Featured Image

Medicijncrisis in Libanon

Zo begint een jongen zich ineens in zijn eigen arm te bijten, tot bloedens toe, wanhopig. Gelukkig liep het dit keer goed af voor het kind en onze zuster.

Het treurige is dat dit had kunnen worden voorkomen. Heel eenvoudig eigenlijk: door het kind medicijnen te geven met uw donatie. En daarom kom ik bij u.

Iedere dag hopen de zusters van het El-Saleeb ziekenhuis in Beiroet dat u die persoon voor ‘hun’ kinderen wilt zijn. Kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap die hen beperkt en verdrietig of onhandelbaar maakt. Deze kinderen hebben vaak niemand meer. Behalve de zusters in het ziekenhuis. Zusters die de kinderen alle liefde en aandacht geven die ze in zich hebben.

Als u in het ziekenhuis kon zijn, zou u met eigen ogen zien hoe de kinderen opbloeien en hoe dankbaar ze zijn. Maar al die liefde kan helaas niet voorkomen dat de kinderen in El-Saleeb lijden door een tekort aan medicijnen. Dat heeft alles te maken met de crisis in Libanon.

De mensen in Libanon voelen de economische crisis elke dag. Er was die vreselijke explosie in de haven van Beiroet die u zich misschien nog herinnert. De werkloosheid is enorm. Banktegoeden zijn bevroren. Salarissen zijn niet eens voldoende om naar het werk te reizen of om de huur te betalen. Ontelbaar veel mensen lijden honger. In het bijzonder de gehandicapte kinderen.

Voor deze kinderen voeren de zusters in El-Saleeb een dagelijkse strijd om het bestaan. Een strijd om de kinderen die zij onder hun hoede hebben eten en drinken te geven. Én om hen van hun dagelijkse medicijnen te voorzien. Kinderen met epilepsie die elk moment een aanval kunnen krijgen. Hyperactieve tieners, afhankelijk van hun tabletten omdat ze anders niet eens in slaap vallen. De zusters zien deze arme kinderen lijden, dag in dag uit. Ze voelen zich machteloos. Want geld voor medicijnen – dat hebben ze niet.

Daarom vragen de zusters om steun. En daarom richt ik mij vandaag tot u, in de verwachting dat ik bij u aan het goede adres ben.

Wilt u deze kinderen met hun beperkingen helpen door vandaag een doos met levensreddende medicijnen te kopen? Een doos kost € 19,45. Daarmee verzacht u hun pijn, geeft u ze rust, laat u ze weer lachen, doet u ze hun ellende vergeten. Daarnaast verlicht u met uw gift de zorgen van de zusters. U helpt ze de kinderen zo goed mogelijk te verzorgen. Meer mag natuurlijk ook!

Weet in elk geval dat de zusters en de gehandicapte kinderen in El-Saleeb u onbeschrijfelijk dankbaar zijn voor uw steun en dat u om hen geeft. U bent echt hun reddende engel.

Featured Image

Katholieke scholen Libanon wanhopig op zoek naar hulp

Veel scholen zijn bijna failliet, kunnen de leraren niet betalen en worstelen om de middelen te vinden om overeind te blijven. Het grote risico is dat katholieke scholen gedwongen worden te sluiten. Het zou op langere termijn een ramp zou zijn voor de coëxistentie tussen religies. Katholieke scholen spelen een vitale rol in de betrekkingen tussen christenen en moslims in Libanon. Ze zijn een voorbeeld van coëxistentie voor het hele Midden-Oosten.

Een ander groot probleem voor veel scholen is de elektriciteitsvoorziening. Die functioneert al decennialang notoir slecht. Scholen zijn bij uitval afhankelijk van particuliere generatoren. Vóór de financiële crisis was dat al een enorme kostenpost. Het is een nachtmerrie voor de toekomst van de scholen.

Vindt u ook dat Libanese kinderen naar school moeten kunnen gaan? Wilt u hun een zorgeloze toekomst geven? Maakt u hun dromen waar, zodat de kunnen helpen het land op te bouwen? Voor € 41,00 kan een Libanese scholier een maand naar school. Of geef de helft (€ 20,50) dan is er vast wel een andere weldoener die de andere helft geeft. Met € 145,00 helpt u een docent met een extra toelage de dure decembermaand te overbruggen. Laat uw hart spreken en geef hoop aan de scholieren van Libanon.

