fbpx
Featured Image

Noodhulp nodig voor slachtoffers overstromingen in Pakistan

De dringende oproep van deze bisschop  van Hyderabad  om noodhulp wil Kerk in Nood beantwoorden. Daarbij bent u nodig.

Bisschop Shukardin: “Ik krijg voortdurend telefoontjes met vragen om hulp van mijn priesters en mensen in verschillende parochies van het bisdom.” Deze hulp komt bovenop de bestaande pastorale hulp aan Pakistan.

Minstens een miljoen huizen in heel Pakistan zijn weggespoeld of ernstig beschadigd door de overstromingen, die naar schatting twee miljoen hectare landbouwgrond hebben verwoest en honderdduizenden stuks vee verloren hebben doen gaan.

Bisschop Shukardin beschrijft de “schok” die de overstromingen hebben teweeggebracht en zegt dat alle vier de provincies van Pakistan door de overstromingen zijn getroffen, waaronder Punjab, Baluchistan en Khyber Pakhton Khaw in het noordwesten van het land.

Het bisdom Hyderabad vraag om noodhulp voor 5000 gezinnen, in de vorm van voedselpakketten voor een maand, geldelijke toelagen voor de meest kwetsbare gezinnen, mobiele gezondheidsposten, tijdelijke onderkomens en muskietennetten en afweermiddelen. Beschadigde kerken en gemeenschapscentramoeten worden hersteld om onderdak te bieden aan de slachtoffers van de overstromingen. Per gezin is er 40 euro nodig.

Het bisdom Karachi wil voedselpakketten en keukensets samenstellen, bestaande uit basisvoedingsmiddelen en essentiële kook- en schoonmaakmiddelen, om enkele honderden lokale gezinnen te helpen van wie de huizen zijn verwoest of onbewoonbaar zijn geworden tijdens de huidige overstromingscrisis.

Doet u mee? De slachtoffers van de overstromingen zijn u nu al dankbaar.

Klik hier om uw bijdrage te geven

Featured Image

Helpt u met uw liefde en compassie moedige vrouwen in Nigeria?

Priester Joseph Fidelis is klinisch psycholoog en geestelijk leider bij het traumacentrum in het bisdom Maiduguri. “Deze terreur laat diepe littekens achter. We zijn er van overtuigd  dat een centrum voor traumaverwerking in combinatie met het aanleren van praktische vaardigheden deze krachtige vrouwen die nu weduwe geworden zijn, helpt om voor zichzelf en voor de nog overlevende familieleden te zorgen.”

“In ons centrum voor traumatische hulpverlening schenken we per jaar 150 vrouwen opvang, therapie en psychologisch hulp. Ook leren we vrouwen een vak zoals schoenmaker, bakker en kleermaker.

Alles stellen we in het werk om deze vrouwen te helpen, zich psychisch te herstellen en in hun eigen levensonderhoud te voorzien.”

Wilt u deze moedige vrouwen helpen hun trauma te overwinnen? Met een gift– hoe klein ook – toont u uw betrokkenheid en medeleven en schenkt u kracht om door te gaan.

Laat uw hart spreken en klik hier om uw compassie te tonen

Featured Image

Kerk in Nood: “Laten Oekraïne nu niet in de steek”

In de vroege uren van donderdag 24 februari gaf de Russische regering officieel opdracht tot de inzet van Russische troepen in de regio’s Luhansk en Donetsk in Oekraïne en startte een grootscheepse militaire operatie op het Oekraïense grondgebied. Pro-Russische separatisten meldden vervolgens de inname van kleine steden in Oost-Oekraïne. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky kondigde aan dat in het hele land de staat van beleg werd afgekondigd.

“Aanwezigheid juist nu belangrijk”
Nu de crisis is verergerd, zegt Kerk in Nood noodhulp toe aan de 4.879 priesters en religieuze broeders en 1.350 religieuze zusters in Oekraïne om pastorale en gemeenschapsprogramma’s voort te zetten en noodhulp aan vier Grieks-katholieke exarchaten en twee Latijnse bisdommen in Oost-Oekraïne, die Kharkiv, Zaporizja, Donetsk, Odesa en Krym omvatten.  “Juist nu moet Kerk in Nood zorgen voor de aanwezigheid van priesters en religieuze zusters en broeders bij hun volk: in de parochies, bij de vluchtelingen, in de weeshuizen en tehuizen voor alleenstaande moeders en voor ouderen die voor de uitdaging staan om te overleven in een klimaat van stijgende kosten als gevolg van de oorlog”, aldus Heine-Geldern.

