fbpx
Featured Image

Vruchten van de missie van de apostel Thomas: missionarissen uit India in Afrika

De Karmelieten uit de provincie Manjummel in India zijn hier een voorbeeld van. In antwoord op een verzoek van de plaatselijke bisschop van Chipata werden in 2014 vier broeders naar Zambia gestuurd om het werk van de missie te beginnen. Een jaar later konden de religieuzen hun eigen klooster betrekken en in december 2020 ontving een door de orde gesticht seminarie zijn eerste studenten. Een jonge lokale man uit Chamilala is er al begonnen aan zijn priesterlijke vorming. “Zo begint het proces van inplanting van de Orde van de Ongeschoeide Karmelieten diep in Zambia”, luidt de blijde boodschap in een officiële verklaring van het klooster. Kerk in Nood (ACN) heeft de missionarissen in India vanaf het allereerste begin gesteund.

De pastorale activiteiten die worden uitgevoerd in de regio, die een van de armste van het land is, variëren van regelmatige zondagse diensten en catecheselessen tot ter plaatse ontwikkelde geloofsvormingsprogramma’s. In de afgelopen twee jaar zijn ongeveer 500 doopsels gevierd; deze werden gedeeltelijk mogelijk gemaakt door evangelisatie van deur tot deur.

Medische en onderwijsvoorzieningen maken ook deel uit van de diensten die worden verleend door de parochies die door de Karmelieten worden geleid. Zoals op de meeste plaatsen in de wereld, ligt de nadruk momenteel op de bestrijding van de corona-pandemie. Veel ziekten worden echter veroorzaakt door een gebrek aan toegang tot schoon drinkwater. Als reactie hierop hebben de parochies zelf waterputten gebouwd, die de inwoners van de dorpen van water voorzien.

Zoals broeder Jacob Paxy Aumkal aan Kerk in Nood uitlegde, vormt de gebrekkige infrastructuur ook een grote uitdaging. “In het regenseizoen zijn de wegen onbegaanbaar door de kleverige modder. Wekenlang zijn we dan afgesneden van de rest van het land.” ACN probeert ook op dit gebied te helpen, bijvoorbeeld door vierwielaangedreven voertuigen te doneren die de priesters kunnen gebruiken om hun vijf missieposten te bereiken, zodat ze de mensen die daar wonen kunnen bijstaan en ondersteunen. “We zijn vol dankbaarheid als we denken aan al die mensen die zoveel hebben gedaan om ons missiewerk te steunen”, schreef broeder Jacob Paxy. Hij legde uit dat, aangezien de broeders geen bron van inkomsten hebben, de door Kerk in Nood toegekende Misintenties het enige middel van bestaan zijn voor onze missionarissen.

Broeder Jacob Paxy dient momenteel alleen in de afgelegen missiepost in Chamilala. Hij werkt tot 19 uur per dag – en toch is hij vol vertrouwen. “We zijn dankbaar dat God ons nodig had in deze missie, om te prediken tot de armen en hun pijn te verzachten. Wij nodigen u allen uit om deel te nemen aan deze missie, hetzij direct, hetzij indirect door actieve fysieke of geestelijke deelname. Zij die in staat zijn om economisch bij te dragen aan de ontwikkeling van deze missie en de verwezenlijking van haar projecten worden van harte aangemoedigd om dit te doen. Wij verzekeren u dat God u zal belonen voor elke hulp die u aan deze missie van God geeft.”

Wilt u het werk van de lokale Kerk in Chipata, Zambia, steunen? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van Zambia. Uw gift gaat naar dit project of soortgelijke projecten in de regio.

 

 

Featured Image

10 jaar oorlog: de balans van uw hulp in Syrië

In het laatste verslag van Kerk in Nood ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het begin van het conflict, meldde Kerk in Nood dat zij tussen 2011 en 2021 in totaal 41,8 miljoen euro aan Syrië heeft toegekend. Het grootste deel van dit budget, meer dan 33 miljoen euro, was bestemd voor humanitaire hulpprojecten op het gebied van levensonderhoud, medische hulp, voedsel, kleding, gezondheidspakketten, huisvesting en onderwijs. In coördinatie met plaatselijke kerken van verschillende tradities bereikten een totaal van 418 initiatieven de inwoners van de steden die het zwaarst door de oorlog getroffen zijn, zoals Aleppo, Homs, Damascus, Marmarita en Tartus. Dit zijn de plaatsen waar de meerderheid van de christenen in Syrië geconcentreerd is.

