Barmhartige God, op de eerste dag van de week hebt Gij de nieuwe Schepping ingeluid met de verrijzenis van Uw Zoon Jezus Messias uit de doden. Op deze zondag onder het Paasoctaaf willen wij U met vreugde danken voor Uw daden die redding schenken. Wij bidden dat wij altijd met een ruim hart en gulle handen blijven bouwen aan de komst van  Uw Koninkrijk op aarde. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Mikel Suma, priester, martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Albanië, door Christus onze Heer.