Leven van uur tot uur
“We leven nu van uur tot uur. De prijzen stijgen, vooral voor essentiële goederen. De situatie in het bisdom is erg moeilijk. Het aantal gelovigen is afgenomen en degenen die overblijven, kunnen helaas de parochies niet onderhouden en de priesters niet ondersteunen. Ze komen juist naar de priesters en zusters om hulp te vragen”, aldus mgr. Pavlo Honcharuk, bisschop van Kharkiv. Met de hulp van Kerk in Nood kan zijn bisdom alle 57 priesters en 54 religieuze mannen en vrouwen ondersteunen, zodat zij in hun eigen dagelijkse behoeften kunnen voorzien en anderen kunnen helpen die niets hebben.

EHBO en onderdak
Maandag maakte de aartsbisschop van Lviv, Mieczyslaw Mokrzycki, al bekend dat de Kerk zich in het hele land voorbereidt op een mogelijke golf van vluchtelingen. “Wij zijn bereid om mensen in onze kerken op te vangen en hen van voedsel en water te voorzien. We hebben EHBO-cursussen georganiseerd voor priesters, religieuzen en leken, zodat zij in geval van nood voor de gewonden kunnen zorgen. En we hebben al enkele lege huizen gehuurd om hen onderdak te kunnen bieden.”

Aanwezigheid
Voor Heine-Geldern is de noodzaak helder: “Dit conflict is ook een psychologische oorlog. Mensen hebben troost, kracht en steun nodig. De onmiddellijke noodsubsidie van Kerk in Nood, in aanvulling op de huidige steun, zal de katholieke Kerk in Oekraïne versterken in haar inzet om ter plaatse te blijven en haar kudde te blijven dienen in het aangezicht van een militaire en economische oorlog. Ook willen wij de bevolking van Oekraïne van onze gebeden verzekeren: dat zij, op voorspraak van Onze Vrouwe van de Vrede, gespaard mogen blijven voor de pijn van verder geweld en verlies van levens.”

Helpt u de Kerk in Oekraïne om vluchtelingen voor de oorlog onderdak, voeding en pastorale steun te geven? Klik hier om uw gift over te maken. Met uw bijdrage van € 50 kunnen zij een gezin een maand te eten geven.

Featured Image

Haïti: “Ook priesters slapen in auto’s”

Hoe heeft de situatie in Haïti zich ontwikkeld sinds de aardbeving?
De situatie na de aardbeving blijft moeilijk: in veel regio’s slapen mensen buiten of in tenten. Ook priesters verblijven in huizen van parochieleden of slapen in auto’s. Er is een tekort aan water, elektriciteit, voedsel, kleding, medicijnen. En een groot deel van de bevolking is getraumatiseerd. Kerkgebouwen en diocesane instellingen hebben gedeeltelijke schade opgelopen of zijn zelfs volledig vernield. Ongeveer 70 parochies hebben tenten moeten kopen om hun werk te kunnen voortzetten. Daarbij komen nog de onzekerheid en het geweld die het nog moeilijker maken om enige effectieve hulp te bieden.

Hoe was de situatie vóór de aardbeving?
De situatie in het land is de laatste twee tot drie jaar onstabiel geweest. De steden en de straten worden gecontroleerd door bendes, er vinden gewapende overvallen en ontvoeringen plaats onder de bevolking, vrachtwagens worden overvallen, enz. De situatie, die al precair was, werd nog slechter toen de president begin juli in zijn eigen huis werd vermoord. Bovendien gaat het land gebukt onder ernstige droogte en watertekorten. Er heerst extreme armoede, vooral op het platteland.

Wat doet Kerk in Nood ter plaatse en wat is het effect van deze hulp?
Als eerste heeft Kerk in Nood de getroffen bisdommen gevraagd een inventaris op te maken van de situatie en de schade, om passende hulpmaatregelen te kunnen voorstellen. Vervolgens heeft het snel een noodhulpbudget goedgekeurd voor projecten in Haïti. In het bisdom Jérémie is al 134.400 dollar toegekend voor de verdeling van noodhulp (tenten, voedsel, drinkwater, medicijnen, enz.) onder priesters, religieuzen en pastoraal werkers en hun gezinnen in 16 parochies.

