In het afgelopen jaar heeft Kerk in Nood voor bijna 125 miljoen euro mogen ontvangen voor projecten van de Kerk. Met de donaties en legaten van weldoeners en andere inkomsten zijn 5.357 projecten gesteund in 149 landen.

“Een prachtige continuering van het voorgaande jaar”, aldus Joris van Voorst tot Voorst, directeur van Kerk in Nood Nederland. Van de € 124.057.414 die wereldwijd werd opgehaald, ontving de organisatie € 4.697.514 uit Nederland. In 2016 gaven de Nederlandse donateurs nog € 3.801.888. Van Voorst tot Voorst stelt dankbaar te zijn voor de betrokkenheid en het vertrouwen van de Nederlandse donateurs. “Namens de ontvangers van deze hulp wil ik hen danken. We krijgen als Kerk in Nood veel brieven van de bisschoppen in wiens bisdommen wij projecten steunen, maar ook brieven van de zusters, broeders, priesters en leken die gebaat zijn bij de steun. Zij bidden voor onze weldoeners.”

Jaarverslag
Het jaarverslag 2017, dat is goedgekeurd door accountants van KPMG, geeft een goed beeld van de bestemming van de gedoneerde fondsen. Een groot deel (82,5 procent) werd gebruikt om de projecten zelf te financieren. Dit betekent dat meer dan honderd miljoen euro werd toegekend om de 5.357 projecten in 149 landen te helpen uitvoeren. Zestien procent daarvan is bestemd voor de missie van Kerk in Nood om bewustzijn te creëren over de lijdende Kerk, media en de behartiging van belangen bij politieke instituties. Zeven procent van de inkomsten werd gebruikt voor administratieve doeleinden en 10,5 procent voor fondsenwerving, advertenties, gebedsacties en communicatie met de ongeveer 400.000 weldoeners van de organisatie. De pauselijke stichting heeft nu nationale kantoren in 23 landen.

Projecten
Het jaarverslag laat zien welke projecten concreet zijn gesteund: zo zijn met de donaties 1.212 bouwprojecten medegefinancierd. Veel van de huizen, kapellen, kerken, kathedralen en seminaries die zijn gebouwd of hersteld, zijn verwoest door natuurrampen of door geweld. Wereldwijd heeft elke tiende priester (in totaal 40.383) hulp ontvangen in de vorm van Misintenties, met name in Afrika (15.440) en Azië (10.748).

Maar liefst 13.643 seminaristen, een groter aantal dan ooit tevoren, ontving steun in de vorm van beurzen. Dit staat gelijk aan elke negende seminarist van over de hele wereld. Ook werd aan 12.801 religieuze zusters (meestal leden van contemplatieve ordes) een toelage gegeven, soms in de vorm van de financiering van hun opleiding. Daarnaast heeft Kerk in Nood bijgedragen in de aanschaf van auto's, motorfietsen en fietsen, drie boten, vier vrachtwagens en drie bussen. Ongeveer 2000 verzoeken om steun werden niet goedgekeurd omdat ze niet voldeden aan de strikte criteria voor financiering.

Regio’s en landen
Vorig jaar ging een groot deel van de hulp opnieuw naar het Midden-Oosten. Na Afrika is deze regio de grootste ontvanger van noodhulp. Sinds 2011, het jaar van de ‘Arabische lente’, is ongeveer 75 miljoen euro uitgegeven in conflictgebieden in het Midden-Oosten, waarvan 17 miljoen euro in het afgelopen jaar. De maatregelen varieerden van noodhulp en pastorale uitgaven (bijvoorbeeld het drukken van Bijbels) tot de herbouw van huizen en kerken. Dankzij deze hulp konden duizenden christenen terugkeren naar hun huizen. Een belangrijk project is nog steeds de wederopbouw van christelijke nederzettingen op de vlakte van Nineveh in Irak die eerder zijn verwoest door ‘Islamitische Staat.’ Met bijna 9,3 miljoen euro staat Irak bovenaan de lijst van landen die in 2017 hulp ontvingen van Kerk in Nood, gevolgd door India (5,86 miljoen euro), Syrië (5,8 miljoen), Oekraïne (4,7 miljoen), Brazilië (3,88 miljoen) en de Democratische Republiek Congo (3,42 miljoen).