Featured Image

Allerzielen: steun priesters met uw misintenties

“Als priester moet je een groot vaderhart te hebben. Hier op onze missie in het bisdom Dundee in Zuid-Afrika wordt door de vele kinderen een groot beroep op ons gedaan. Wat een genade is het om mijn priesterschap in volheid van deze liefde en zorgzaamheid te mogen uitoefenen,” zo schrijft priester Mandla Makhanya.

Samen met mijn medepriesters en de zusters ontfermen we ons over de kinderen. We zorgen voor scholing en voedsel en geven geestelijke steun. Voor ons levensonderhoud zijn wij echter volledig afhankelijk van misintenties.”

“Zonder giften van mensen zoals u zouden wij de rekeningen niet kunnen betalen, geen benzine hebben of dagelijkse boodschappen kunnen doen. Laat staan dat we de mogelijkheid hadden om de vele voedselpakketten uit te reiken.”

Wilt u bij gelegenheid van Allerzielen priesters zoals priester Mandla helpen? Geef dan vandaag nog een misintentie, zodat priesters in staat blijven hun roeping volledig te vervullen en zich kunnen toeleggen op het verkondigen van het evangelie en het toedienen van de sacramenten. Het is de mooiste manier om solidair te zijn met de Wereldkerk.

Klik hier om uw misintentie door te geven

Featured Image

“Misintenties zegen voor 31 priesters in Nepal”

De bevolking van Nepal, zo’n 30 miljoen inwoners, bestaat voor het overgrote deel uit Hindoes. De ongeveer 8000 katholieken in het land vormen dus slechts een kleine minderheid van de bevolking. Toch is de katholieke kerk in Nepal, ondanks haar geringe aantal, springlevend en bloeiend. Wel heeft de coronapandemie het land, net als buurland India, zwaar getroffen. Ook de Kerk heeft het er moeilijk mee. Zelfs in normale tijden is het niet gemakkelijk om de eindjes aan elkaar te knopen.

De apostolisch vicaris, bisschop Paul Simick, die uit India komt, is zeer begaan met het welzijn van zijn priesters, maar hij kan het zich niet veroorloven om hen een regelmatig inkomen te betalen. En hoewel hij bereid is om het weinige dat hij heeft te delen met zijn priesters, vooral diegenen die in de armste en meest afgelegen parochies van het land werken, heeft de coronavirus crisis hem met nog minder middelen laten zitten dan voorheen.

Bisschop Paul schreef Kerk in Nood: “De Misintenties zijn het enige middel om onze priesters te ondersteunen bij hun eigen persoonlijke en medische behoeften en voor de kleine pastorale projecten die ze af en toe in hun eigen parochies kunnen uitvoeren. Het vicariaat is helaas niet in staat om onze priesters regelmatig hierin te ondersteunen. Dus als u ons zou kunnen helpen met Misintenties, zou dat werkelijk een zegen zijn. We zouden u zeer dankbaar zijn.”

Helpt u de 31 priesters van zijn vicariaat? Geef uw misintentie dan hier door en vermeld bij de intentie code: 338-04-missen. Zij zullen hun Heilige Missen opdragen voor uw intenties en uit dankbaarheid voor de reeds toegezegde hulp.

Featured Image

Noodkreet uit bisdom Amazone: “Uw hulp nodig”

Het diocees Humaità ligt in het noordwesten van Brazilië, in de staat Amazonas. Het beslaat een uitgestrekt gebied van meer dan 53.000 vierkante mijl (bijna 136.000 km²) – groter dan Griekenland, maar dunbevolkt met slechts 135.000 inwoners. Ongeveer 55.000 van deze mensen leven in de stad Humaità zelf. De rest woont voor het grootste deel in kleine nederzettingen die grenzen aan de rivieren en meren van het Amazonegebied.

Er zijn veel mensen die naar de steden en dorpen trekken, waar de voorsteden worden overspoeld door een toevloed van mensen van het platteland en uit andere landen van Latijns-Amerika, zoals Haïti en Venezuela. Het stelt de pastorale zending van de Kerk voor enorme uitdagingen en brengt veel sociale problemen met zich mee. Toch zijn er ook veel katholieken achtergebleven in de kleine nederzettingen in de jungle aan de oevers van rivieren en meren. Zij staan algemeen bekend als “Ribeirinhos”, of “oeverbewoners”.