Een druppel melk
Een van de belangrijkste projecten die de organisatie sinds 2017 steunt, is de campagne “Een druppel melk” in Aleppo. Daarbij wordt poedermelk uitgedeeld aan meer dan 3.000 kinderen uit christelijke gezinnen die in nood verkeren of door de oorlog ontheemd zijn geraakt. Het programma begeleidt hen vanaf hun geboorte tot hun tiende jaar. Soortgelijke projecten komen sinds 2015 ook ten goede aan kinderen in Tartus en sinds 2018 in Homs.

Studiebeurzen
Een ander door Kerk in Nood gesteund initiatief bestaat uit studiebeurzen voor christelijke school- en universiteitsstudenten in Aleppo en Damascus. Een derde van de scholen is gesloten als gevolg van de oorlog, maar veel gezinnen konden het zich toch niet veroorloven hun kinderen naar de scholen te sturen die wel functioneren. Dankzij studiebeurzen konden in het academisch jaar 2019-2020 in Aleppo alleen al 7.340 studenten verder met hun studie. In Damascus werden met de steun van de Zusters van Goddelijke Liefde van Besançon 2020-2021 studiebeurzen aan 550 universiteitsstudenten verstrekt van de plaatselijke Grieks-Melkitische Kerk.

Corona
Syrië is niet gespaard gebleven voor de gezondheidscrisis als gevolg van de coronapandemie. In 2020 heeft Kerk in Nood daarom meer dan 576.000 euro uitgetrokken om met de hulp van plaatselijke kerken 23.050 christelijke gezinnen te helpen die in grote nood verkeren door de precaire economische situatie die door de quarantaine is ontstaan. Met Kerstmis 2020 hebben de weldoeners van Kerk in Nood bovendien 200.000 euro geschonken om met de hulp van de Congregatie van Jezus en Maria winterjassen te verstrekken aan 25.000 kinderen in verschillende steden over het hele land.

Wederopbouw
Bovendien heeft ACN bijna vier miljoen euro geïnvesteerd in 156 projecten voor de wederopbouw van kerken, kloosters, scholen en pastorale centra, en 1,5 miljoen euro voor de wederopbouw van 1.077 particuliere huizen die door de gevechten en bombardementen verwoest zijn. Deze projecten hebben bijvoorbeeld gezinnen in Homs, Aleppo, Maaloula en de Vallei der Christenen geholpen om naar hun huizen terug te keren. Kerken die dankzij weldoeners van Kerk in Nood herbouwd zijn, zijn onder andere de kathedraal van Onze Lieve Vrouw van de Vrede in Homs en de kathedraal van Sint-Elijah in Aleppo.

Pastorale hulp
Wat de pastorale hulp betreft, heeft ACN meer dan twee miljoen euro uitgetrokken voor 182 projecten. De meest in het oog springende zijn de zomerkampen, die bedoeld zijn als een tijd van genezing, geloofsopvoeding en onderwijs voor jongeren of gezinnen die het trauma van de oorlog hebben opgelopen. Hiertoe behoort ook de gebedsactie “Troost mijn volk”, die christelijke gezinnen begeleidt die in de oorlog dierbaren hebben verloren. De icoon van Mater Dolorosa, Troosteres der Syriërs, gezegend door paus Franciscus, heeft parochies bezocht in 34 bisdommen.

Andere projecten van Kerk in Nood om het werk van de Kerk in Syrië tijdens de oorlog te steunen, betroffen onder meer Misintenties voor priesters (€874.000 en steun bij de aanschaf van religieuze boeken (€48.000), opleidingskosten (€356.000), transport (€181.000) en katholieke media (€13.000).

Ook in de nabije toekomst geeft Kerk in Nood hoge prioriteit aan de situatie van Christenen in Syrië. Wilt u hen steunen in deze moeilijke tijden? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van Syrië.

 

Featured Image

Niger: “Zij mogen wapens hebben, wij hebben Jezus!”