Wat voor werk heeft ACN nog te doen in Haïti?
Op dit moment zitten we nog steeds in de eerste fase, die bestaat uit noodhulp. Maar tegelijkertijd werken we aan onze strategie voor de tweede fase, de wederopbouw. We doen dit samen met andere kerkelijke organisaties, die de wens hebben geuit om betrokken te zijn bij de wederopbouw van het land. Dit is de derde keer dat ACN met deze organisaties samenwerkt, na de aardbeving in 2010 en de orkaan in 2016.

Deze tweede fase begint met de technische beoordeling van de schade. Daarna wordt bepaald welke gebouwen het dringendst herbouwd moeten worden. Dit zal enkele maanden in beslag nemen. We onderzoeken ook de mogelijke projecten die gericht zijn op het genezen van de wonden en trauma’s die door de moeilijke situatie zijn toegebracht, omdat we de mensen moeten helpen weer hoop te krijgen.

Wat zijn de grootste obstakels voor uw werk?
Enerzijds is het door de precaire situatie onmogelijk om naar het land te reizen, waardoor we de situatie niet uit de eerste hand kunnen ervaren. Onze communicatie is beperkt tot het internet of de telefoon. Anderzijds is het een uitdaging om de schade aan de gebouwen volledig op te nemen en deze snel en in korte tijd weer op te bouwen. Dit moet immers gebeuren in overeenstemming met de richtlijnen voor aardbevings- en cycloonveiligheid. We moeten er ook voor zorgen dat alle materialen beschikbaar zijn. Momenteel worden deze, wegens plaatselijke tekorten, uit andere landen aangevoerd.

Hoe zal het werk van Kerk in Nood worden voortgezet?
ACN zal de Kerk in Haïti en de mensen daar blijven steunen met gebeden en solidariteit. Al jaren gaat ons medeleven uit naar deze mensen, zo die lijden onder armoede, instabiliteit en geweld. Zij zijn vaak in de steek gelaten, maar hebben onvergelijkbare en, in deze tijden, onmisbare steun gevonden in het geloof en in het werk van religieuze zusters, priesters en leken pastoraal werkers.

ACN is momenteel betrokken bij meer dan dertig projecten om het werk van de Kerk in Haïti te ondersteunen. Zo heeft de organisatie onlangs noodhulp goedgekeurd voor de distributie van tenten, voedsel, drinkwater en medicijnen, en voor de meest dringende reparaties aan tien parochiehuizen in het bisdom Jérémie om de coördinatie van het sociale en pastorale werk van de parochies te verzekeren na de aardbeving die het bisdom op 14 augustus 2021 trof. Uw steun is daarbij hard nodig. Helpt u mee? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van Steun Haïti.

Featured Image

Noodhulp nodig voor Haïti

Hartverscheurende berichten komen uit Haïti. Politieke conflicten teisteren het land sinds 2019. De president Jovenel Moïse werd in juli vermoord. Er is een golf van geweld en ontvoeringen. Het land heeft te maken met droogte en gebrek aan water. De plattelandsbevolking is in armoede gestort.

Bovenop dit alles heeft de aardbeving van zaterdag duizenden gezinnen in een situatie gebracht die nog erger is dan al de rest.

Het is een onmogelijke situatie, en de mensen zijn in totale shock.

De verwoestende aardbeving met een kracht van 7,2 heeft de stad Les Cayes afgelopen zaterdag hard getroffen. Volgens voorlopige informatie van het Haïtiaanse bureau voor burgerbescherming zijn er tot dusver in totaal meer dan 1.300 mensen omgekomen en zijn er minstens 5.700 gewonden gevallen.

Kerk in Nood heeft zich in gebed solidair verklaard met Haïti en heeft onmiddellijk een noodhulppakket van een half miljoen euro voor de Haïtiaanse bevolking goedgekeurd.

Helpt u mee om deze noodhulp mogelijk te maken?

Featured Image

Meer dan 5 miljoen coronahulp voor zwaar getroffen India

“Toen India werd getroffen door de eerste golf van COVID, tussen juni en september 2020, waren de katholieke gemeenschappen over het algemeen in staat om de crisis het hoofd te bieden door te putten uit hun schamele reserves en spaargelden. Maar deze tweede massale golf van besmettingen heeft de bisdommen met lege schatkisten overvallen”, aldus Regina Lynch, directeur projecten bij ACN. “Vooral de plaatselijke congregaties, die geen enkel netwerk buiten het land hebben, hebben zo weinig geld dat ze zelfs niet genoeg hebben om voedsel te kopen.”