Klik hier om te doneren

Featured Image

Libanon gaat door een vreselijke crisis: direct medicijnen nodig

Zuster Marie Makhlouf en haar 180 medezusters helpen onbeperkt de armen en hulpbehoevenden op twintig plekken in Libanon

De huizen van de zusters zijn oases van liefde en bijzondere aandacht. Maar sinds de crisis is er elke dag nood. “We hebben snel voedsel nodig; we hebben grote behoefte aan medicijnen. We hebben dringend uw zegenrijke hulp nodig,” laat zuster Marie weten.

Vooral aan medicijnen is een groot gebrek. De zusters zijn een inzamelingsactie begonnen. In totaal zijn er komend half jaar 4.109 dozen medicijnen nodig. Schenkt u met uw gift van € 19,45 hun één doos medicijnen?

Zuster Marie: “Deze parels van God worden buitengesloten door de maatschappij. Dankzij uw naastenliefde kunnen we ervoor zorgen dat zij in deze crisis niet het kind van de rekening worden. U bent onze reddende engel. Dank u wel. Schenk ons uw gebed en stuur ons uw hoop. We hebben het hier zo hard nodig.”

Klik hier om te doneren

Featured Image

Noodhulp nodig voor slachtoffers overstromingen in Pakistan

De dringende oproep van deze bisschop  van Hyderabad  om noodhulp wil Kerk in Nood beantwoorden. Daarbij bent u nodig.

Bisschop Shukardin: “Ik krijg voortdurend telefoontjes met vragen om hulp van mijn priesters en mensen in verschillende parochies van het bisdom.” Deze hulp komt bovenop de bestaande pastorale hulp aan Pakistan.

Minstens een miljoen huizen in heel Pakistan zijn weggespoeld of ernstig beschadigd door de overstromingen, die naar schatting twee miljoen hectare landbouwgrond hebben verwoest en honderdduizenden stuks vee verloren hebben doen gaan.

Bisschop Shukardin beschrijft de “schok” die de overstromingen hebben teweeggebracht en zegt dat alle vier de provincies van Pakistan door de overstromingen zijn getroffen, waaronder Punjab, Baluchistan en Khyber Pakhton Khaw in het noordwesten van het land.

Het bisdom Hyderabad vraag om noodhulp voor 5000 gezinnen, in de vorm van voedselpakketten voor een maand, geldelijke toelagen voor de meest kwetsbare gezinnen, mobiele gezondheidsposten, tijdelijke onderkomens en muskietennetten en afweermiddelen. Beschadigde kerken en gemeenschapscentramoeten worden hersteld om onderdak te bieden aan de slachtoffers van de overstromingen. Per gezin is er 40 euro nodig.

Het bisdom Karachi wil voedselpakketten en keukensets samenstellen, bestaande uit basisvoedingsmiddelen en essentiële kook- en schoonmaakmiddelen, om enkele honderden lokale gezinnen te helpen van wie de huizen zijn verwoest of onbewoonbaar zijn geworden tijdens de huidige overstromingscrisis.

Doet u mee? De slachtoffers van de overstromingen zijn u nu al dankbaar.

Klik hier om uw bijdrage te geven

Featured Image

Helpt u met uw liefde en compassie moedige vrouwen in Nigeria?

Priester Joseph Fidelis is klinisch psycholoog en geestelijk leider bij het traumacentrum in het bisdom Maiduguri. “Deze terreur laat diepe littekens achter. We zijn er van overtuigd  dat een centrum voor traumaverwerking in combinatie met het aanleren van praktische vaardigheden deze krachtige vrouwen die nu weduwe geworden zijn, helpt om voor zichzelf en voor de nog overlevende familieleden te zorgen.”

“In ons centrum voor traumatische hulpverlening schenken we per jaar 150 vrouwen opvang, therapie en psychologisch hulp. Ook leren we vrouwen een vak zoals schoenmaker, bakker en kleermaker.

Alles stellen we in het werk om deze vrouwen te helpen, zich psychisch te herstellen en in hun eigen levensonderhoud te voorzien.”

Wilt u deze moedige vrouwen helpen hun trauma te overwinnen? Met een gift– hoe klein ook – toont u uw betrokkenheid en medeleven en schenkt u kracht om door te gaan.