Deze Ribeirinhos leven nog steeds hun traditionele levensstijl, die echter steeds moeilijker wordt. Want door het contact met de moderne wereld verliezen zij het gevoel voor hun culturele identiteit, terwijl zij tegelijkertijd worden geconfronteerd met problemen, zoals de kap van het regenwoud en landroof door grootgrondbezitters. Daar komt nog bij dat de pandemie er niet alleen toe heeft geleid dat veel mensen in het Amazonegebied ziek zijn geworden en zelfs zijn gestorven, maar ook dat de armoede verder is toegenomen. Nu het toerisme is opgedroogd, kunnen zij hun producten – zoals traditionele handgemaakte kunstvoorwerpen – niet langer verkopen. Zo hebben zij een belangrijke bron van inkomsten verloren.

Juist nu er meer mensen hulp nodig hebben vanwege hun materiële en geestelijke noden, wordt ook de Kerk geraakt getroffen door de toenemende armoede. Een belangrijke bron van inkomsten, in de vorm van de zondagscollectes, is opgedroogd. De priesters, religieuzen en diakens die in het bisdom werken, hebben onze hulp dringend nodig. Hun bisschop doet een dringend beroep op u. “Dit verzoek is een dringende noodkreet”, schrijft hij, “want onze huidige inkomsten zijn niet voldoende om de priesters, religieuzen en diakens die in het bisdom werken, te ondersteunen.”

Helpt u mee, zodat de 17 religieuze zusters, twee permanente diakens en vier priesters, waaronder de bisschop zelf, in het bisdom hun werk kunnen blijven doen. Uw hulp komt niet alleen ten goede aan de directe begunstigden, maar juist ook aan de mensen die zij in deze kritieke tijd proberen te helpen.

Wilt u hen steunen? Doneer dan nu online of maak uw gift over onder vermelding van code: 212-08-00. Uw gift komt ten goede aan dit project of soortgelijke projecten in de regio.

Featured Image

“Genocide in Tigray: zelfs zusters worden verkracht”

De bron, die om veiligheidsredenen anoniem is, vertelde aan de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) dat soldaten uit het naburige Eritrea, die het land zijn binnengekomen om de Ethiopische regeringstroepen te steunen, burgers afslachten. “Dit is duidelijk genocide tegen de mensen van Tigray. Het gaat niet alleen om gevechten. Ze vermoorden iedereen – dat is een teken van genocide. Veel mensen vluchten uit Tigray naar Soedan en sommigen van hen, vooral de jongeren, vluchten omdat ze een doelwit zijn. Ze hebben het bewust op de jongeren gemunt. Jonge mensen worden gedood, onze vrouwen en vrouwen worden mishandeld en seksueel geïntimideerd. Dat is een teken van genocide zelf.”

De bron beschrijft de golf van seksueel misbruik waaraan Tigrayse vrouwen – waaronder religieuze zusters – zijn blootgesteld door troepen uit het naburige Eritrea: “[Onze familieleden], onze zussen zijn verkracht. Sommigen van hen hebben we naar het ziekenhuis moeten brengen. Zelfs religieuze zusters zijn verkracht. De vrouwen en meisjes worden op een manier mishandeld, zoals je nooit eerder hebt gehoord, dingen die heel erg zijn. Sommige van de plaatsen die ons kunnen helpen, zijn gesloten door de soldaten.”

De gevechten in Tigray begonnen afgelopen november nadat de Ethiopische premier Abiy Ahmed federale troepen stuurde om, met steun van troepen uit Eritrea, te vechten tegen het Tigray People’s Liberation Front, dat hij beschuldigde van het houden van onwettige verkiezingen. Eerder deze maand omschreef patriarch Mathias, hoofd van de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk, de gebeurtenissen zoals de verkrachting van vrouwen en het bombarderen van kerken in de regio reeds als genocide.

Volgens de bron van Kerk in Nood is de situatie in het gebied zeer slecht. “Bijna 90 procent van de mensen in Tigray is ontheemd. Deze oorlog heeft een enorme humanitaire crisis teweeggebracht, die tot uiting komt in een overweldigend aantal moorden op burgers, de ontheemding van miljoenen mensen, de vernietiging van economische en sociale grondslagen, psychologische pijn en paniek… In dit verband zijn zwangere moeders, kinderen, gehandicapten en bejaarden het zwaarst getroffen.”

De bron benadrukte dat de regio dringend internationale steun nodig heeft: “De Kerk is overal – zij opent haar hand. Ik herinner me Kerk in Nood, ik herinner me dat we al heel lang partners zijn, jullie zijn heel aardig. De huidige crisis in Tigray is ongeëvenaard aan alle humanitaire crises die zich hebben voorgedaan in een periode die we kennen uit onze herinnering.”