Het nieuwe corona-hulppakket van Kerk in Nood, dat bijna 200 afzonderlijke projecten omvat, zal medewerkers van de Kerk de essentiële middelen verschaffen om hun pastorale werkzaamheden voort te zetten. De hulpmaatregelen helpen ook de armste parochies om wie ziek zijn of lijden onder de gevolgen van corona te ondersteunen. Een deel van de projecten is bestemd voor het personeel en de gezinnen van degenen die werken in door religieuze congregaties en bisdommen beheerde instellingen – met name scholen en pastorale centra – die door de pandemie gedwongen zijn te sluiten, waardoor veel mensen geen enkele bron van inkomsten meer hebben.

“De kerken, scholen en al onze centra voor opleiding en animatie zijn gesloten. We hebben 171 priesters die in het bisdom werken en 590 catechisten die ons helpen in de actieve bediening. Zij zijn allemaal zwaar getroffen door de pandemie”, vertelt bisschop Bhagyaiah Chinnabathini van het bisdom Guntur, een van de zwaarst getroffen gebieden in de deelstaat Andhra Pradesh, in het zuidoosten van het land. Tragisch genoeg heeft hij ook vijf van zijn priesters en veel van zijn catechisten verloren aan COVID-19. “Vele anderen zijn ziek en we zijn niet in staat om de medische rekeningen van onze priesters te betalen.”

Deze rampzalige situatie treft de Kerk in heel India en in elke deelstaat, van Arunachal Pradesh in het noordoosten tot Kerala in het zuidoosten van het land. Daarom heeft Kerk in Nood een uitgebreid nationaal hulpprogramma opgezet, dat onder meer voorziet in de levering van gezichtsmaskers, desinfecterende gel, handschoenen en gelaatsschermen – voor de priesters, catechisten en religieuzen, die in het kader van hun werk en roeping nog regelmatig in direct contact staan met mensen die door de pandemie zijn getroffen.

Zoals altijd spelen catechisten een vitale rol in India. Op veel plaatsen vormen zij een onmisbare schakel tussen de centrale parochies en de afgelegen dorpen en nederzettingen. Daarvan zijn er in één parochie vaak 30 of meer. Zo vormen zij de vitale verbinding tussen de priester en de mensen. Zij kennen de plaatselijke gelovigen, organiseren het gebedsleven van de gemeenschap en helpen de mensen voor te bereiden op de ontvangst van de sacramenten wanneer de priester uiteindelijk kan langskomen. Maar in de huidige situatie is hun rol nog belangrijker geworden, aangezien het op veel plaatsen voor de priester nu helemaal onmogelijk is om op bezoek te komen, vanwege beperkingen van overheidswege.

“We hebben 195 religieuze gemeenschappen in het bisdom Guntur. Ongeveer 816 religieuze zusters zijn werkzaam in verschillende bedieningen, zoals onderwijs, pastoraal werk en gezondheidszorg. Deze zusters hebben zelf ook erg te lijden. Velen zijn besmet met het coronavirus en opgenomen in het ziekenhuis. Sommigen zijn hersteld, andderen overleden”, aldus bisschop Chinnabathini.

Het hulppakket zal het ook mogelijk maken beademingsapparatuur en zuurstofmaskers voor noodgevallen aan te schaffen en de medische behandeling en verzorging van priesters, religieuzen, en de meest behoeftige gezinnen in de armste parochies van de bisdommen die aan COVID lijden mogelijk maken. “In deze vreselijke situatie, die ons veel zorgen baart, is het een zegen dat Kerk in Nood is opgestaan om ons te helpen met dit noodhulpprogramma”, zegt bisschop Chinnabathini, die zeer dankbaar is voor de hulp van onze donateurs.

Featured Image

“Genocide in Tigray: zelfs zusters worden verkracht”

De bron, die om veiligheidsredenen anoniem is, vertelde aan de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) dat soldaten uit het naburige Eritrea, die het land zijn binnengekomen om de Ethiopische regeringstroepen te steunen, burgers afslachten. “Dit is duidelijk genocide tegen de mensen van Tigray. Het gaat niet alleen om gevechten. Ze vermoorden iedereen – dat is een teken van genocide. Veel mensen vluchten uit Tigray naar Soedan en sommigen van hen, vooral de jongeren, vluchten omdat ze een doelwit zijn. Ze hebben het bewust op de jongeren gemunt. Jonge mensen worden gedood, onze vrouwen en vrouwen worden mishandeld en seksueel geïntimideerd. Dat is een teken van genocide zelf.”

