zondag 9 oktober 2022

Levende God, U hebt Uw Zoon Jezus Christus uit de doden doen opstaan en Hem verheven aan Uw rechterhand. Op deze zondag willen wij U danken voor zijn zelfoffer dat ons redt. Wij vragen dat wij door gebed, studie en goede werken steeds mogen groeien in geloof, alsook in liefde voor U en onze naasten. Dat wij de moed en de juiste woorden vinden om de Blijde Boodschap te verkondigen aan onze collega’s, buren en vrienden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Dionysius en gezellen, martelaren tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.