Bijzondere missie zusters van Sint Jozef in Mauritanië

Project
De zusters van Sint Jozef doen belangrijk missiewerk in Mauritanië, één van de armste landen der wereld.
ACN-20190201-83207-Mauritanië

De zusters dragen zorg voor aanstaande moeders, zieken, migranten, gevangenen en gehandicapten. Zij werken in scholen en soortgelijke opleidingscentra en leren vrouwen, die nooit in de gelegenheid zijn een school te bezoeken, praktische vakken zoals b.v. naaien. Ook geven zij hen onderricht in lezen en schrijven. Buiten dit alles zorgen zij ook nog eens voor ondervoede en slecht gevoede kinderen, waarvan er in de hoofdstad Nouakchott alleen al zo’n 40.000 zijn. Wij vragen u om steun voor de kosten van het levensonderhoud en missiewerk van 27 kloosterzusters in Mauritanië.

De bevolking van de Islamitische Republiek Mauritanië, in het noordwesten van Afrika, bestaat voor bijna 100% uit Moslims. De omtrent 4000 Katholieken zijn uitsluitend buitenlanders. De bisschop, priesters en religieuzen in het enige bisdom van het land zijn eveneens afkomstig uit 20 verschillende Europese, Aziatische en Afrikaanse landen. 

De toekomst ziet er voor de bevolking van Mauritanië verre van rooskleurig uit. In 1960, toen het land onafhankelijk werd, bestod nog 85% van de bevolking uit nomaden en herders die van hun vee leefden. Sinds de beginjaren zeventig van de vorige eeuw neemt de woestijn in oppervlakte toe, waardoor velen hun kudde kwijtraakten. Steeds meer mensen trekken naar de steden waar ze meestal eindigen in een sloppenwijk. Ook wordt het land in het westen bedreigd. Het waterpeil van de Atlantische Oceaan, waaraan Mauritanië ligt, stijgt en vormt daardoor een bedreiging. Veel omliggend land van de kuststeden is zodoende al onbewoonbaar geworden.

Hoewel de druk van een opstandig Islamisme in het land toeneemt, wordt al het werk van de Katholieke Kerk, ook door Moslims, zeer gewaardeerd. Bisschop Martin Happe heeft een Mauritaniër als vriend, ook een Moslim, die goede jeugdherinneringen heeft aan het klooster van de zusters van Sint Jozef. Hij vertelde dat hij en zijn speelmakkers dikwijls een beroep op de zusters deden en soms een pijntje voorwendden om maar bij de zusters aan te bellen… niet alleen voor een pleister op de wond, maar ook voor een glaasje limonade. Tot op de dag van vandaag herinnert hij zich nog de namen van de zusters van toen.

Ook de overheid heeft respect voor de Katholieke Kerk en al het goede werk wat zij doet, maar geeft geen enkele financiële tegemoetkoming. Kerk in Nood zal ook dit jaar een bijdrage geven aan de 27 zusters voor hun levensonderhoud en hun missiewerk.

Helpt u de zusters mee? Doneer dan online via deze website of maak uw gift over onder vermelding van code: Code: 138-05-39. Uw gift wordt gebruikt voor dit project of soortgelijke projecten in de regio.