zondag 8 mei 2022

Almachtige God, op de eerste dag van de week hebt Gij Jezus Christus, de Goede Herder, met sterke hand doen verrijzen uit de doden. Hij zetelt nu voor altijd aan Uw rechterhand waar Hij voor ons ten beste spreekt. Wij danken U dat wij in vrijheid zijn overwinning kunnen vieren en zijn Blijde Boodschap mogen verkondigen. Geef dat vele jonge mensen in Nederland de weg naar Uw Zoon en zijn ene Kerk vinden; geef dat hun geloof diep wortelt en vrucht draagt voor de wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Henri Vergès, religieuze broeder en martelaar, vermoord door islamitische strijders in Algerije, door Christus onze Heer.