God onze Vader, bij de doop van Jezus in de Jordaan klonk Uw goddelijke stem uit de hemel: “Gij zijt mijn Zoon”. Wij bidden U tijdens deze afronding van de Kersttijd voor al Uw zonen en dochters overal ter wereld: dat zij Uw liefdevolle aanwezigheid steeds mogen ervaren in hun leven. Wij bidden speciaal voor hen die bedreigd worden omwille van hun navolging van Jezus Christus. Open de harten van hun vervolgers voor de Blijde Boodschap. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Doper, de Voorloper, door Christus onze Heer.