zondag 7 mei 2023

Goede God, op de eerste dag van de week hebt Gij Uw Zoon Jezus Messias met sterke hand doen verrijzen uit de doden. Hij zetelt voor eeuwig aan Uw rechterhand en is onze Voorspreker bij U. Wij danken U in deze Paastijd dat wij hier in Nederland in vrijheid zijn verrijzenis kunnen vieren. Geef dat vele inwoners van ons land de weg naar Uw Zoon vinden, dat hun geloof diep wortelt en vrucht draagt voor de Kerk en voor de wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Jan Eugeniusz Bajewski, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen in Polen, door Christus onze Heer.