zondag 7 april 2024

Alleluia! Almachtige God, U schenkt ons waarachtig leven wanneer wij trouw zijn aan Uw geboden. Op deze tweede zondag van Pasen vragen wij U om ons hart te verruimen en ons gulle handen te geven. Geef dat wij omzien naar de armen en zieken in onze eigen omgeving; en dat wij met altijd met eerbied omgaan met het leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Henry Walpole, priester en martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer. Alleluia!