zondag 7 augustus 2022

Goede God, U hebt Uw Zoon met krachtige arm doen opstaan uit de doden op de eerste dag van de week. Op deze achtste dag, de Dag des Heren, willen wij U danken voor Uw liefde en U prijzen voor al het goede in ons leven. Open onze ogen, opdat wij in het Licht van de verrezen Christus steeds meer inzien wat onze levensopdracht is. Geef ons de moed om naar dit inzicht te handelen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Martelaren van Como, lekengelovigen, martelaren tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.