Laat uw hart spreken en klik hier om uw compassie te tonen

Featured Image

Kerk in Nood: “Laten Oekraïne nu niet in de steek”

In de vroege uren van donderdag 24 februari gaf de Russische regering officieel opdracht tot de inzet van Russische troepen in de regio’s Luhansk en Donetsk in Oekraïne en startte een grootscheepse militaire operatie op het Oekraïense grondgebied. Pro-Russische separatisten meldden vervolgens de inname van kleine steden in Oost-Oekraïne. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky kondigde aan dat in het hele land de staat van beleg werd afgekondigd.

“Aanwezigheid juist nu belangrijk”
Nu de crisis is verergerd, zegt Kerk in Nood noodhulp toe aan de 4.879 priesters en religieuze broeders en 1.350 religieuze zusters in Oekraïne om pastorale en gemeenschapsprogramma’s voort te zetten en noodhulp aan vier Grieks-katholieke exarchaten en twee Latijnse bisdommen in Oost-Oekraïne, die Kharkiv, Zaporizja, Donetsk, Odesa en Krym omvatten.  “Juist nu moet Kerk in Nood zorgen voor de aanwezigheid van priesters en religieuze zusters en broeders bij hun volk: in de parochies, bij de vluchtelingen, in de weeshuizen en tehuizen voor alleenstaande moeders en voor ouderen die voor de uitdaging staan om te overleven in een klimaat van stijgende kosten als gevolg van de oorlog”, aldus Heine-Geldern.

Leven van uur tot uur
“We leven nu van uur tot uur. De prijzen stijgen, vooral voor essentiële goederen. De situatie in het bisdom is erg moeilijk. Het aantal gelovigen is afgenomen en degenen die overblijven, kunnen helaas de parochies niet onderhouden en de priesters niet ondersteunen. Ze komen juist naar de priesters en zusters om hulp te vragen”, aldus mgr. Pavlo Honcharuk, bisschop van Kharkiv. Met de hulp van Kerk in Nood kan zijn bisdom alle 57 priesters en 54 religieuze mannen en vrouwen ondersteunen, zodat zij in hun eigen dagelijkse behoeften kunnen voorzien en anderen kunnen helpen die niets hebben.

EHBO en onderdak
Maandag maakte de aartsbisschop van Lviv, Mieczyslaw Mokrzycki, al bekend dat de Kerk zich in het hele land voorbereidt op een mogelijke golf van vluchtelingen. “Wij zijn bereid om mensen in onze kerken op te vangen en hen van voedsel en water te voorzien. We hebben EHBO-cursussen georganiseerd voor priesters, religieuzen en leken, zodat zij in geval van nood voor de gewonden kunnen zorgen. En we hebben al enkele lege huizen gehuurd om hen onderdak te kunnen bieden.”

Aanwezigheid
Voor Heine-Geldern is de noodzaak helder: “Dit conflict is ook een psychologische oorlog. Mensen hebben troost, kracht en steun nodig. De onmiddellijke noodsubsidie van Kerk in Nood, in aanvulling op de huidige steun, zal de katholieke Kerk in Oekraïne versterken in haar inzet om ter plaatse te blijven en haar kudde te blijven dienen in het aangezicht van een militaire en economische oorlog. Ook willen wij de bevolking van Oekraïne van onze gebeden verzekeren: dat zij, op voorspraak van Onze Vrouwe van de Vrede, gespaard mogen blijven voor de pijn van verder geweld en verlies van levens.”

Helpt u de Kerk in Oekraïne om vluchtelingen voor de oorlog onderdak, voeding en pastorale steun te geven? Klik hier om uw gift over te maken. Met uw bijdrage van € 50 kunnen zij een gezin een maand te eten geven.

Featured Image

Haïti: “Ook priesters slapen in auto’s”

Hoe heeft de situatie in Haïti zich ontwikkeld sinds de aardbeving?
De situatie na de aardbeving blijft moeilijk: in veel regio’s slapen mensen buiten of in tenten. Ook priesters verblijven in huizen van parochieleden of slapen in auto’s. Er is een tekort aan water, elektriciteit, voedsel, kleding, medicijnen. En een groot deel van de bevolking is getraumatiseerd. Kerkgebouwen en diocesane instellingen hebben gedeeltelijke schade opgelopen of zijn zelfs volledig vernield. Ongeveer 70 parochies hebben tenten moeten kopen om hun werk te kunnen voortzetten. Daarbij komen nog de onzekerheid en het geweld die het nog moeilijker maken om enige effectieve hulp te bieden.