De bron beschrijft de golf van seksueel misbruik waaraan Tigrayse vrouwen – waaronder religieuze zusters – zijn blootgesteld door troepen uit het naburige Eritrea: “[Onze familieleden], onze zussen zijn verkracht. Sommigen van hen hebben we naar het ziekenhuis moeten brengen. Zelfs religieuze zusters zijn verkracht. De vrouwen en meisjes worden op een manier mishandeld, zoals je nooit eerder hebt gehoord, dingen die heel erg zijn. Sommige van de plaatsen die ons kunnen helpen, zijn gesloten door de soldaten.”

De gevechten in Tigray begonnen afgelopen november nadat de Ethiopische premier Abiy Ahmed federale troepen stuurde om, met steun van troepen uit Eritrea, te vechten tegen het Tigray People’s Liberation Front, dat hij beschuldigde van het houden van onwettige verkiezingen. Eerder deze maand omschreef patriarch Mathias, hoofd van de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk, de gebeurtenissen zoals de verkrachting van vrouwen en het bombarderen van kerken in de regio reeds als genocide.

Volgens de bron van Kerk in Nood is de situatie in het gebied zeer slecht. “Bijna 90 procent van de mensen in Tigray is ontheemd. Deze oorlog heeft een enorme humanitaire crisis teweeggebracht, die tot uiting komt in een overweldigend aantal moorden op burgers, de ontheemding van miljoenen mensen, de vernietiging van economische en sociale grondslagen, psychologische pijn en paniek… In dit verband zijn zwangere moeders, kinderen, gehandicapten en bejaarden het zwaarst getroffen.”

De bron benadrukte dat de regio dringend internationale steun nodig heeft: “De Kerk is overal – zij opent haar hand. Ik herinner me Kerk in Nood, ik herinner me dat we al heel lang partners zijn, jullie zijn heel aardig. De huidige crisis in Tigray is ongeëvenaard aan alle humanitaire crises die zich hebben voorgedaan in een periode die we kennen uit onze herinnering.”

Sinds 2019 heeft Kerk in Nood bijna 100 projecten in Ethiopië gesteund, waaronder de bouw van kapellen en kloosters, de vorming van catechisten en steun voor transport. In de regio Tigray steunt Kerk in Nood momenteel religieuze broeders en zusters in Tigray met noodhulp en Misintenties voor de priesters.

Foto: M. Wolnik/Kerk in Nood

Featured Image

10 jaar oorlog: de balans van uw hulp in Syrië

In het laatste verslag van Kerk in Nood ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het begin van het conflict, meldde Kerk in Nood dat zij tussen 2011 en 2021 in totaal 41,8 miljoen euro aan Syrië heeft toegekend. Het grootste deel van dit budget, meer dan 33 miljoen euro, was bestemd voor humanitaire hulpprojecten op het gebied van levensonderhoud, medische hulp, voedsel, kleding, gezondheidspakketten, huisvesting en onderwijs. In coördinatie met plaatselijke kerken van verschillende tradities bereikten een totaal van 418 initiatieven de inwoners van de steden die het zwaarst door de oorlog getroffen zijn, zoals Aleppo, Homs, Damascus, Marmarita en Tartus. Dit zijn de plaatsen waar de meerderheid van de christenen in Syrië geconcentreerd is.

Een druppel melk
Een van de belangrijkste projecten die de organisatie sinds 2017 steunt, is de campagne “Een druppel melk” in Aleppo. Daarbij wordt poedermelk uitgedeeld aan meer dan 3.000 kinderen uit christelijke gezinnen die in nood verkeren of door de oorlog ontheemd zijn geraakt. Het programma begeleidt hen vanaf hun geboorte tot hun tiende jaar. Soortgelijke projecten komen sinds 2015 ook ten goede aan kinderen in Tartus en sinds 2018 in Homs.

Studiebeurzen
Een ander door Kerk in Nood gesteund initiatief bestaat uit studiebeurzen voor christelijke school- en universiteitsstudenten in Aleppo en Damascus. Een derde van de scholen is gesloten als gevolg van de oorlog, maar veel gezinnen konden het zich toch niet veroorloven hun kinderen naar de scholen te sturen die wel functioneren. Dankzij studiebeurzen konden in het academisch jaar 2019-2020 in Aleppo alleen al 7.340 studenten verder met hun studie. In Damascus werden met de steun van de Zusters van Goddelijke Liefde van Besançon 2020-2021 studiebeurzen aan 550 universiteitsstudenten verstrekt van de plaatselijke Grieks-Melkitische Kerk.

