zondag 8 augustus 2021

Genadige God, U hebt Jezus de Gekruisigde met krachtige hand doen opstaan op de eerste dag van de week. Op deze achtste dag, de Dag van de Heer, willen wij U danken voor Uw goedheid in ons leven en U prijzen om Uw genade en vergeving. Open onze ogen, opdat wij in het Licht van de verrezen Christus steeds meer inzien wat onze levensopdracht is. Geef ons de moed om naar dit inzicht te handelen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Wlodzimierz Laskowski, priester en martelaar, door Christus onze Heer.