Hoe was de situatie vóór de aardbeving?
De situatie in het land is de laatste twee tot drie jaar onstabiel geweest. De steden en de straten worden gecontroleerd door bendes, er vinden gewapende overvallen en ontvoeringen plaats onder de bevolking, vrachtwagens worden overvallen, enz. De situatie, die al precair was, werd nog slechter toen de president begin juli in zijn eigen huis werd vermoord. Bovendien gaat het land gebukt onder ernstige droogte en watertekorten. Er heerst extreme armoede, vooral op het platteland.

Wat doet Kerk in Nood ter plaatse en wat is het effect van deze hulp?
Als eerste heeft Kerk in Nood de getroffen bisdommen gevraagd een inventaris op te maken van de situatie en de schade, om passende hulpmaatregelen te kunnen voorstellen. Vervolgens heeft het snel een noodhulpbudget goedgekeurd voor projecten in Haïti. In het bisdom Jérémie is al 134.400 dollar toegekend voor de verdeling van noodhulp (tenten, voedsel, drinkwater, medicijnen, enz.) onder priesters, religieuzen en pastoraal werkers en hun gezinnen in 16 parochies.

Wat voor werk heeft ACN nog te doen in Haïti?
Op dit moment zitten we nog steeds in de eerste fase, die bestaat uit noodhulp. Maar tegelijkertijd werken we aan onze strategie voor de tweede fase, de wederopbouw. We doen dit samen met andere kerkelijke organisaties, die de wens hebben geuit om betrokken te zijn bij de wederopbouw van het land. Dit is de derde keer dat ACN met deze organisaties samenwerkt, na de aardbeving in 2010 en de orkaan in 2016.

Deze tweede fase begint met de technische beoordeling van de schade. Daarna wordt bepaald welke gebouwen het dringendst herbouwd moeten worden. Dit zal enkele maanden in beslag nemen. We onderzoeken ook de mogelijke projecten die gericht zijn op het genezen van de wonden en trauma’s die door de moeilijke situatie zijn toegebracht, omdat we de mensen moeten helpen weer hoop te krijgen.

Wat zijn de grootste obstakels voor uw werk?
Enerzijds is het door de precaire situatie onmogelijk om naar het land te reizen, waardoor we de situatie niet uit de eerste hand kunnen ervaren. Onze communicatie is beperkt tot het internet of de telefoon. Anderzijds is het een uitdaging om de schade aan de gebouwen volledig op te nemen en deze snel en in korte tijd weer op te bouwen. Dit moet immers gebeuren in overeenstemming met de richtlijnen voor aardbevings- en cycloonveiligheid. We moeten er ook voor zorgen dat alle materialen beschikbaar zijn. Momenteel worden deze, wegens plaatselijke tekorten, uit andere landen aangevoerd.

Hoe zal het werk van Kerk in Nood worden voortgezet?
ACN zal de Kerk in Haïti en de mensen daar blijven steunen met gebeden en solidariteit. Al jaren gaat ons medeleven uit naar deze mensen, zo die lijden onder armoede, instabiliteit en geweld. Zij zijn vaak in de steek gelaten, maar hebben onvergelijkbare en, in deze tijden, onmisbare steun gevonden in het geloof en in het werk van religieuze zusters, priesters en leken pastoraal werkers.

ACN is momenteel betrokken bij meer dan dertig projecten om het werk van de Kerk in Haïti te ondersteunen. Zo heeft de organisatie onlangs noodhulp goedgekeurd voor de distributie van tenten, voedsel, drinkwater en medicijnen, en voor de meest dringende reparaties aan tien parochiehuizen in het bisdom Jérémie om de coördinatie van het sociale en pastorale werk van de parochies te verzekeren na de aardbeving die het bisdom op 14 augustus 2021 trof. Uw steun is daarbij hard nodig. Helpt u mee? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van Steun Haïti.

Featured Image

Noodhulp nodig voor Haïti

Hartverscheurende berichten komen uit Haïti. Politieke conflicten teisteren het land sinds 2019. De president Jovenel Moïse werd in juli vermoord. Er is een golf van geweld en ontvoeringen. Het land heeft te maken met droogte en gebrek aan water. De plattelandsbevolking is in armoede gestort.

