zondag 7 januari 2024

Eeuwige God, aan wijzen en aan herders hebt U zich geopenbaard in het Kind van Bethlehem, Jezus van Nazareth. Op deze Openbaringszondag, willen wij U danken voor Uw gave van nieuw leven en wij bidden U voor alle mensen die verlangen naar de ware vrijheid. Geef dat de machthebbers van deze wereld Uw grootheid en liefdevolle almacht erkennen. Maak hun hart ontvankelijk voor de Boodschap van het Kerstkindje, opdat zij Uw liefde uitdragen aan hun onderdanen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Giuse Tuân, echtgenoot en boer, martelaar tijdens vervolgingen in Vietnam, door Christus onze Heer.