zondag 9 juni 2024

Almachtige en trouwe God, U hebt Uw Gezalfde, Jezus van Nazareth, doen opstaan uit de doden en zo de nieuwe Schepping ingeluid. Op deze zondag willen wij U danken voor het grote wonder van Uw herschepping van de mens. Wij bidden U voor alle mensen die zoeken naar de betekenis van het leven en naar de weg die leidt naar de waarachtige levensvreugde. Geef dat zij Uw Zoon leren kennen en zijn weg ten leven omarmen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Robert Salt, kluizenaar, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.