Bovenop dit alles heeft de aardbeving van zaterdag duizenden gezinnen in een situatie gebracht die nog erger is dan al de rest.

Het is een onmogelijke situatie, en de mensen zijn in totale shock.

De verwoestende aardbeving met een kracht van 7,2 heeft de stad Les Cayes afgelopen zaterdag hard getroffen. Volgens voorlopige informatie van het Haïtiaanse bureau voor burgerbescherming zijn er tot dusver in totaal meer dan 1.300 mensen omgekomen en zijn er minstens 5.700 gewonden gevallen.

Kerk in Nood heeft zich in gebed solidair verklaard met Haïti en heeft onmiddellijk een noodhulppakket van een half miljoen euro voor de Haïtiaanse bevolking goedgekeurd.

Helpt u mee om deze noodhulp mogelijk te maken?

Featured Image

Meer dan 5 miljoen coronahulp voor zwaar getroffen India

“Toen India werd getroffen door de eerste golf van COVID, tussen juni en september 2020, waren de katholieke gemeenschappen over het algemeen in staat om de crisis het hoofd te bieden door te putten uit hun schamele reserves en spaargelden. Maar deze tweede massale golf van besmettingen heeft de bisdommen met lege schatkisten overvallen”, aldus Regina Lynch, directeur projecten bij ACN. “Vooral de plaatselijke congregaties, die geen enkel netwerk buiten het land hebben, hebben zo weinig geld dat ze zelfs niet genoeg hebben om voedsel te kopen.”

Het nieuwe corona-hulppakket van Kerk in Nood, dat bijna 200 afzonderlijke projecten omvat, zal medewerkers van de Kerk de essentiële middelen verschaffen om hun pastorale werkzaamheden voort te zetten. De hulpmaatregelen helpen ook de armste parochies om wie ziek zijn of lijden onder de gevolgen van corona te ondersteunen. Een deel van de projecten is bestemd voor het personeel en de gezinnen van degenen die werken in door religieuze congregaties en bisdommen beheerde instellingen – met name scholen en pastorale centra – die door de pandemie gedwongen zijn te sluiten, waardoor veel mensen geen enkele bron van inkomsten meer hebben.

“De kerken, scholen en al onze centra voor opleiding en animatie zijn gesloten. We hebben 171 priesters die in het bisdom werken en 590 catechisten die ons helpen in de actieve bediening. Zij zijn allemaal zwaar getroffen door de pandemie”, vertelt bisschop Bhagyaiah Chinnabathini van het bisdom Guntur, een van de zwaarst getroffen gebieden in de deelstaat Andhra Pradesh, in het zuidoosten van het land. Tragisch genoeg heeft hij ook vijf van zijn priesters en veel van zijn catechisten verloren aan COVID-19. “Vele anderen zijn ziek en we zijn niet in staat om de medische rekeningen van onze priesters te betalen.”

Deze rampzalige situatie treft de Kerk in heel India en in elke deelstaat, van Arunachal Pradesh in het noordoosten tot Kerala in het zuidoosten van het land. Daarom heeft Kerk in Nood een uitgebreid nationaal hulpprogramma opgezet, dat onder meer voorziet in de levering van gezichtsmaskers, desinfecterende gel, handschoenen en gelaatsschermen – voor de priesters, catechisten en religieuzen, die in het kader van hun werk en roeping nog regelmatig in direct contact staan met mensen die door de pandemie zijn getroffen.

Zoals altijd spelen catechisten een vitale rol in India. Op veel plaatsen vormen zij een onmisbare schakel tussen de centrale parochies en de afgelegen dorpen en nederzettingen. Daarvan zijn er in één parochie vaak 30 of meer. Zo vormen zij de vitale verbinding tussen de priester en de mensen. Zij kennen de plaatselijke gelovigen, organiseren het gebedsleven van de gemeenschap en helpen de mensen voor te bereiden op de ontvangst van de sacramenten wanneer de priester uiteindelijk kan langskomen. Maar in de huidige situatie is hun rol nog belangrijker geworden, aangezien het op veel plaatsen voor de priester nu helemaal onmogelijk is om op bezoek te komen, vanwege beperkingen van overheidswege.

