zondag 8 januari 2023

Eeuwige God, Gij hebt Uw Zoon geopenbaard aan alle volkeren toen wijzen in de sterren een teken zochten om naar hun Koning toe te gaan. Op deze Openbaringszondag willen wij U danken dat wij U nu al in het geloof hebben gevonden, en bidden dat wij U eens in volle heerlijkheid mogen aanschouwen. Wij vragen dat allen die op zoek zijn daar de waarheid, Jezus Christus mogen vinden, en als gedoopten meebouwen aan zijn Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Edward Waterson, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.