fbpx

Bijna 123 miljoen euro voor Christenen in nood

In 2020 is de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) erin geslaagd 122,7 miljoen euro aan giften in te zamelen voor lijdende en onderdrukte christenen in de hele wereld. Dit was 16,4 miljoen euro - of 15,4% - meer dan in het voorgaande jaar via haar 23 nationale kantoren werd ingezameld. De inkomsten van Kerk in Nood Nederland bedroegen in 2020 in totaal 3.817.597 euro. In 2019 kwamen vanwege enkele grote nalatenschappen de totale inkomsten weliswaar hoger uit, maar ten opzichte van dat jaar namen de donaties toe.

Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood Nederland is dan ook blij en dankbaar: “Veel van onze weldoeners hadden het zelf in dit coronajaar moeilijk, maar ze bleven hun medegelovigen die in vervolging en nood verkeren trouw. Uiteindelijk gaven ze zelfs meer dan in voorgaande jaren en dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Priesters en projectpartners op de hele wereld spraken op onze eerste internationale Dag van de Weldoeners niet voor niets hun dank uit naar de weldoeners.”

4 758 projecten gesteund in 138 verschillende landen
Dankzij de ontvangen donaties kon de liefdadigheidsinstelling een reeks activiteiten ondersteunen met een totale waarde van 102,1 miljoen euro. Door vertragingen vanwege het coronavirus kon 20,6 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2021 worden uitbetaald.

IN 2020 werd ruim 79% van de uitgaven besteed aan projectwerk, voorlichting, ondersteuning van de media en gebedscampagnes. Zo konden in totaal 4.758 individuele projecten worden ondersteund. Ongeveer 8% van de fondsen werd besteed aan administratie en 12,5% aan fondsenwerving. Kerk in Nood wordt uitsluitend gefinancierd door particuliere donaties.

Corona-gerelateerde hulp
“De pandemie heeft niet alleen ons eigen werk op zijn kop gezet, maar heeft ook de situatie van christenen in veel regio’s in de wereld dramatisch verslechterd. Velen kwamen letterlijk, bijna van de ene op de andere dag, zonder werk, loon of voedsel te zitten. Ook veel priesters en religieuzen wisten niet hoe ze de eindjes aan elkaar moesten knopen”, aldus Dr. Thomas Heine-Geldern, de uitvoerend president van Kerk in Nood (ACN) Internationaal.

Sinds het uitbreken van de pandemie heeft Kerk in Nood 401 corona-gerelateerde projecten gesteund met een totale waarde van meer dan 6,2 miljoen euro, om de meest dringende noden te verlichten Daarbij ging het onder meer om de levering van essentiële beschermingsmiddelen  aan priesters en religieuzen,  om steun om hen te helpen hun pastorale werk voort te zetten en om hulp om de dringendste financiële tekorten als gevolg van de pandemie te overbruggen.

Veranderende regionale prioriteiten als gevolg van de pandemie
Ruwweg een derde (32,6%) van de totale projecthulp die Kerk in Nood in 2020 heeft gegeven, ging naar Afrika. “Wij maken ons grote zorgen, met name over de landen in de Sahel-regio, waar het terrorisme explosief is toegenomen. De pandemie heeft de situatie van de ontwortelde vluchtelingen nog moeilijker gemaakt. In veel gevallen is de Kerk de enige instelling die is gebleven om de mensen te ondersteunen”, aldus dr. Heine-Geldern.

Terwijl het Midden-Oosten, in het bijzonder Syrië en Irak, jarenlang veel steun ontvingen van Kerk in Nood, viel deze regio vorig jaar terug naar slechts 14,2% van de toegewezen hulpgelden. Heine-Geldern: “Dit had veel te maken met de pandemie. Diverse structurele projecten voor wederopbouw kwamen stil te liggen omdat het eenvoudigweg onmogelijk was de benodigde bouwmaterialen te leveren. Maar deze regio blijft desondanks van groot belang voor ons.”