“Minder dan een procent van de ongeveer 15.000.000 inwoners van het bisdom Maradi zijn christenen,” meldt bisschop Ambroise Ouédraogo in een interview met Kerk in Nood. De 70-jarige geestelijke is de eerste en tot op heden enige bisschop van het bisdom Maradi, een van de twee bisdommen in Niger. Jarenlang leefden de ongeveer 5.000 tot 6.000 Katholieken in zijn bisdom grotendeels in vrede met de meerderheid moslimbevolking. “Dat veranderde in 2015, toen karikaturen van de Islam, gepubliceerd door de Franse satirische krant Charlie Hebdo, een golf van geweld ontketende.” Binnen enkele uren werden tenminste tien christenen gedood en meer dan 70 kerken en andere christelijke instellingen vernietigd tijdens de talrijke rellen die uitbrak in het hele land. Ongeveer 80 procent van de christelijke kerken in het land werden doelwit – in het bijzonder die in de gebieden van Niamey en Zinder.

“De Christenen vreesden de radicale islamitische fundamentalisten. En doen dat nog steeds als er weer, op onregelmatige tijdstippen, incidenten gericht tegen christenen plaatsvinden,” aldus bisschop Ouédraogo. Twee weken geleden nog werd in zijn bisdom de protestantse kerk in Maradiwerd in brand gestoken door radicale groepen die protesteerden tegen de opsluiting van een imam. Hij was gearresteerd nadat hij preekte tegen een wetsontwerp voor strengere regulering van de financiering van bronnen voor de bouw en exploitatie van particuliere plaatsen van aanbidding. Ondanks de demonstraties werd de wet op maandag 17 juni door het Parlement aangenomen.

Zuster Marie Catherine Kingbo woont op acht kilometer van Maradi, de plaats van de meest recente aanval op haar congregatie, de Broederschap van de dienaren van Christus. In een interview met Kerk in Nood vertelt ze: “We verwachtten aanvallen, maar we dachten niet dat ze zouden komen na een wetsontwerp.” De situatie in Niger is onherkenbaar veranderd sinds ze 15 jaar geleden naar het land kwam. Op dat moment bestonden er nauwelijks spanningen tussen de religies. “Nu hoor ik zelfs moslims zeggen dat er teveel moskeeën en Koranscholen zijn en niet voldoende putten en ziekenhuizen,” aldus zuster Catherine. Haar congregatie en de leerlingen die ze onderwijst, staan onder constante politiebescherming uit angst voor Islamitische aanvallen. “Het kwaad dat werd losgelaten in Libië, Syrië en andere landen in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten verspreidt zich hier ook als een vuurtje.”

Niet alleen het kwaad verspreidt zich, maar ook het goede. Daarvan is zuster Catherine overtuigd. Haar religieuze orde organiseert veel ten voordele van de samenleving. De zusters helpen vrouwen in nood, maar organiseren ook elk jaar een ontmoeting tussen Christenen en Moslims. In 2006 vond de eerste van deze interreligieuze conferenties plaats met 28 mensen. In 2018 is hun aantal gegroeid naar 350 personen. “De relaties met lokale imams en onze buren zijn goed”, vertelt zuster Catherine. Daarom overwegen de zusters niet om hun werkzaamheden terug te schroeven uit angst voor extremistische aanslagen. “We zullen niet vertrekken. Zij mogen wapens hebben, wij hebben Jezus! ”

Bisschop Ouédraogo voelt hetzelfde. Hij heeft nooit getwijfeld aan de samenwerking en de dialoog met Moslims. “Veel Moslims vinden de huidige situatie absoluut schandelijk en tonen solidariteit met de Christenen. Meer dan 95 procent van de leerlingen bij onze instellingen is Moslim en ook Caritas voert projecten in gebieden uit die bijna uitsluitend Moslim zijn. Wij discrimineren niet. En dat zal zo blijven.”

Kerk in Nood (ACN) steunt de kerk in Niger al jaren en heeft voor komend jaar de financiering goedgekeurd voor geloofsvorming en een bijdrage in het onderhoud van priesters in het land. Helpt u mee? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van ‘Niger.’

Webwinkel aanbieding

Solidariteitsbutton

Solidair met vervolgde Christenen

1,00

Doneer

Kerk in Nood steunt wereldwijd mensen via de Kerk. Maak een online gift over en steun ons.

Ontvang de nieuwsbrief