“We hebben 195 religieuze gemeenschappen in het bisdom Guntur. Ongeveer 816 religieuze zusters zijn werkzaam in verschillende bedieningen, zoals onderwijs, pastoraal werk en gezondheidszorg. Deze zusters hebben zelf ook erg te lijden. Velen zijn besmet met het coronavirus en opgenomen in het ziekenhuis. Sommigen zijn hersteld, andderen overleden”, aldus bisschop Chinnabathini.

Het hulppakket zal het ook mogelijk maken beademingsapparatuur en zuurstofmaskers voor noodgevallen aan te schaffen en de medische behandeling en verzorging van priesters, religieuzen, en de meest behoeftige gezinnen in de armste parochies van de bisdommen die aan COVID lijden mogelijk maken. “In deze vreselijke situatie, die ons veel zorgen baart, is het een zegen dat Kerk in Nood is opgestaan om ons te helpen met dit noodhulpprogramma”, zegt bisschop Chinnabathini, die zeer dankbaar is voor de hulp van onze donateurs.

Featured Image

“Genocide in Tigray: zelfs zusters worden verkracht”

De bron, die om veiligheidsredenen anoniem is, vertelde aan de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) dat soldaten uit het naburige Eritrea, die het land zijn binnengekomen om de Ethiopische regeringstroepen te steunen, burgers afslachten. “Dit is duidelijk genocide tegen de mensen van Tigray. Het gaat niet alleen om gevechten. Ze vermoorden iedereen – dat is een teken van genocide. Veel mensen vluchten uit Tigray naar Soedan en sommigen van hen, vooral de jongeren, vluchten omdat ze een doelwit zijn. Ze hebben het bewust op de jongeren gemunt. Jonge mensen worden gedood, onze vrouwen en vrouwen worden mishandeld en seksueel geïntimideerd. Dat is een teken van genocide zelf.”

De bron beschrijft de golf van seksueel misbruik waaraan Tigrayse vrouwen – waaronder religieuze zusters – zijn blootgesteld door troepen uit het naburige Eritrea: “[Onze familieleden], onze zussen zijn verkracht. Sommigen van hen hebben we naar het ziekenhuis moeten brengen. Zelfs religieuze zusters zijn verkracht. De vrouwen en meisjes worden op een manier mishandeld, zoals je nooit eerder hebt gehoord, dingen die heel erg zijn. Sommige van de plaatsen die ons kunnen helpen, zijn gesloten door de soldaten.”

De gevechten in Tigray begonnen afgelopen november nadat de Ethiopische premier Abiy Ahmed federale troepen stuurde om, met steun van troepen uit Eritrea, te vechten tegen het Tigray People’s Liberation Front, dat hij beschuldigde van het houden van onwettige verkiezingen. Eerder deze maand omschreef patriarch Mathias, hoofd van de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk, de gebeurtenissen zoals de verkrachting van vrouwen en het bombarderen van kerken in de regio reeds als genocide.

Volgens de bron van Kerk in Nood is de situatie in het gebied zeer slecht. “Bijna 90 procent van de mensen in Tigray is ontheemd. Deze oorlog heeft een enorme humanitaire crisis teweeggebracht, die tot uiting komt in een overweldigend aantal moorden op burgers, de ontheemding van miljoenen mensen, de vernietiging van economische en sociale grondslagen, psychologische pijn en paniek… In dit verband zijn zwangere moeders, kinderen, gehandicapten en bejaarden het zwaarst getroffen.”

De bron benadrukte dat de regio dringend internationale steun nodig heeft: “De Kerk is overal – zij opent haar hand. Ik herinner me Kerk in Nood, ik herinner me dat we al heel lang partners zijn, jullie zijn heel aardig. De huidige crisis in Tigray is ongeëvenaard aan alle humanitaire crises die zich hebben voorgedaan in een periode die we kennen uit onze herinnering.”

Sinds 2019 heeft Kerk in Nood bijna 100 projecten in Ethiopië gesteund, waaronder de bouw van kapellen en kloosters, de vorming van catechisten en steun voor transport. In de regio Tigray steunt Kerk in Nood momenteel religieuze broeders en zusters in Tigray met noodhulp en Misintenties voor de priesters.

Foto: M. Wolnik/Kerk in Nood