Sinds 2019 heeft Kerk in Nood bijna 100 projecten in Ethiopië gesteund, waaronder de bouw van kapellen en kloosters, de vorming van catechisten en steun voor transport. In de regio Tigray steunt Kerk in Nood momenteel religieuze broeders en zusters in Tigray met noodhulp en Misintenties voor de priesters.

Foto: M. Wolnik/Kerk in Nood

Featured Image

Vruchten van de missie van de apostel Thomas: missionarissen uit India in Afrika

De Karmelieten uit de provincie Manjummel in India zijn hier een voorbeeld van. In antwoord op een verzoek van de plaatselijke bisschop van Chipata werden in 2014 vier broeders naar Zambia gestuurd om het werk van de missie te beginnen. Een jaar later konden de religieuzen hun eigen klooster betrekken en in december 2020 ontving een door de orde gesticht seminarie zijn eerste studenten. Een jonge lokale man uit Chamilala is er al begonnen aan zijn priesterlijke vorming. “Zo begint het proces van inplanting van de Orde van de Ongeschoeide Karmelieten diep in Zambia”, luidt de blijde boodschap in een officiële verklaring van het klooster. Kerk in Nood (ACN) heeft de missionarissen in India vanaf het allereerste begin gesteund.

De pastorale activiteiten die worden uitgevoerd in de regio, die een van de armste van het land is, variëren van regelmatige zondagse diensten en catecheselessen tot ter plaatse ontwikkelde geloofsvormingsprogramma’s. In de afgelopen twee jaar zijn ongeveer 500 doopsels gevierd; deze werden gedeeltelijk mogelijk gemaakt door evangelisatie van deur tot deur.

Medische en onderwijsvoorzieningen maken ook deel uit van de diensten die worden verleend door de parochies die door de Karmelieten worden geleid. Zoals op de meeste plaatsen in de wereld, ligt de nadruk momenteel op de bestrijding van de corona-pandemie. Veel ziekten worden echter veroorzaakt door een gebrek aan toegang tot schoon drinkwater. Als reactie hierop hebben de parochies zelf waterputten gebouwd, die de inwoners van de dorpen van water voorzien.

Zoals broeder Jacob Paxy Aumkal aan Kerk in Nood uitlegde, vormt de gebrekkige infrastructuur ook een grote uitdaging. “In het regenseizoen zijn de wegen onbegaanbaar door de kleverige modder. Wekenlang zijn we dan afgesneden van de rest van het land.” ACN probeert ook op dit gebied te helpen, bijvoorbeeld door vierwielaangedreven voertuigen te doneren die de priesters kunnen gebruiken om hun vijf missieposten te bereiken, zodat ze de mensen die daar wonen kunnen bijstaan en ondersteunen. “We zijn vol dankbaarheid als we denken aan al die mensen die zoveel hebben gedaan om ons missiewerk te steunen”, schreef broeder Jacob Paxy. Hij legde uit dat, aangezien de broeders geen bron van inkomsten hebben, de door Kerk in Nood toegekende Misintenties het enige middel van bestaan zijn voor onze missionarissen.

Broeder Jacob Paxy dient momenteel alleen in de afgelegen missiepost in Chamilala. Hij werkt tot 19 uur per dag – en toch is hij vol vertrouwen. “We zijn dankbaar dat God ons nodig had in deze missie, om te prediken tot de armen en hun pijn te verzachten. Wij nodigen u allen uit om deel te nemen aan deze missie, hetzij direct, hetzij indirect door actieve fysieke of geestelijke deelname. Zij die in staat zijn om economisch bij te dragen aan de ontwikkeling van deze missie en de verwezenlijking van haar projecten worden van harte aangemoedigd om dit te doen. Wij verzekeren u dat God u zal belonen voor elke hulp die u aan deze missie van God geeft.”

Wilt u het werk van de lokale Kerk in Chipata, Zambia, steunen? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van Zambia. Uw gift gaat naar dit project of soortgelijke projecten in de regio.

 

 

Featured Image

10 jaar oorlog: de balans van uw hulp in Syrië

In het laatste verslag van Kerk in Nood ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het begin van het conflict, meldde Kerk in Nood dat zij tussen 2011 en 2021 in totaal 41,8 miljoen euro aan Syrië heeft toegekend. Het grootste deel van dit budget, meer dan 33 miljoen euro, was bestemd voor humanitaire hulpprojecten op het gebied van levensonderhoud, medische hulp, voedsel, kleding, gezondheidspakketten, huisvesting en onderwijs. In coördinatie met plaatselijke kerken van verschillende tradities bereikten een totaal van 418 initiatieven de inwoners van de steden die het zwaarst door de oorlog getroffen zijn, zoals Aleppo, Homs, Damascus, Marmarita en Tartus. Dit zijn de plaatsen waar de meerderheid van de christenen in Syrië geconcentreerd is.

