met leem en hout te bouwen. Dergelijke bouwsels zijn wel goedkoop, maar na enkele jaren storten ze weer in door de regenval, overstromingen en termieten. Daarom moet er meer soliede worden gebouwd. Wij zouden graag met 25.000 euro de bouw van een klein huis voor deze priester willen ondersteunen.
Projectcode: 118-04-19
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.