Na de explosie in de haven van Beiroet, de Libanese hoofdstad, op 4 augustus 2020, lanceerde Kerk in Nood een hulpactie voor dit land met de grootste christelijke gemeenschap in het Midden-Oosten. Zo kon onmiddellijk na de explosie voedselhulp worden geleverd. Latere projecten richten zich op de wederopbouw van de christelijke wijk in Beiroet, die bijzonder zwaar was getroffen door de explosie. Zo heeft Kerk in Nood onder andere geholpen bij het herstel van beschadigde kerkgebouwen en kloosters in dit deel van de stad. In totaal verstrekte Kerk in Nood in 2020 bijna 4 miljoen euro aan hulp voor Libanon.

Azië was een andere prioriteitsregio voor Kerk in Nood, met 18% van de totale financiële hulp die in 2020 is gegeven. Het grootste deel hiervan – ongeveer 5,4 miljoen euro – ging naar India. Het hele continent is echter bijzonder hard getroffen door de pandemie. In meerdere gevallen werd de christelijke minderheid de toegang tot door de staat verstrekte hulp ontzegd. In Pakistan bijvoorbeeld hielp Kerk in Nood Christenen die als gevolg van de coronaviruscrisis hun middelen van bestaan hadden verloren, aan de eerste levensbehoeften.

Van kerkbouw tot pastorale voertuigen – de steun van ACN
Hoewel niet het grootste in aantal projecten, waren bouwwerkzaamheden het type project dat wereldwijd met de meeste financiële middelen werd gesteund. Dankzij de hulp van weldoeners van Kerk in Nood zijn zo’n 744 kerken, parochiehuizen, kloosters, seminaries of gemeenschapscentra gebouwd, gerenoveerd, herbouwd of gerestaureerd na verwoesting door oorlog of terrorisme. Daaronder was de Maronitische Kathedraal van Sint Elia in de Syrische stad Aleppo, die zwaar beschadigd was door raketaanvallen. Ze werd uiteindelijk in juli 2020 opnieuw ingewijd.

“Vooral tijdens de coronaviruscrisis waren de misintenties een teken van onze solidariteit in gebed en voor veel priesters hun enige middel om financieel te overleven. In totaal konden wij hun 1,7 miljoen misintenties sturen”, aldus dr. Heine-Geldern. Wereldwijd kon één op de negen priesters profiteren van deze vorm van directe financiële en geestelijke steun.

Een op de acht seminaristen wereldwijd ontving steun van Kerk in Nood voor de studie en kosten van levensonderhoud in het seminarie. Op deze manier hielp Kerk in Nood vorig jaar 14.000 priesters van morgen.

De crisis als gevolg van de coronapandemie had grote gevolgen voor de inkomens van religieuzen in veel regio’s in de wereld. In 2020 kon Kerk in Nood dankzij haar weldoeners meer dan 18.000 vrouwelijke religieuzen ondersteunen in hun levensonderhoud, opleiding en geestelijke apostolaat.

Een andere belangrijk hulpcategorie is en blijven transportmiddelen waarmee onder meer priesters de gelovigen kunnen bereiken, zelfs in afgelegen en ontoegankelijke gebieden. De lijst van voertuigen die met de hulp van Kerk in Nood zijn geleverd, omvat 783 fietsen, 280 auto’s, 166 motorfietsen, 11 boten, twee bussen en een vrachtwagen.

Dankbaar voor steun
“De pandemie en haar gevolgen zullen ons ook in de toekomst blijven bezighouden”, concludeert dr. Heine-Geldern. “Tegelijkertijd is de verschrikkelijke situatie op het Afrikaanse continent, waar terrorisme en geweld zich steeds verder uitbreiden, een zaak van grote zorg voor ons. Net zo belangrijk als het aanpakken van de uiterlijke materiële nood is de noodzaak om deze onderdrukte en vervolgde christenen een stem en een gezicht te geven. Wij doen dit bij Kerk in Nood door middel van informatie, gebed en directe praktische hulp. We zijn blij en dankbaar dat we bij dit werk kunnen rekenen op de gulle steun van onze vrienden en weldoeners over de hele wereld.”

Download het internationale aciviteitenverslag 2020

Download het Nederlandse jaarverslag 2020

Download het ANBI-formulier van Kerk in Nood

Webwinkel aanbieding

Huispaaskaars 2022

Haal Pasen in huis!

19,95

Doneer

Kerk in Nood steunt wereldwijd mensen via de Kerk. Maak een online gift over en steun ons.