zondag 7 februari 2021

Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus is nedergedaald ter helle om allen, die in de macht van de dood zitten, te bevrijden. Op deze zondag willen wij U daarom danken voor de gave van onze vrijheid. Geef dat Uw Woord van vrijheid en liefde wordt omhelsd door onze naasten. Geef dat Uw Kerk onder alle omstandigheden trouw blijft aan Jezus Christus en dat zij het heilig Evangelie blijft uitdragen tot aan de uiteinden der wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Peter Verhun, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.