fbpx

Bisschoppen: ‘Zimbabwe brandt’

dinsdag, 22 januari 2019
Nieuws
De bisschoppen van Zimbabwe pleiten voor vrede nadat gewelddadige protesten en hardhandig optreden van politie en leger al twaalf mensen het leven hebben gekost.
20190122-Zimbabwe

“Zimbabwe brandt; de economie is geraakt; mensen lijden. Veel gewone Zimbabwanen zijn teleurgesteld dat gehoopte veranderingen met betrekking tot toegang tot werk, geld en brede raadplegingen van belanghebbenden nog niet gemerkt worden. Onze zogenaamde valuta, die werken met meerdere wisselkoersen, voeden een nationale crisis. We roepen de regering en de oppositie op om hun geschillen opzij te zetten en samen te werken om Zimbabwe te bevrijden van economische boeien en internationale uitsluiting", aldus de bisschoppen in een verklaring.

Vorige week leidde een scherpe piek in brandstofprijzen in Zimbabwe tot gewelddadige protesten van mensen die zich verzetten tegen de huidige regering. De regering geeft de oppositie de schuld van deze protesten. Maar de Verenigde Naties op haar beurt roepen de regering op te stoppen met het gebruik van "buitensporig geweld” om de protesten ​​te stoppen. Uit rapporten blijkt dat veiligheidsdiensten in opdracht van de regering langs deuren gaan, huiszoekingen verrichten en op demonstranten schieten met scherpe munitie en hen sloegen en martelden. Meer dan 60 mensen zijn behandeld voor schotwonden.

Ondanks regeringsblokkades op Facebook, WhatsApp en Twitter, verschenen berichten van het geweld op sociale media. De regering zei dat de blokkades deel uitmaken van een poging om het geweld te onderdrukken, terwijl mensenrechtenorganisaties hebben gezegd dat ze proberen mensenrechtenschendingen te maskeren.

De bisschoppen bekritiseren het falen van de regering om de economie te stabiliseren, waardoor het levensonderhoud van vele Zimbabweanen in gevaar is gebracht, maar ook de gewelddadige onlusten en de reactie van de overheid daarop. " Opnieuw wordt de veerkracht en de vastberadenheid van Zimbabwanen op de proef gesteld. We danken de vele Zimbabwanen die onophoudelijk blijven bidden voor ons land. Wij, uw herders, schrijven u in deze tijd om te helpen bij het herstel van hoop, vertrouwen, vertrouwen en stabiliteit in Zimbabwe", aldus de bisschoppen. "Zimbabwe wordt geconfronteerd met een crisis die niet alleen politiek en economisch is, maar ook moreel en spiritueel. Een nieuwe Zimbabwaanse politiek moet meer collaboratief zijn, inclusief en niet gebaseerd op een of twee leiders, hoe effectief en charismatisch ook, maar veeleer op sterke democratische instellingen die de waarden van onze democratie belichamen en veiligstellen, onze politiek reguleren, vertrouwen wekken en vrede beheren, waarheid en gerechtigheid voor iedereen."