fbpx

Bouw van een kerk in Haro Bake voor de Borana in Ethiopië

Project
Als pater Boniface Isenge zijn e-mails wil controleren, dan moet hij daarvoor een rit van 320 km maken. Want op de plek waar hij woont, bij de Boranastam in de savanne, heeft hij geen internetaansluiting. Eigenlijk vind je daar niets van wat wij de 'besch
20110223ethiopie01

Als pater Boniface Isenge zijn e-mails wil controleren, dan moet hij daarvoor een rit van 320 km maken. Want op de plek waar hij woont, bij de Boranastam in de savanne, heeft hij geen internetaansluiting. Eigenlijk vind je daar niets van wat wij de ‘beschaving’ noemen. De Borana zijn een nomadenvolk die met hun vee rondtrekken op zoek naar weidegrond. Sommigen hebben zich evenwel gevestigd rond de missiepost omdat de katholieke missionarissen hier waterputten hebben aangelegd.

 

Schermutselingen

 

Het vee is hun enige rijkdom. Geen haar op hun hoofd dat eraan denkt om een dier te verkopen, vertelt ons pater Boniface. Het zuiden van Ethiopië is zeer droog en het beschikken over water is een kwestie van leven of dood. Het komt dan ook bij grote droogteperiodes af en toe tot conflicten met naburige stammen, wanneer het vee van de ene stam op gebied van andere stammen gaat grazen. Dankzij de aanwezigheid van een katholieke missie is het aantal schermutselingen afgenomen. Vroeger was het vanzelfsprekend om bij onenigheden op de vuist te gaan of nog erger. Gelukkig is er een veranderingsproces op gang gezet en de christelijke leden van de stammen ijveren voor vreedzame oplossingen.

 

Onderwijs

 

Ook voor de vrouwen is het leven ten goede gekeerd. In de tradities van de Borana huwen meisjes niet, maar worden ze uitgehuwelijkt. De mening van het meisje zelf doet niets ter zake. Tot op de dag van vandaag is er geen gelijkberechtiging. Als een meisje zwanger werd vóór haar huwelijk, dan werd ze gewoon verkocht aan een concurrerende volksstam. De katholieke Kerk leert hen dat voor God mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. En ook de aandacht voor onderwijs neemt toe. "We moedigen de ouders ertoe aan hun kinderen naar school te sturen zodat ze graag zouden leren", zegt ons pater Boniface. En met kinderen bedoelen we ook de meisjes. De Paters van de Congregatie van de Heilige Geest hebben in de regio veel scholen gesticht. Aanvankelijk was de bevolking zeer wantrouwig, maar dat veranderde toen ze inzagen dat onderwijs ertoe bijdraagt om de levensomstandigheden te verbeteren en hun rechten te vrijwaren. Bovendien kunnen ze nu hun geloofsleven verdiepen omdat ze in staat zijn de Bijbel en andere religieuze literatuur te lezen.

 

Taal

 

"De bevolking komt graag naar ons luisteren. Ze waren verrukt toen we bij hen kwamen. Ze zijn zeer gastvrij en deelden onmiddellijk hun voedsel en de melk van hun koeien met ons. Ze beseffen ondertussen zeer goed dat wij hier zijn om hen te helpen. Wij delen alles met hen, gaan samen met hen water putten, en trekken samen te voet op", legt pater Boniface ons uit. Toen hij hier terecht kwam, moest hij eerst hun taal aanleren en dat was niet gemakkelijk. Maar de Borana waren opgetogen te horen dat een vreemdeling erin slaagde hun taal te spreken. Het is zelfs een enorm voordeel want ze beluisteren hem aandachtig en corrigeren hem wanneer hij in de fout gaat en op die wijze komt de boodschap nog veel beter over. "Dat stemt mij dan weer tot grote vreugde", vertelt de pater ons met een stralende blik.

 

De ouderen staan nog altijd wat weigerachtig tegenover het christelijke geloof, maar de jongeren en vooral de meisjes omhelzen zijn geloofspunten. Er komt veel volk naar de Eucharistievieringen. Als de klokken beginnen te luiden, heeft zich al een menigte verzameld om de priesters te verwelkomen. Wanneer hij er niet in slaagt om er te geraken, vragen de mensen zich bezorgd af waar hij zou kunnen uithangen.

 

Nieuwe kerk

 

Pater Boniface Isenge wil er zeker van zijn dat het geloof hier diep zou wortelen. Daarom is een kerkgebouw belangrijk zodat de Eucharistie kan gevierd worden en het godsvolk bijeen kan komen om te bidden. Het dorp Hako Bake ligt op 16 km van de eerste missiepost die door de Paters van de Heilige Geest in Dhadim werd opgericht. Het dorp is ook de belangrijkste marktplaats in de gehele regio. Vele Christenen hebben zich als handelaar hier gevestigd zodat ze een inkomen hebben. Maar het is net iets te ver om op zondag naar de Mis of de zondagsschool te gaan. Zo kunnen ze niet groeien in geloof. Daarom hebben de paters besloten om in het dorp een kerk te bouwen, die kan uitgroeien tot een centrum van evangelisatie voor het Borana-volk. Ze hebben al een geschikte plek gevonden, alleen de fondsen ontbreken nog. Ze schreven ons: "Het evangelisatiewerk dat we in Hako Bake willen beginnen, zal het leven van de bevolking op elk domein beïnvloeden". We hebben de paters €15.000 toegezegd.

 

Projectcode: 118-01-19

 

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.