Kerk in Nood kreeg in 2015 wederom meer donaties dan ooit tevoren. Het totaal van 124.100.000 is een stijging van circa 15 procent ten opzichte van 2014.

Vanuit Nederland droegen weldoeners € 3,6 miljoen bij aan dit mooie resultaat. Joris van Voorst tot Voorst, directeur van Kerk in Nood Nederland: “Ik ben ieder van hen dankbaar voor hun gulle gaven, waarmee we velen hebben kunnen helpen die vervolgd worden om hun geloof of in pastorale nood zijn.”

Frankrijk

De pauselijke stichting kreeg de meeste donaties uit Frankrijk (€ 36,5 miljoen), gevolgd door Groot-Brittannië (€ 13.8 miljoen) en Spanje (€ 13,2 miljoen). De door de Nederlandse pater Werenfried van Straaten opgerichte organisatie heeft inmiddels nationale kantoren in 21 landen. Met de ruim € 124 miljoen aan fondsen die zij gezamenlijk hebben geworven, werden vorig jaar in meer dan 140 landen 6.209 projecten ondersteund, 600 projecten meer dan in 2014. Desondanks moesten 1.110 projecten worden afgewezen. Van het totaalbedrag ging € 112.600.000 naar projecten en 12 miljoen naar administratie en fondsenwerving. Net als in het voorgaande jaar was de administratie goed voor 6,5% van de begroting. De cijfers en statistieken werden gecontroleerd en gecertificeerd door het internationale accountantskantoor KPMG.

Afrika en het Midden-Oosten

In 2015 ging veel van onze hulp naar Afrika (29%) en het Midden-Oosten (22%). Veel van onze steun ging naar regio's en landen waar christenen worden vervolgd, onderdrukt en verdreven. In het Midden-Oosten verdubbelden de kosten van noodhulp en structurele projecten in vergelijking met het voorgaande jaar. De steun voor Syrië alleen al verdrievoudigde. Sinds de start van de ‘Arabische Lente’ in 2011 ging ruim € 47 miljoen (per 28 juni 2016) naar deze regio. Wereldwijd, dat wil zeggen in alle regio's waar Kerk in Nood actief is, was sprake van een toename in steun in absolute cijfers. De hoogste groei lag daarbij in het Midden-Oosten, de laagste in Oost-Europa. Net als in het voorgaande jaar kwam het grootste aantal aanvragen uit Afrika. Het overwegend katholieke Latijns-Amerika kent een gebrek aan middelen en kampt met grote sociale veranderingen, in het bijzonder de toename van sekten, die er tot problemen voor de Kerk leiden.

Projecten

Kijkend naar de individuele projecten, waren we in staat om wereldwijd 1 op de 9 priesters te helpen via Misintenties. Ook ondersteunden we 1 op de 10 seminaristen in hun opleiding (in totaal 11.075), vooral in Afrika (3775), Latijns-Amerika (2900) en Oost-Europa (2883). 10.240 religieuzen ontvingen bestaanshulp en een bijdrage in hun opleiding. De geestelijke vorming van novicen, seminaristen, religieuzen en zusters werd gefinancierd met een totaal van € 8,3 miljoen. Financiële bijdragen voor de bouw of renovatie van kapellen, kerken, kloosters, parochiehuizen, kathedralen en seminaries gingen naar regio's waar gelovigen niet in staat zijn om dit geheel uit eigen middelen te bekostigen. Met een totaal van € 34.500.000 voor 1674 bouwprojecten betrof dit de grootste kostenpost. Ook het aantal verzoeken om bijdragen in vervoermiddelen is sterk toegenomen en goed voor een totaal van bijna tien procent van de projecten. In totaal werden 524 auto's, 714 motoren en fietsen, evenals 17 boten (mede) gefinancierd, merendeels voor gebruik in gebieden die afgelegen zijn of waar gemeenschappen erg verspreid zijn, zoals in Afrika en Azië.

Groeiende nood

Ondanks de verheugende toename in donaties, nemen we ook een aanzienlijke groei waar in de noden. De kosten voor vluchtelingen- en noodhulp zijn dramatisch toegenomen, een trend die we ook in het lopende jaar zien. De dramatische scènes met vluchtelingen in de Middellandse Zee en op diverse routes richting Europa spreken voor zich. Ze onderstrepen de dringende noodzaak om de Kerk te steunen in de crisisgebieden als factor van stabiliteit voor een solidaire samenleving, zodat mensen perspectief houden op een toekomst in hun eigen land of de mogelijkheid verkrijgen om terug naar huis te keren.

 

Hieronder kunt u de jaarrekening als pdf downloaden.