Goede en genadige God, Uw Zoon Jezus werd veertig dagen lang tevergeefs door de satan verleid in de woestijn. Wij bidden U deze tweede zondag in de Vastentijd: verleen dat wij in tijden van beproeving blijven uitzien naar de definitieve komst van Uw Koninkrijk. Maak dat de wereldse machten en krachten verslagen worden en dat het licht van de verrezen Christus mag stralen in een ieders hart. Door Christus onze Heer.