zondag 8 oktober 2023

Genadige God, in Jezus Christus, onze Broeder, Verlosser, en Goede Herder, nodigt U ons allemaal uit om te delen in de goddelijke natuur. Op deze zondag willen wij U danken voor Zijn liefdesoffer dat ons redt van de eeuwige dood. Wij bidden dat wij door gebed, studie, en goede werken steeds meer groeien in geloof, alsook in liefde voor U en onze naasten. Dat wij de moed en de juiste woorden vinden om het Evangelie te verkondigen aan onze familieleden, collega’s, buren, en vrienden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Nestor van Thessalonika, martelaar tijdens de vervolgingen onder de Romeinse keizer Diocletianus, door Christus onze Heer.