Corona
Syrië is niet gespaard gebleven voor de gezondheidscrisis als gevolg van de coronapandemie. In 2020 heeft Kerk in Nood daarom meer dan 576.000 euro uitgetrokken om met de hulp van plaatselijke kerken 23.050 christelijke gezinnen te helpen die in grote nood verkeren door de precaire economische situatie die door de quarantaine is ontstaan. Met Kerstmis 2020 hebben de weldoeners van Kerk in Nood bovendien 200.000 euro geschonken om met de hulp van de Congregatie van Jezus en Maria winterjassen te verstrekken aan 25.000 kinderen in verschillende steden over het hele land.

Wederopbouw
Bovendien heeft ACN bijna vier miljoen euro geïnvesteerd in 156 projecten voor de wederopbouw van kerken, kloosters, scholen en pastorale centra, en 1,5 miljoen euro voor de wederopbouw van 1.077 particuliere huizen die door de gevechten en bombardementen verwoest zijn. Deze projecten hebben bijvoorbeeld gezinnen in Homs, Aleppo, Maaloula en de Vallei der Christenen geholpen om naar hun huizen terug te keren. Kerken die dankzij weldoeners van Kerk in Nood herbouwd zijn, zijn onder andere de kathedraal van Onze Lieve Vrouw van de Vrede in Homs en de kathedraal van Sint-Elijah in Aleppo.

Pastorale hulp
Wat de pastorale hulp betreft, heeft ACN meer dan twee miljoen euro uitgetrokken voor 182 projecten. De meest in het oog springende zijn de zomerkampen, die bedoeld zijn als een tijd van genezing, geloofsopvoeding en onderwijs voor jongeren of gezinnen die het trauma van de oorlog hebben opgelopen. Hiertoe behoort ook de gebedsactie “Troost mijn volk”, die christelijke gezinnen begeleidt die in de oorlog dierbaren hebben verloren. De icoon van Mater Dolorosa, Troosteres der Syriërs, gezegend door paus Franciscus, heeft parochies bezocht in 34 bisdommen.

Andere projecten van Kerk in Nood om het werk van de Kerk in Syrië tijdens de oorlog te steunen, betroffen onder meer Misintenties voor priesters (€874.000 en steun bij de aanschaf van religieuze boeken (€48.000), opleidingskosten (€356.000), transport (€181.000) en katholieke media (€13.000).

Ook in de nabije toekomst geeft Kerk in Nood hoge prioriteit aan de situatie van Christenen in Syrië. Wilt u hen steunen in deze moeilijke tijden? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van Syrië.

 

Featured Image

Georgette: “Dagelijkse strijd om drie kleinkinderen te voeden”

Er was een tijd dat Beiroet bekend stond als het ‘Parijs van het Midden-Oosten.’ De herinnering aan die ‘glamoureuze’ tijd is vandaag de dag, door de diepe crisis die Libanon momenteel doormaakt, des te pijnlijker. De financiële crisis, met de banken op de rand van faillissement, een verwoestend hoge werkloosheid en een gebrek aan hoop voor de toekomst brengen dit ooit welvarende land in het Midden-Oosten aan de rand van de afgrond. Niemand had kunnen denken dat Libanon, dat met zijn befaamde veerkracht wist te herstellen van de tragedie van de burgeroorlogen, opnieuw in een crisis van armoede, ellende en wanhoop zou worden gestort. Voor velen is het gevecht voor overleven een bittere strijd, vooral voor mensen met kleine kinderen in hun zorg – mensen zoals Georgette, die voor haar kleinkinderen zorgt. De alleenstaande vrouw is een levend beeld van de tragische situatie waarin Libanon verkeert.

