fbpx

ACN verheugd over benoeming gezant godsdienstvrijheid EU

donderdag, 06 mei 2021
Nieuws
Kerk in Nood spreekt haar voldoening uit over de benoeming van Christos Stylianides tot Speciaal Gezant voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging buiten de EU.
20181201-Vredesmars-voor-vrijheid-van-godsdienst-Varanasi

Dr. Thomas Heine-Geldern, uitvoerend voorzitter van ACN, onderstreepte het belang van het besluit dat de Europese Commissie gisteren, 5 mei, heeft genomen: “De benoeming toont aan dat de Commissie vastbesloten is om de uitdaging van de vrijheid van godsdienst aan te pakken en de naleving van dit individuele recht te waarborgen. Het is van essentieel belang omdat voor de slachtoffers van vervolging alleen al de wetenschap dat iemand om hen geeft, de hoop levend houdt. Kerk in Nood verwacht dat de functie een permanent mandaat wordt voor meerdere jaren en niet jaarlijks wordt herzien, met de nodige middelen.”

De gezant wordt de “hoeder” van de toepassing van de EU-richtsnoeren voor vrijheid van godsdienst en geloof buiten de EU en onderhoudt contacten met Europese religieuze organisaties en kerken die in het buitenland actief zijn.  De speciale gezant zal vallen onder vicevoorzitter Schinas, die toezicht houdt op de dialoog van de Commissie met kerken en religieuze verenigingen of gemeenschappen, en met levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties.

Kerk in Nood is verheugd met de keuze van Stylianides, van Cypriotische nationaliteit. “Wij feliciteren de heer Stylianides met zijn nieuwe rol. Kerk in Nood herinnert zich de effectieve samenwerking met hem met betrekking tot Syrië en Irak, toen hij van 2014 tot 2019 EU-commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing was. Hij is een zeer competente man die heeft laten zien dat hij zich inzet voor mensenrechten en zijn zorg voor godsdienstvrijheid. We kijken ernaar uit om deze samenwerking met hem voort te zetten in het nieuwe mandaat,” aldus Thomas Heine-Geldern.

“Na de recente publicatie van het rapport Vrijheid van Godsdienst 2021 van Kerk in Nood in april, is het onmogelijk om het feit te negeren dat religie of geloof in veel delen van de wereld wordt aangevallen. Vanwege de brugfunctie van de Gezant is zijn werk essentieel voor Kerk in Nood,” verklaarde Thomas Heine-Geldern. “Het is voor ons heel belangrijk dat onze projectpartners in moeilijke situaties, zoals India, Pakistan, Indonesië, Mozambique of de Democratische Republiek Congo, iemand hebben tot wie ze zich rechtstreeks kunnen richten met de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. En dat de beleidsmakers in staat zijn om beslissingen te nemen met de behoeften van de slachtoffers in het achterhoofd. Met onze expertise ter plaatse kunnen de kerken en NGO’s het bewustzijn vergroten, maar het is aan de regeringen om te handelen”, verklaarde hij.

“Uit de analyse van het rapport Vrijheid van Godsdienst blijkt dat een van de belangrijkste aanjagers van vervolging of discriminatie wereldwijd juist de autoritaire regeringen zijn. Daarom is de rol van de speciale gezant van fundamenteel belang om deze zorgen rechtstreeks bij deze nationale autoriteiten aan te kaarten”, concludeerde Heine-Geldern.