Genadige God, met krachtige hand hebt Gij Uw Zoon Jezus Messias doen opstaan uit de doden. Wij danken U dat wij op deze zondag zijn verrijzenis in vrijheid en veiligheid mogen vieren. Wij bidden U speciaal voor Uw Kerk op plekken waar onze broeders en zusters worden vervolgd. Geef dat zij niet moedeloos worden en zwichten voor intimidatie en geweld, maar dat hun trouwe geloof hun landgenoten en vervolgers aanzet om het Evangelie te omarmen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia Benedicta van het Kruis, martelares, door Christus onze Heer.