“Het klonk als een atoombom…”
De crisis – die al ernstig was – werd nog verergerd door de vreselijke explosie in de haven van Beiroet begin augustus. In een kwestie van seconden was de hele wijk verwoest, een groot deel ervan gereduceerd tot puin. Hele voorsteden werden getroffen, huizen werden verwoest en overal werden vernielingen aangericht. In een oogwenk werd de stad omgevormd tot een soort oorlogsgebied, waardoor alle oude herinneringen aan een tijd waarvan men dacht dat die achter de rug was, weer tot leven werden gewekt: de lucht die was gevuld met het gebrul van de explosie, de kracht van de ontploffing, die alles voor zich uit veegde. Het tumult, de kreten van de gewonden, mensen die heen en weer renden, anderen die om hulp schreeuwden. De crisis die het land al teisterde werd plots een nachtmerrie van onvoorstelbare proporties. Priester Abdo vertelde Kerk in Nood over zijn ervaring: “De explosie was als een atoombom, met overal rode rook. Het enige dat ik kon zien, waren mensen, verward, gedesoriënteerd en huilend, in een scène van vernietiging en dood.” De explosie kostte het leven aan meer dan 180 mensen, meer dan 6.500 raakten gewond en bijna 300.000 huizen werden vernield of zwaar beschadigd.

“Ik woon in een arme wijk…”
Het leven was al moeilijk genoeg voor Georgette, maar de crisis die de stad trof als gevolg van de explosie heeft haar leven nog kwetsbaarder gemaakt. Ze vertelt hoeveel erger het is geworden in Beiroet: “Ik woon in een arme wijk van de stad en onze situatie is erg slecht, vooral sinds de explosie. Ik woon hier met mijn drie kleinkinderen. We zijn helemaal alleen in dat huis. Ik ben verantwoordelijk voor hen en ik heb niemand om me te helpen, behalve God en de weldoeners van Kerk in Nood”, vertelt ze aan María Lozano van Kerk in Nood International, dat met een team naar Beiroet is gekomen om de omvang van de schade van de explosie in augustus te evalueren. Georgette is een van de ontvangers van de voedselpakketten die vanuit een lokale kliniek worden uitgedeeld, dankzij de vrijgevigheid van de weldoeners van Kerk in Nood. De pakketten bevatten elementaire dagelijkse benodigdheden die Georgette dankbaar heeft opgestapeld in haar bijna lege keukenkastjes. “Ik ben blij met deze hulp, omdat ik nu een maand lang mijn kleinkinderen kan voeden”, legt ze uit.

Onwankelbaar geloof
Georgette is blij met de voedselhulp die ze in een kinderwagen kon ophalen samen met Chárbel, een van haar kleinkinderen van slechts 15 maanden oud. Nog belangrijker is dat ze weet dat ze niet alleen is. Achter haar stoïcijnse stilte schuilt een diep verdriet: de dood van haar man, zeven jaar geleden bij een verkeersongeluk. Zijn foto boven de deur van de zitkamer is alles wat ze nog heeft om hem te herdenken. Ze hadden twee kinderen, een jongen en een meisje. Haar zoon kan echter niet voor zijn kinderen zorgen, omdat hij tijdelijk in een andere stad werkt. Daarom wonen haar schoondochter en de drie kleinkinderen nu bij Georgette in. Haar eigen dochter heeft psychische problemen en woont in een instelling.

Er zijn veel mensen zoals Georgette die in Beiroet wonen, terwijl de stad worstelt om te herstellen van de verwoestende explosie. Mensen met lege handen en met weinig vooruitzichten, die reeds verslagen waren door de economische crisis die het land als een brute en ongeneeslijke ziekte heeft getroffen. Maar Georgette hoopt op betere tijden, een hoop die gevoed wordt door haar geloof. “Ik weet dat ik niet alleen ben, en dit is belangrijker voor mij dan alleen de voedselhulp… gewoon weten dat er mensen aan ons denken. Ik dank God elke dag. Hij is altijd met mij en met mijn familie geweest en heeft ons vriendelijke mensen gestuurd om ons door deze moeilijke tijden heen te helpen.”

Het leven is moeilijk voor Georgette, net als voor de grote meerderheid van de Libanezen. Maar hoe moeilijk de beproevingen ook zijn, haar geloof zal altijd een zeker toevluchtsoord zijn. “De situatie van de Christenen in Libanon is onzeker, maar Jezus is altijd bij ons en niemand kan ons hier weggooien”, besluit ze.

Kerk in Nood helpt christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten om in hun oude Bijbelse landen Libanon, Irak en Syrië te blijven.

 

Featured Image

Zuster Annie: “U bent een redder in nood”

Veel angst

De Syriërs lijden onder een lange lijst met problemen: Escalatie van conflicten in in buurlanden, de corona-pandemie, een gebrek aan werkgelegenheid, exorbitante prijsstijgingen, het isolement van het Syrische volk van de buitenwereld en embargo’s en sancties. Volgens zuster Annie heerst er veel angst en ontbreekt het aan alles om te overleven. “Alles brengt het Syrische volk tot pure wanhoop.”

