zondag 9 juli 2023

Barmhartige Heer, de Blijde Boodschap van Jezus Christus werkt als goede gist in de samenleving. Wij bidden U dat de dertig miljoen Christenen in India met hun geloof, arbeid en gebed grote veranderingen ten goede brengen voor hun landgenoten. Wij bidden om een groeiende samenwerking tussen de verschillende groepen Christenen in India, en meer vrijheid van overheidswege voor evangelisatie, catechese en diakonie. Wij vragen Uw zegen voor de toekomst van Uw Kerk in India. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaren van Gorcum, door Christus onze Heer.