Featured Image

Niger: “Zij mogen wapens hebben, wij hebben Jezus!”

“Minder dan een procent van de ongeveer 15.000.000 inwoners van het bisdom Maradi zijn christenen,” meldt bisschop Ambroise Ouédraogo in een interview met Kerk in Nood. De 70-jarige geestelijke is de eerste en tot op heden enige bisschop van het bisdom Maradi, een van de twee bisdommen in Niger. Jarenlang leefden de ongeveer 5.000 tot 6.000 Katholieken in zijn bisdom grotendeels in vrede met de meerderheid moslimbevolking. “Dat veranderde in 2015, toen karikaturen van de Islam, gepubliceerd door de Franse satirische krant Charlie Hebdo, een golf van geweld ontketende.” Binnen enkele uren werden tenminste tien christenen gedood en meer dan 70 kerken en andere christelijke instellingen vernietigd tijdens de talrijke rellen die uitbrak in het hele land. Ongeveer 80 procent van de christelijke kerken in het land werden doelwit – in het bijzonder die in de gebieden van Niamey en Zinder.

“De Christenen vreesden de radicale islamitische fundamentalisten. En doen dat nog steeds als er weer, op onregelmatige tijdstippen, incidenten gericht tegen christenen plaatsvinden,” aldus bisschop Ouédraogo. Twee weken geleden nog werd in zijn bisdom de protestantse kerk in Maradiwerd in brand gestoken door radicale groepen die protesteerden tegen de opsluiting van een imam. Hij was gearresteerd nadat hij preekte tegen een wetsontwerp voor strengere regulering van de financiering van bronnen voor de bouw en exploitatie van particuliere plaatsen van aanbidding. Ondanks de demonstraties werd de wet op maandag 17 juni door het Parlement aangenomen.

Zuster Marie Catherine Kingbo woont op acht kilometer van Maradi, de plaats van de meest recente aanval op haar congregatie, de Broederschap van de dienaren van Christus. In een interview met Kerk in Nood vertelt ze: “We verwachtten aanvallen, maar we dachten niet dat ze zouden komen na een wetsontwerp.” De situatie in Niger is onherkenbaar veranderd sinds ze 15 jaar geleden naar het land kwam. Op dat moment bestonden er nauwelijks spanningen tussen de religies. “Nu hoor ik zelfs moslims zeggen dat er teveel moskeeën en Koranscholen zijn en niet voldoende putten en ziekenhuizen,” aldus zuster Catherine. Haar congregatie en de leerlingen die ze onderwijst, staan onder constante politiebescherming uit angst voor Islamitische aanvallen. “Het kwaad dat werd losgelaten in Libië, Syrië en andere landen in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten verspreidt zich hier ook als een vuurtje.”

Niet alleen het kwaad verspreidt zich, maar ook het goede. Daarvan is zuster Catherine overtuigd. Haar religieuze orde organiseert veel ten voordele van de samenleving. De zusters helpen vrouwen in nood, maar organiseren ook elk jaar een ontmoeting tussen Christenen en Moslims. In 2006 vond de eerste van deze interreligieuze conferenties plaats met 28 mensen. In 2018 is hun aantal gegroeid naar 350 personen. “De relaties met lokale imams en onze buren zijn goed”, vertelt zuster Catherine. Daarom overwegen de zusters niet om hun werkzaamheden terug te schroeven uit angst voor extremistische aanslagen. “We zullen niet vertrekken. Zij mogen wapens hebben, wij hebben Jezus! ”

Bisschop Ouédraogo voelt hetzelfde. Hij heeft nooit getwijfeld aan de samenwerking en de dialoog met Moslims. “Veel Moslims vinden de huidige situatie absoluut schandelijk en tonen solidariteit met de Christenen. Meer dan 95 procent van de leerlingen bij onze instellingen is Moslim en ook Caritas voert projecten in gebieden uit die bijna uitsluitend Moslim zijn. Wij discrimineren niet. En dat zal zo blijven.”

Kerk in Nood (ACN) steunt de kerk in Niger al jaren en heeft voor komend jaar de financiering goedgekeurd voor geloofsvorming en een bijdrage in het onderhoud van priesters in het land. Helpt u mee? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van ‘Niger.’