Erbarmelijke omstandigheden

“Door tien jaar bloedige oorlogsvoering staan we voor ergste periode in ons bestaan”, zegt de zuster, die nu al meer dan zeven jaar de hulpacties van Kerk in Nood in Aleppo en Damascus coördineert. “Er is overal armoede, er is een gebrek aan medicijnen, soms hebben we lange tijd geen elektriciteit of zelfs geen water. Voor veel mensen is het leven ondraaglijk. De meeste Syrische gezinnen zijn getroffen door mentale en materiële druk. Ik ken geen enkele andere samenleving in het Midden-Oosten waar de omstandigheden zo erbarmelijk zijn.”

Stookolie

Met een team van vijf mensen ondersteunt zuster Annie 273 gezinnen in Aleppo. Ook houdt ze toezicht op een hulpprogramma in Damascus voor meer dan 100 gezinnen. Het gaat om hoogbejaarde mensen met bijzonder slechte sanitaire voorzieningen. “We geven hen maandelijkse basishulp, zoals coupons voor voedsel en brandstof om te koken en voor verwarming. Stookolie is erg belangrijk is de winter eraan komt. Ook helpen we met sterilisatoren, medicijnen en essentiële operaties. Soms gaat het zelfs om onmisbare zaken zoals een incontinentiebroek voor zieke en oudere mensen”, legt zuster Annie uit.

Hoop zaaien

Door de kritieke economische situatie is bijstand voor de huur een van de meest dringende behoeften. Veel gezinnen hebben geen eigen huis en kunnen zich zonder steun onmogelijk woonruimte veroorloven. Afhankelijk van de specifieke situatie betaalt zuster Annie, met de hulp van Kerk in Nood, geheel of gedeeltelijk de huurkosten. Naast het humanitaire werk verzorgt zuster Annie trainingsprogramma’s voor jongeren en biedt ze geestelijke ondersteuning: “In dit land waar verlatenheid en ontmoediging zich verspreiden is het belangrijk om hoop te zaaien.”

Suikerziekte

Zuster Annie vertelt ontroerd het verhaal vertelt van een man met suikerziekte. Enige tijd geleden moest hij een been laten amputeren. Zijn zus die voor hem zorgde stierf aan een hartaanval. Een ander familielid nam de zorg over en bracht elke dag vele uren met hem door. Twee weken geleden kreeg hij door de suikerziekte ook last van zijn andere been. De specialist, getroffen door corona, kon hem niet onderzoeken. Hij schreef telefonisch verschillende medicijnen voor. “We brachten hem de medicijnen en aan het begin van de avond vroeg hij om een priester om de communie te brengen. Hij bad en we horen hem zeggen: ‘Heer, u weet alles; u weet hoe ik lijd… Maar ik bied u mijn lijden aan voor het welzijn van deze zuster, die mij niet in de steek heeft gelaten.’ Toen ik hem vroeg om ook te bidden voor alle weldoeners, glimlachte en knikte hij.”

Bron van hoop

Zuster Annie is klein van stuk, rustig en sereen, maar zonder twijfel een groot strijder. Ze is een bron van hoop voor de meest behoeftige mensen in een land dat door de buitenwereld is vergeten en ondertussen de ergste crisis in zijn bestaan doormaakt. Ze verzekert dat dit gebed geen incident was. “Wanneer we de gezinnen bezoeken, vertellen ze ons met een warme glimlach dat ze elke dag bidden voor Kerk in Nood en haar weldoeners. Al deze jaren bent u een redder in nood en een bron van hoop voor onze gezinnen die in onmenselijke omstandigheden leven. Namens de zusters en namens het hele ondersteuningsteam dank ik u voor al uw zorg en voortdurende steun”, besluit ze.

Wilt u zuster Annie en andere hulpverleners in Syrië steunen? Doneer dan via deze website of maak uw gift over onder vermelding van ‘Syrië.’ Kerk in Nood steunt in Syrië sinds het begin van de oorlog tientallen projecten die uw steun hard nodig hebben.

Webwinkel aanbieding

DOCAT

Sociale Leer van de Kerk

9,95

Doneer

Kerk in Nood steunt wereldwijd mensen via de Kerk. Maak een online gift over en steun ons.